e

Elimi Sallasam Ellisi

0 üye
Kısmeti çıkmayanlara ithafen
Aşk ehline âlemde dilârâ mı bulunmaz Âşık isen ey dil, sana Leylâ mı bulunmaz Harcetme sesin feryad edib çemende Bülbül-i şeyda, sana bir gül-i rânâ mı bulunmaz.