Giriş Yap
Kamu sağlığına ya da eğitime yatırım yapmak isteyen bir devletin bu iş için bir yerden para bulması ya da yaratması gerekir. Bu durumda seçeneklerden biri zenginleri ve şirketleri daha yüksek vergilendirmektir, ama para sahiplerinin siyasi nüfuz sahibi olduğu ülkelerde bu tür hamleler birtakım tepkileri doğurma riski taşır. En ilerici partiler bile bu riskle karşı karşıya kalınca zor bir ikileme düşüyor. Nüfuzlu zenginleri karşınıza almadan sıradan insanların hayatlarını iyileştirmeye yarayacak kaynakları nasıl elde edebilirsiniz? Büyüyerek!
Reklam
Sömürgecilik zenginliğin toplumsal üretiminin denetimini askeri seferlerle ve bunları takip eden siyasi diktatörlerle dayatabildi. Ama sömürgeciliğin tahakküm kurduğu en önemli alan sömürgeleştirilenlerin zihinsel evreniydi; insanların kendilerini ve dünya ile ilişkilerini algılama biçimlerinin kültür yoluyla kontrol altına alınmasıydı.
Kapitalizm bize 'insan' ve 'diğer canlılar' şeklinde bir "ikici" düşünceyi dayattı ve bununla da kalmayıp insanların diğer canlılar üzerinde hüküm kurmasını meşrulaştırdı. Oysa insanlar hep böyle düşünmüyordu, kendileriyle canlılar dünyasının geri kalanı arasında temel bir ayrım görmemişlerdi. Tam aksine nehirlerle, ormanlarla, hayvanlarla, bitkilerle, hatta doğrudan gezegenimizle derin bir karşılıklı bağımlılık ilişkisi içinde olduğumuzu kabul etmiş bunları tıpkı insanlar gibi hissetmek kabiliyeti olan varlıklar olarak kabul edip onların da bizimle aynı ruhu paylaştığına inanmışlardı.
Çoğu Zarar Azı Karar - Dünyayı Küçülme Kurtaracak
Reklam
Küçülmenin temel ilkeleri;
Ekonominin belli insan ihtiyaçlarını karşılamak yerine kar azamileştirmesini sağlamak üzere kurgulanmış kısımlarını, örneğin ürünlerin belli bir zaman içinde bozulması için başvurulan planlı eskitmeyi, insanların duygularını manipüle edip bizi sahip olduklarımızın yetersiz olduğuna ikna etmekte kullanılan reklamcılık stratejilerini ortadan kaldırabiliriz.
Bir kısım büyük şirketler, iklim yıkımının tehlikelerini konunun kamuya mal olmasının çok öncesinden beri biliyor olmalarına rağmen bilimsel verileri doğrudan inkar etsinler ya da atılabilecek anlamlı adımları sabote etsinler diye bazı siyasetçileri fonladılar. Uluslararası iklim anlaşmalarının bağlayıcı olmama nedeni de büyük oranda bu şirketler, çünkü bağlayıcı karar alınmaması yönünde çok güçlü lobi faaliyetleri yürüttüler. Aynı zamanda yıllardır çok başarılı bir dezenformasyon kampanyası da yürüterek iklim konusunda adımlar atılmasına verilebilecek halk desteğinin önünü kestiler.
Reklam
2
48
475 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.26.42