Giriş Yap
“Allah’ın lütuf ve merhametinden ümidinizi kesmeyin, çünkü Allah’ın rahmetinden ancak kâfirler ümit keser” (Yûsuf 12/87)
Cuma Hayır ve Berekettir
"Ey zevk ve lezzete müptelâ insan! Ben yetmiş beş yaşımda, binler tecrübelerle ve hüccetlerle ve hadiselerle aynelyakîn bildim ki, hakikî zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur. Yoksa, dünyevî bir lezzette çok elemler var. Bir üzüm tanesini yedirir, on tokat vurur gibi, hayatın lezzetini kaçırır."
Sözler
Sözler
Cum'a gecesi gündüzüyle beraber yirmi dört saattir. Bundan her saatte cehenneme müstehak olanlardan altıyüz bin kişiyi Allahü Teala'nın azad eylemesi vardır.
1
" Resimli mesajlarla dolu da olsa bir Cumâ'ya daha eriştiren Allah'a hamdolsun.."
Dua
“Allah’ım! Beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim eyle ve bana merhamet et.” Amin
1
34 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.