Giriş Yap
"Gerçek bilim herkesin içeriyi görebildiği camdan evlerde serpilip gelişir. Pencereler savaşta olduğu gibi karartıldığında yaban otları ortalığı sarar; gizlilik eleştiriyi boğduğunda şarlatanlar ve kaçıklar ortalıkta cirit atar."
Öğrenme
Öğrenme, öznel bilginin gelişimi süreci temelde her zaman aynıdır. Bu düşsel eleştiridir. Deneyimimizin ötesindeki durumları düşünmeye çalışarak bize, 'verilen' diye ya da 'huy' diye görünebilen şeyin (ya da felsefecilerin betimledikleri şeyin) evrenselliğini...
Cemal Güzel
Sayfa 165 - Bilim ve Sanat Yayınları, der.-çev. Cemal Güzel
'Sınırsız güven' yoktur; ama mademki seçmek zorundayız, en iyi sınanmış kuramı seçmek 'ussal' olacaktır.
Cemal Güzel
Sayfa 108 - Bilim ve Sanat Yayınları, der.-çev. Cemal Güzel
Bilim felsefesi, farklı bilimsel disiplinlerin sorunlarını çözmeye yönelik bir üst dil olarak 'mantık' kurallarını araştıran bir biçimde bilimin hizmetkârı haline gelmiştir.
Hayat bir ya da birçok hayal ürünü arasındaki ayrımı kafaya takmaya gerek bırakmayacak kadar kısadır.
37 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.