Giriş Yap
Yüksek Anlam
. Unutmayın ki hakaret eden ya da hakaret eden kişi değil, bu şeylere hakaret olarak gördüğümüz görüş. Bu nedenle, herhangi biri sizi kışkırtırsa, sizi kışkırtan şeyin kendi fikriniz olduğundan emin olun....