Giriş Yap
Yəhudilər necə istəyir fikirləşsinlər bu onların fikirləşməyindən asıllı deyil. Onda təsəvvür elə ki, yeni millət çıxır və deyir ki, bizdə millət ancaq Qaynata ilə keçir. Qaynatan kimdisə sən də o millətdənsən. Axı bu onların deməyi ilə olan şey deyil. Hər şeyin bir bioloji əsası var.