Giriş Yap
Enflasyon Hisse Senedi Yatırımcılarını Nasıl Kandırıyor? Mayıs 1977
Enflasyonun reel sermaye birikimi üzerindeki etkisini anlamak için biraz matematik gerekiyor.Bir an için bizim şu yüzde 12'lik özkaynak karlılığına geri dönelim.Bu gibi kazançlar muhtemelen mevcut üretim kapasitesinin yerine konmasını sağlayacak olan amortismanlar düşüldükten sonra beyan edilir.O tesis veya ekipman gelecek orjinal maliyetleriyle aynı fiyattan satın alınabiliyor.Kazançların yaklaşık yarısının kar payı olarak dağıtıldığını,gelecekteki büyümeyi finanse etmek için %6 özkaynak kaldığını varsayalım.Enflasyon düşükse diyelim yüzde 2 o büyümenin büyük bölümü fiziksel üretimde reel büyüme olabilir.Bu koşullar altında,ertesi yıl bu senenin fiziksel üretimini elde etmek için alacaklara,stoklara, ve duran varlıklara %2 daha fazla yatırmış olacaklar.Daha fazla fiziksel üretim yapacak stoklara %4 kalır.Yüzde 2 enflasyonu yansıtan aldatıcı dolar büyümesini finanse eder.Nüfus artışı %1 ise,reel gelirde %4 artış,kişi başı gelirde net %3 artışa neden olur.Gayet kabaca ekonomimizde olan şey budur.
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Daha yüksek enflasyon ortalaması karşısında şirketlerin öz kaynak karlılığının kendini yukarı yönde düzeltemeyeceğini söyleyen bir yasa var mı ? Elbette yok,ama öte yandan Amerikan şirketleri kazançlarını inanç,emir veya arzu ile arttıramaz.Şirketler özkaynak karlılığını yükseltmek için aşağıda sıraladıklarımdan en az birine ihtiyaç duyarlar. 1-Ciro devir hızının yükseltmesi,yani şirkette toplam varlıklarla satışlar arasındaki varlıkların oranın arttması. 2-Daha ucuz kaldıraç 3-Daha fazla kaldıraç 4-Daha düşük gelir vergisi 5-Satışlarda daha geniş operasyon marjları
Eğer tahammülünüz varsa, risk ödüllendirilir
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Uzun vadede, verimlilik her şeydir
"Balon dediğimiz şey böyle oluşuyor. Yani sanal değerle reel değer arasındaki farkın giderek büyümesi balon yaratıyor. Sonra günün birinde bu sanal değerlere yatırım yapanlar bu değerlerden kuşkuya düşerek peş peşe satmaya başlayınca da balon patlıyor."
Reklam
·
Reklamlar hakkında
2
33
329 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.28.14