Profil
Mantıki doğrulamalar aracı ile kurduğumuz bir şemayı fi­ziki doğrulamaların kadrosu diye kullanırız ve fi ziki doğrulamayı da onun içine yerleştiririz .
İyilik Problemi
○Bir Şey mantıksız olsa bile neden mantıksız olduğunun mantıklı bir izahı olmalı değil mi? ●Aferin, öğreniyorsun... ○Neyi ? ●Düşünmeyi ...
Sayfa 52 - UĞURBÖCEĞİ YAYINLARIKitabı okudu
Reklam
Kader
"Bizim mantığımızla hayatın mantığı asla birbirine uymuyordu..."
Sayfa 138Kitabı okudu
Mantık denklemleri (İlahi denklem)
Mantık denklemleri(devlet kurma denklemi)
Mantık denklemleri(fasl -ayrım- denklemi)
Reklam
hayvan, gayet "mantıklı" davranır
Hayvanlar için şeyler, olduğu şeydir halbuki insan derhal hayal dünyasını yaratmış (ya da kazanmış) ve gerçek denilen hayattan çok daha fazla bu dünyaya inanmıştır. Hayvan, genellikle muazzam bir avcıdır. Keza ilkel insan da böyle bir kabiliyete sahiptir, dolayısıyla bu hususta aralarında önemli bir fark yoktur. Diğer taraftan insan; kültlerin, mit, hurafe, oyun ve putların yorulmak bilmez yaratıcısı ve "imalatçısıdır". İsan, gerçek veya hayali, her zaman başka bir dünya daha arzulamıştır. Avın başarılı geçmesine yardımcı olacağı inancıyla ilkel insanların ava çıkmadan önce avlamak istedikleri hayvanın resmini yaptıkları (av büyüsü), ispatlanmış bir gerçektir. İnsan, avın başarılı geçmesi için dua edip resim yaparken (!) hayvan, gayet "mantıklı" davranır; araziyi dolaşır, etrafı dinler ve sessizce kurbanın izini takip eder.
Mantık sanatı, bütün olarak, aklı düzeltmeye ve insanı, yanılgıya düşmesinin mümkün olduğu bütün akılsallarda (maʼkûlât) doğru yola, hakikate götürmeye yarayan kanunları, akılsallar konusunda hata yapmaktan, ayağı kaymaktan ve yanlışa düşmekten koruyan kanunları, kendileriyle ilgili olarak insanın hataya düşmesinin mümkün olduğu akılsalların kontrol edilmesi için gereken kanunları verir.
Hamd, akıl sahipleri için fikir neticelerini ortaya çıkaran ve insanların akıl semasındaki cehalet bulutlarından oluşan bütün perdeleri indiren Allah’a mahsustur.
Koşul Önermeleri
Bir akşam yemeğinde, Bertrand Russel'a yanlış bir önermeden nasıl doğru bir önerme çıkarılacağı sorulur. - Örneğin, der soruyu soran muzip, eğer 0=1 ise Papa olduğunuzu kanıtlayabilir misiniz? Bertrand Russell omuz silkerek, - Bundan kolay ne var, der. Eğer 0=1 ise 1=2 olur. Çünkü, 1=1 eşitliğiyle 0=1 eşitliğini toplarsak, 1=2 eşitliğini buluruz: 1=1 0=1 +____ 1=2 Demek ki 2, 1’e eşitmiş. Şimdi Papa’yla beni boş bir odaya koyun. Odada kaç kişi var? - İki kişi elbette! diye yanıtlar soruyu soran. - Ama iki bire eşit. Demek ki odada bir kişi var. Papa’yla ben... Yani ben Papa’yım... Bu açıklamalar aslında p yanlış olduğunda, p⇒q önermesinin doğru olması gerektiğini göstermiyor, yalnızca doğru olabileceğini gösteriyor.
Reklam
Biz “İnsan, şayet canlı ise ya canlıdır, ya da cisimdir”in mâni‘atü’l-huluvv olarak doğrulandığını kabul etmiyoruz. Ancak şayet onun cisim olmasının ortadan kalkması, onun canlı olmasını gerektirirse, doğru olur. [Oysa] bu, böyle değildir. Çünkü onun canlı olması, cisim olmasını gerektirir. Bundan dolayı da cisim olmasının ortadan kalkması, canlı olmasının ortadan kalkmasını gerektirir.
Sayfa 520
Bil ki, araştırmanın üç parçası vardır: İlkeler (mebâdî ), Araçlar (evsât ) ve Temel Dayanaklar (mekâtı‘ ). İlkeler: İddialar, araştırma konuların tahrîri, görüşlerin takrîridir. Araçlar: Kendileriyle iddialar hakkında akıl yürütmenin yapıldığı deliller ve ispatlardır. Temel Dayanaklar: Delillerin ve ispatların kendisinde son bulduğu şeylerdir. Zannî ilimler hakkında temel dayanak olan zorunlular ve zanniler, devr ve teselsül, iki çelişiğin bir araya getirilmesi, çelişiğin çelişiğe yüklenmesi, bir şeyin bizâtihi kendisinden olumsuzlanması, en büyük olanın en küçüğe eşitliği ve tercih ettirici sebep olmaksızın rüçhaniyet ve bunlar gibi.
Sayfa 516
Onun cevabı şöyledir: Biz, sadece, öncüllerin doğruluğu takdirine göre sonucun lüzumunu iddia ediyoruz. Şayet bazı maddelerde doğru olmazsa, bizi nakzedecek bir şey olmaz, çünkü mukaddemin yokluğu, mülâzemet iddiasını nakzetmez. Her iki bozukluk, ayrık şartlının iki çelişiğin zâtı olup, iki yüklemlinin ters döndürme ile döndürüldüğü yerde gerekir. Allah en iyisini bilir
Sayfa 436
"yeryüzünü durağan tutan ve onun dağılmasını engelleyen bir hareketten daha büyük bir hareketin varlığı mümkündür. Bu öyle- sine doğal ve mümkündür ki bu güç sayesinde ateşin ya da gökyüzündeki herhangi bir cismin de hareket etmesini sağlayabiliriz. Bu durumda, yani evrende daha büyük güce sahip olan hareketler varsa onlar zamanla birbirlerini yok edecekler demektir. Fakat böylesi güçler yoksa ve biz bunları sadece birer olasılık olarak ele alıyorsak evrenin dağılması söz konusu olur.(sonsuz hareket ise imkansızdır) "
"Buradan şöyle bir sonuç çıkar: Bir şeyin kendi hareket kaynağına bağlı olarak hareket ettirilmesi ve yine onun bir şeye yaslanarak bütünsel bir biçimde ya da parça parça hareket ettirilmesi için her hayvanın kendisinde mutlaka durağan bir şeye sahip olması zorunluluğu vardır."
578 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.