Profil
Gönül gurbet ele çıkma Ya gelinir ya gelinmez Her dilbere meyil verme Ya sevilir ya sevilmez ... Gönüldeki dert ilacı Ya bulunur ya bulunmaz