Profil
Allah, insanın yaratım sürecinde, insana bilgisini dışa vurma yetisini öğretmiştir. Bilgi dağarcığında olmayan verilerin insan tarafından talim edilmesini sağlamıştır. Bunun en belirgin biçimde beyan edildiği sure Rahman Suresi’dir. İlk dört ayetinde, “Rahman, Kuran’ı öğretti, insanı yarattı ve ona bilgiyi beyan etmeyi öğretti” biçiminde bir açıklama yapılır.
 Kendi zamanı ile bağlantı kuramamış, kendi kuşak’ı tarafından anlaşılmamış olarak, mesajlarını bir meteor gibi kısa, parlak ışıklarla geceye yaydılar. Onun yolunu, onun anlamını kendileri de bilmiyordu, çünkü onlar sadece sonsuzdan gelip sonsuza gidiyorlardı: varlıklarının ani düşüşü ve hepsi şey içinde gerçek dünyaya şöyle bir dokunup geçtiler. İçlerinde insan dışı bir şeyin etkisi vardı, karşısında kendilerini çaresiz hissettikleri,kendi güçlerinin üzerinde bir güç: Kendi iradelerinin sesine kulak vermediler tersine onlar yüksek bir gücün, şeytani olanın tebaasıydılar, onun tutkunu ve tutsağıydılar.
Sayfa 3