1000Kitap Logosu

Etimoloji

35 Takipçi
TAKİP ET
Çaresiz...
Umarsız; umursamaz değil, çâresiz demektir. Eski Türkçedeki um- "beklemek, yalvararak istemek" sözcüğünden evrilmiştir. Ummak ve umut da aynı kökten. Umar - çâre Umarsız - çâresiz .
2
Dünya
Aşağı olan demektir. Farsça dûn "aşağı" ve edna "en alçak" sözcükleriyle aynı kökten gelen dünyanın bir diğer anlamı, insanın iç âlemidir. Tıpkı yeryüzü gibi insanın içi de bir dünyadır. Açıklaması zor sözcüklerden biridir. Zira insanın en büyük uğraşı dünyayı ve kendi dünyasını tanımlamaya çalışmasıdır. Ne diyordu şair: "Öyle yoruldum ki yoruldum dünyayı tanımaktan." (İsmet Özel)
3
Meçhul
Arapça chl kökünden gelen cahil, bilmeyen; meçhul ise bilinmeyen demektir. Bir de tecahül var, bilmezden gelme. "... ne kadar yakın olursa olsun, bir başkasının içinden geçenler daima bir meçhul olarak kalacaktır, bir yastıkta uyuyanlar bile birbirlerinin rüyalarını bilmezler." (Ahmet Hamdi Tanpınar)
8
Çile
En güzel kelimelerden biri olan çile, Farsça kırk demektir. Eskiden nefsini terbiye etmek isteyenler kırk günlük inzivaya, halvete çekilirdi. Bu, zahmetli bir işti. Bu yüzden çekilen her zahmete çile denmeye başlandı. Oysa çile kalbin temizlenmesi için çekilen zahmettir. Zamane insanı çileye gerek duymuyor, zira kime sorsan "kalbim temiz" diyor.
1
7