Giriş Yap
"... Eski görüşe hâkim olan fiziksel nedensel­lik düşüncesinin yerini olasılıkçı, yani matematiksel nedensellik aldı." -Thomas Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Kırmızı Yayınları, syf: 20
"Kuhn un bilgi kuramı görelilikçidir. Bilimin dış dünya hakkında giderek artan doğrulukta bilgi verdiğine de, düşünce kategorile­rinin tarihsel ve toplumsal bağlamlara rağmen hep aynı kaldığına da inanmaz. Kuhn, bilimsel ilerlemenin sonucu olarak gerçekli­ğin de giderek...
"... Bilimsel bilgi onu üreten kişilerin inanç ve tercihlerinden soyutlanamaz." -Thomas Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Kırmızı Yayınları, syf: 16
1
"Macar asıllı bilim felsefecisi Imre Lakatos’un bir özdeyişle belirt­tiği gibi, “Bilim felsefesi olmadan yapılan bilim tarihi kör, bilim tarihi olmadan yapılan bilim felsefesi ise boş bir girişimdir." -Thomas Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Kırmızı Yayınları, syf: 13
1
Deneysel bilimler doğa bilimleri ve sosyal bilimler olarak iki ana dala ayrılır. Burada kullanılan “deneysel” sözcüğü dar anlamda “denenebilir, deneyi yapılabilir” anlamında değil yalnızca “insan deneyinin, insan yaşantısının konusu olan şey anlamına gelmektedir. Böylece tarih bilimi, konusu geçmişte olup biten olaylar olsa da insan yaşantısının ürünü olan şeyleri konu aldığını söylemek mümkündür.
37 öğeden 11 ile 20 arasındakiler gösteriliyor.