Giriş Yap
Makine, başlangıcından bu yana tek bir dizi işlevi yerine getirmek için tasarlanmış bir tür küçük organizma olmuştur.
Lewis Mumford
Sayfa 23 - Açılım Kitap
ANLAM BİLGİSİ
. Hiçbir canlı organizma, mutlak gerçeklik koşulları altında uzun süre sağlıklı bir şekilde varlığını sürdüremez. ...