Giriş Yap
Cinsellik neden ikili bir temele oturmuş? Üçlü olsa ol­maz mıydı?
Cinsellik neden ikili bir temele oturmuş? Üçlü olsa ol­maz mıydı? — Genlerin karışımı, iki DNA iplikçiğiyle, bir “ikileşme” (duplication) sürecini devreye sokuyor. Döllenmiş bir yumur- ı.ıda kromozom çiftlerinin harmanlanması son derece karma­ şık bir biyolojik mekanizma...