Giriş Yap
Kelime Listesi
İleti altına bildiğiniz güzel kelimeleri ve anlamlarını yazabilir misiniz? (Etkileşim merakı ile değil şiirlerde kullanabilmek için yazdım iletiyi. O yüzden beğeni değil kelime lütfen :))
•°•~•°• Mütenâhi: Nihayete eren, biten, sonu gelen. Nâ-mütenâhî: Bitmez, sonu gelmez, tükenmez. Gayr-ı mütenâhî: Sonsuz, nihayet bulmaz, bitmez.
● Dâğ-ber-dâğ (ﺩﺍﻍ ﺑﺮﺩﺍﻍ) birl. i. (Fars. ber- “üzerinde” ekiyle) Yara üstüne yara, kat kat üzüntü: Her dem tenimizde dâğ-ber-dâğ olsun / Feyz-i gam ile o kûşeler bâğ olsun (Azmîzâde Hâletî).
ULVÎ...
- "Bir azamet ve kudret tarafından telkin edilen estetik heyecanı "ulvî" kelimesiyle vasıflandırırlar... Güzel bir çok bakımdan ulvî'ye benzer... "Güzel" gibi ulvî de bizde, atılması mümkün olmayan, bütün ve zarurî bir hissi tatmin eder; bununla...
Salih Mirzabeyoğlu
Sayfa 178 - 179, 3.Levha -Tenkid, Tahlil ve Tesbitler- III. Mülâkat (Lügatçe), İBDA Yayınları
SEVİMLİ...
- "Bilhassa hareketlere ve hareketli mahlûklara uygun düşer... Özellikle hareketlerde bir kolaylığın idrakına arkadaşlık eder; kolaylıkla yapılan hareketler, tamamen sevimsiz olan titrek ve yapılışında tabiîlik bulunmayan hareketlerin zıddıdır... Yâni kuvvet sarfında...
Salih Mirzabeyoğlu
Sayfa 178 - 3.Levha -Tenkid, Tahlil ve Tesbitler- III. Mülâkat (Lügatçe), İBDA Yayınları
1349
88 öğeden 11 ile 20 arasındakiler gösteriliyor.