Profil
Felsefe
"Philosophia" bileşik kelime olup "Phila" (sevgi) ve "sophia" (bilgelik) sözlerinin birleşmesinden oluşmuştur. Genel olarak "Bilgiyi, bilgeliği, hikmeti sevmek anlamını ifade eder. Bu deyimi ilk defa M. Ö. VI. asrın ilk yarısında Sisam'da doğmuş olan Yunan filozofu Pitagoras kullanmıştır.
Sayfa 193 - Çağrı Yayınları, 4. Baskı:2001Kitabı okudu
Geçmiş ve Anılar
𝔾𝕖ç𝕞𝕚ş; 𝕐𝕒𝕝𝕟ı𝕫, 𝕦𝕟𝕦𝕥𝕦𝕝𝕦𝕟𝕔𝕒 𝕘𝕖ç𝕞𝕚ş𝕥𝕚𝕣.. 𝔸𝕟ı𝕝𝕒𝕣; ℤ𝕒𝕞𝕒𝕟𝕒 𝕞𝕖𝕪𝕕𝕒𝕟 𝕠𝕜𝕦𝕪𝕒𝕟, 𝔾𝕖ç𝕞𝕖𝕞𝕚ş𝕝𝕖𝕣𝕕𝕚𝕣..
Reklam
Muhabbet, sevmektir. Arapça habba “sevdi” sözcüğünden gelen muhabbet, çok kullandığımız ama derinliğini ıskaladığımız bir sözcük. Muhabbet dostluktur, ahbap da buradan gelir. Habip, sevgili de aynı kökten. Muhabbet, insanın sevdiğiyle yaptığı konuşmadır, diğerleri laflamaktır.
İstiskal...
Aslında hepimizin yaptığı ama adını bilmediği bir davranış. Muhtemelen Türkçesi de bilinmiyor. Buyurun öğrenmeye. twitter.com/etimoloji/statu...
Garson ve ırgat akraba kelimeler. Irgat kelimesi bize ait gibi dursa Yunanca ergátis "işçi" sözcüğünden geliyor. Garson da dilimize Fransızcadan girmiş. İkisi de zamanla değişse de asıl kökleri Hint-Avrupa dilindeki werǵ “çalışmak” kelimesidir. Dahası İngilizce work “iş” ve Almanca werk “iş” de buradan. İşçi yalnızca madende, fabrikada değildir. Kelimelerin anlattığı üzere isimler değişse de aslında hepsi birer işçilik.
Reklam
Rakip ilginç bir kelime. Arapçada gözetleyen, kollayan demekken bizde aynı şeyi elde etmek isteyenlere deniyor. Edebiyatımızda aynı sevgiliye gönül verenlere de rakip denmiş. Rakip her zaman biri değildir, bazen engelin kendisidir. Güle aşık olan bülbülün yolundaki diken gibi. twitter.com/etimoloji/statu...
Kayın
... Hatta bu kutsallık simgesi şu an bile bizim dilimizde yer etti. "Kayın-ana", "kayın-baba" sözlerinin kökleri buraya dayanır. Daha sonra kaynataya falan döndü o ayrı. Neden biz büyüklerimize kaynana kayınbaba ismi taktık dersen... Çünkü eski Türklerde var olmayı, üremeyi sağlayan kayın ağacıdır. Soyun ortaya çıkması kayın ağacıyla olmuştur.
Sayfa 39 - Lopus Yayınevi, 1. Baskı (2020)Kitabı okudu
Engizisyon
İngilizcede soruşturma anlamına gelen Inquisition'dan türemiş bir isimdir.
Sayfa 187 - Timaş Yayınları, 1. Baskı (2015)Kitabı okudu
Burjuva
Etrafı surlarla çevrili bu şehirlerde oturanlara, Almancada sur anlamına gelen Burgdan hareketle burgher ya da bourgeoisie denmeye başladı...
Sayfa 186 - Timaş Yayınları, 1. Baskı (2015)Kitabı okudu
Reklam
Friedrich Nietzsche
"En güçlü ağaçlar en derinlere kök salmak zorundadır, karanlığa, kötülüğe kadar uzanmak zorundadır."
16 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.