Kişisel kitap arşivinizi oluşturmak, okurları, kitapları, yazarları ve konuları takip etmek için 2milyon+ okurun arasına katılın.
Akış
Ara
Paylaş
Popüler
Keşfet
Alışveriş
Ne Okusam?
Kitaplar
Yazarlar
Okurlar
İncelemeler
Alıntılar
Profil
Aslında bu kasvetli dizeler kendine özgü şifrelerle melan­ koli kadar bıkkınlık ve isteksizlik de ifade ediyor olabilir. Milton şairleri simgeleyen defne ve mersin ağaçlarının ol­ gunlaşmamış yemişlerini koparmak zorunda olmaktan bah­ settiğinde, büyük bir şair olma yolunda...
Terry Eagleton
Sayfa 42 - İletişim Yayınları
Edebi başlangıçlar her zaman göründükleri gibi değiller­ dir. john Milton'm yine bir şair olan Edward King'in anısı­ na yazdığı Lycidas şiirinin muhteşem açılış dizelerini ele ala­ lım. Edward King denizde boğularak ölmüştür ve parçada­ ki Lycidas odur: Şimdi...
Terry Eagleton
Sayfa 41 - İletişim Yayınları
Eleştirmenler her zaman muğlaklık bulma peşindedir; Emily Dickinson'm ilk dizelerinden birinde hatırı sayılır bir örnek var: lki kez sona erdi hayatım sondan önce. "My life closed twice before it's close." Dickinson burada "its" yerine...
Terry Eagleton
Sayfa 39 - İletişim Yayınları
Şimdi şiire dönüp çok bilinen altı eserin başlangıçları­ nı inceleyelim. llki john Keats'in "To Autumn" [Güze] şi­ irinin açılış dizesi: Seasons of mists and mellow fruitfulness. "Sislerin ve tatlı bereketin mevsimleri". Dizede insanı çar­ pan...
Terry Eagleton
Sayfa 36 - İletişim Yayınları
"...insanlara merhamet duyuyorum böyle anlarda. Nasıl da zayıfız. Hem varız hem yok. Hem ölüyüz hem diri. Hem hayaliz hem hakikat. Hem ruh hem beden. Hem keder hem mutluluk..."
Kaan Murat Yanık
Sayfa 58 - Turkuaz Kitap
10bin öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.