Giriş Yap
Özgürlüğe gelince; yakında, tümüyle ve bütün biçimleriyle yok olacak. Bundan böyle yaşamak, ihlal edilmesi imkânsız hale gelen katı düzeneklere mutlak olarak itaat edilip edilmediğine bağlı olacak.