Kişisel kitap arşivinizi oluşturmak, okurları, kitapları, yazarları ve konuları takip etmek için 2milyon+ okurun arasına katılın.
Akış
Ara
Paylaş
Popüler
Keşfet
Alışveriş
Ne Okusam?
Kitaplar
Yazarlar
Okurlar
İncelemeler
Alıntılar

Karl Marx Friedrich Engels KomünistManifesto

Profil
1) GERİCİ SOSYALİZM
a) Feodal Sosyalizm * Fransız ve İngiliz soyluları, toplumsal konumları nedeniyle, çağdaş burjuva toplumuna karşı yergiler kaleme almak durumunda olmuşlardır. Temmuz 1830 Fransız Devrimi sırasında, İngilizler seçim reformu hareketinde soylular, tüylerini diken diken eden bu yeni...