Profil
Yazmak istedim :⁠-⁠)
Arapça 'da köpeğe "Kelb"derler. Ben de Doğu 'da iken bir çok yeri gezdim. Farklı lehçeler duydum. Ve konuşmalarına dikkat ettim. Kürt Lisanında köpeğe "Kuçîk,sea" dedikleri gibi Araplardan alarak "kelb"de derler. Arap Lisanında köpeğin (Kelb) 70 farklı farklı kullanışı vardır. Keza aslan ve devenin de (Esed,cemel) yüzlerce değişik tələffüzü vardır.
Foucault - "Güzel Tehlike"
"..sonuçta tek gerçek vatan, insanın ayağını basabileceği tek toprak, başını sokabileceği, sığınabileceği tek ev çocukluğundan itibaren öğrendiği dildir."
Michel Foucault
Michel Foucault
Güzel Tehlike
Güzel Tehlike
Reklam
"Düşmanı bu kadar sevindiren şey, bizi derin derin düşündürmelidir elbet."
"Arabî lisân-ı enbiyâ, Fârisî lisân-ı evliyâ, Türkçe lisân-ı umerâ."
Dil bunun için mühim, ikinci ana dil isteyen yarın toprak da ister.
Bugün Avrupa'da yalnız lisani zümrelere istinat eden devletlerin istikbâline itimat ediliyor, her lisani zümre, milli vatanının hiç olmazsa manevi hududunu tayin ederek, nasıl bir istikbâle hasretkeş olduğunu gösteriyor.
Reklam
TEK DİL.
Lisani bir İstiklal siyasi bir istiklalin mukaddimesidir. Bir kavim milli lisanını sevmeye, milli edebiyatını bu milli lisan üzerinde tesis etmeye başladığı anda, necat vaadini almış demektir.
Risale-i Nur'ların lisanına ağır diyenler biraz, bu hakikati anlamalılar ve Risale-i nur'ları anlamakla, Ibn-i Suud'ları, Ibn-i Kemal'leri, Zenbilli'leri, Naima'ları, Koçi Bey'leri anlayacaklarını bilmeliler!.
Sayfa 173Kitabı okudu
ARGO: NEV'İ ŞAHSINA MÜNHASIR BİR DİL...
- " (...) Kelimelere gerçek anlamlarından başka bir mânâ vererek kullanma biçimi yanında, argonun müthiş bir iştikak bilgisi işi olduğu pek bilinmez; evet, bu külhanbeyi lûgatçesi, "kesbi-çalışarak elde edilen bilgi" soyundan olmayan bir iştikak bilgisi tabiîliğini içinde barındırır. Bu tabiîlik de, lisânın nasıl ruhun kökünden bir mânâya sahip olduğunu gösteren büyük bir hüccet... Burada edebiyat, merkezinde de şiir, bütün bu dilleri kendisine doğru toplulaştıran ve kendisinden dağıtan, bir "mahsus" dildir. Bütün edebiyat nevileri de, giderek yazarlara kadar, şöyle veya böyle, kendisine mahsus bir dil belirtirler..."
Sayfa 27 - İBDA YayınlarıKitabı okudu
- "Türk dilini güya sadeleştirmeye (budamaya) çalışanların ideolojik kimliklerine bir bakın. Önemli bir çoğunluğu, din ile sorunu olan kimseler…"
Sayfa 40 - PROFİL Kitap Yayın
Reklam
milletin dili ve şiir bağlantısı hakkında
..çünkü bir milletin lisanı şiir gibi âteşîn ( atesten) bir örs ve çekiç arasında işlenebilir di.
Sayfa 273 - istanbul fetih cemiyetiKitabı okudu
Bütün ümidlerimizin temeli : DİL
Dil, yeni bir düzene kavuşturulmadıkça düşünce de yenileşemezdi.
Sayfa 14 - (e-kitap)Kitabı okudu
22 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.