Giriş Yap
Freud'unda dediği gibi "Bir kişi geçmişle ve şimdi ile ilgili daha az şey bildikçe geleceğe dair yargısı da daha güvenilmez olacaktır."
Geçmişten keyif almak, iki kere yaşamaktır.
Uzun yaz tatili
Yorgunluğun yarattığı tehlikelerin çaresi neydi? Uzun yaz tatili; günümüz öğrencilerinin kullandığı öğrenme modelleri üzerinde derin etkiler yaratmış olan tuhaf ve ayırt edici bir Amerikan mirası.
İnsanlar gerçekleşmemiş olan negatif olayları hatırlar mı? Loftus ve diğer psikologların gerçekleştirdikleri ek bir araştırma buna cevabını evet olduğu yönünde.
İslamî Türk Tefekkürü
Felsefe sahasında El-Kindî, Farabi, İbn-i Sînâ gibi büyük Türk mütefekkirleri yetiştiği gibi, diğer cihetten Endülüs'de İbn-i Bace, İbn-i Tufeyl, İbn-i Rüşd gibi büyük Berberî mütefekkirleri de yetişiyordu. İslâm medeniyetinin şark ve garptaki bu iki kutbundan her ikisi de...
10bin öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.