Giriş Yap
TEVHİD: Birleme. Kelime-i Tevhid’i tekrarlama. Her şeyde Allah’tan başka tesir hakimiyeti olmadığına inanma. Allah’ın varlığına ve birliğine dair manzume, tertib, sistem… TEFRİD: Dünya cazibesinden ayrılıp, ibadetle meşgul olma… TECRİD: Nefs muhasebesi, tefekkür… NECAT:...
KAİDE: Esas. Temel. Düstur. Nizam. Dip taraf. Bir şeyin meydana gelmesine temel ve düstur olan. Bir ilim ve fennin düsturlarından her biri. “Kürsî”… NAKL: Bir şeyi başka bir yere götürmek, taşmak, yer değiştirmek. Ahlatmak. FİİL-Müessirinin tesiri. Amel, iş. Hâdise ve zamana delâlet eden kelime… SEMİ’-İşiten, duyan. Allah’ın 99 güzel isminden biri...
EL-MATLA’: Gerçek müşahede. Hak gözüyle âlemi incelemek. Bazen fiili görerek, failini bilmek, eseri görerek müessiri idrak etmek. (İdraklerin ulaştığı nihaî mertebe niyetiyle de kullanılır. Şu hâdis misâl: “Her âyetin bir zâhiri ve bir bâtını vardır, her harfin bir haddi ve matlaı vardır!”… Matla’ bi’t tahkik: Gerçek matla’ mertebesi):
"Eş" kelimesinin Arapçası olan "zevc" kelimesi ise «zevcetü'l-na'leyn" şeklinde iki terliğin bir diğeri anlamında kullanılır. Dolayısıyla eş demek birbirinin aynısı değil birbiri yerine geçemeyen fakat birbirlerini tamamlayan bir çiftin özelliklerini ifade etmek için kullanılmalıdır.
1
HATTÂ: Harf-i atıftır, gaye bildirir. Ve, “fazla olarak, hem de” mânâlarına gelir. Meselâ, bir şeyi işaret ederken pekiştirici olarak, “yanımda filân vardı, hattâ falan da vardı” dememiz gibi. Atıf: Bağlama. Bağ. Ekleme. Meyletme. Şefkat. Sevgi. Eğilme. İkiye bükme, iki kat etme. Geriye döndürme. Geri çevirme. Bir kimsenin üzerine tekrar hamle etme…"
1679
88 öğeden 71 ile 80 arasındakiler gösteriliyor.