Mustafa Kemal Atatürk

Profil
"Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz!"
Artık Türkiye'nin kendi menfaatlerini düşünme ve Arapların yükünü taşımaktan kurtulma zamanı gelmiştir. 3 Mart 1924/ Meclis Kürsüsü
Reklam
Şurası çok açık ki Atatürk cehalete düşmandı. Bu yüzden de eğitim onun için ön planda geliyordu. Neticede, Millî Mücadele'nin en zor günlerinde bir Eğitim Kongresi toplayan bir liderdir. Üstelik şartların daha çetin hale gelmesine rağmen bu kongreyi iptal etmemiştir. Az önce müzik talebelerini yurt dışına göndermesinden örnek verdik, devam
` " Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." 🇹🇷
Mustafa Kemal Atatürk
Mustafa Kemal Atatürk
🤍
Atatürk ve Türk Gençliği
Atatürk, Türk gençliğinden ne anladığını şöyle tarif etti: -Türk genci, inkılapların ve rejimin sahibi ve bekçisidir. Bunların lüzumuna, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır; rejimi ve inkılapları benimsemiştir. Bunları zayıf düşürecek en küçük veya en büyük kıpırtı ve bir hareket duydu mu: bu memleketin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adliyesi vardır... demeyecektir. Hemen müdahale edecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla... nesi varsa onunla, kendi eserini koruyacaktır. Polis gelecektir; asıl suçluları bırakıp, suçlu diye onu yakalayacaktır. Genç < Polis henüz inkılap ve cumhuriyetin polisi değildir > diye düşünecek, fakat asla yalvarmayacaktır. Mahkeme onu mahkum edecektir... Yine düşünecek: < demek adliyeyi de ıslah etmek, rejime göre düzenlemek lazım!... > Onu hapse atacaklar. Kanun yolundan itirazlarını yapmakla beraber; bana, İsmet Paşaya, Meclise telgraflar yağdırıp haksız ve suçsuz olduğu için tahliyesine çalışılmasını, kayrılmasını istemeyecek. Diyecek ki: < Ben, inanç ve kanaatimin icabını yaptım. Müdahale ve hareketimden haklıyım. Eğer buraya haksız olarak gelmişsem, bu haksızlığı meydana getiren sebep ve amilleri düzeltmek de benim vazifemdir!... > Atatürk, gözlerini sofradakilerin yüzlerinde dolaştırdı: -İşte benim anladığım Türk genci ve Türk gençliği... dedi.
Sayfa 641 - Rıza Ruşen Yücer-BakışKitabı okudu
Devrim Kanunları 100 Yaşında
🙏🏼🇹🇷⚖️💯 #3.3.1924~2024 Bakın ne diyor büyük Atatürk: •Halife ve halife makamının dinen, siyaseten varlığının hiçbir mana ve hikmeti yoktur. Türkiye Cumhuriyeti safsatalarla varlığını, istiklâlini tehlikeye koyamaz•
Reklam
11 Nisan 1917, Beylerbeyi Sarayı’nda göz hapsinde tutulan II. Abdülhamit hatırat defterine yazdıkları; “Düşman tasını tarağını toplamış, askerlerinin yarısını denize, yarısını gemilerine dökerek çekip girmişti. Bu büyük zaferi Mustafa Kemal adında bir miralay (Albay) kazanmış. Allah devletine hizmet edenlerden razı olsun! Uzun bir müddet sonra oğlum Abit efendi bu Mustafa Kemal Bey’le tanıştığını söyledi. Yüzbaşı Salih’in (Bozok) arkadaşı. Ara sıra arkadaşına yemeğe geliyormuş. Abit efendi ile de bu münasebetle dost olmuşlar. Hatta Mustafa Kemal Paşa kendisine iki ceylan yavrusu hediye etmiş! Gerçekten bir defa daha gelmiş, bana uzaktan haber verdiler. Sırtında bir pelerin vardı ve arkadaşına veda ediyordu. Uzaktan yüzünü iyice seçemedim ama sıradan askerlere benzemiyordu. Tehlikeli bir sükuneti vardı. Enver Paşa’nın Kendisinden niçin çekindiğini o zaman anladım. Bunu Talat Paşa tutuyormuş. Bunlar küçük şeyler. Çanakkale’de İngiltere, Fransa gibi iki büyük devletin ordusunu ve donanmasını durdurdu, yüzgeri etti ya; bana lazım olan odur. Muvaffakiyeti için dua ettim!”
ASIN BAYRAKLARI …
Bugün, 3 mart halifeliğin kaldırılmasının 100. yılı🇹🇷🇹🇷🇹🇷 Bize laikliği yanlış bir şey gibi göstermeye çalışanlar amaçlarına ulaşamayacaklardır. Çünkü ardımıza dönüp baktığımızda ne yapmamız gerektiğini satır satır anlatan bir Gençliğe Hitabemiz ve bunu öğütleyen ulu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk vardır. Her ne kadar bazı ÇOCUKLAR her 3 martta ağlasa da bizim çocuklarımız bugünü şimdi de gelecekte de kutlamaya devam edeceklerdir :)) Laik hükumet kavramından dinsizlik manası çıkarmaya çalışan fesatçılara fırsat vermeyiniz!… Not; bazılarının acısını sevincimle ortak olmak için uğradım , yine gideceğim :)))
GÜNEŞ BİZİMLE DOĞARRRRR YAĞMUR BİZİMLE YAĞARRRR
D

D

@Dppd
·
02 Mart 17:04
İlk 5k
MSÜ adına yaptığım çalışmalar: TSK Armoni Mızıkası dinlemek Daha fazla TSK armoni mızıkası dinlemek
Biz, bütün girişimlerimizle, kültür ve düşünce alanında bir aydınlanma devrimi yaptık. Ne yapılmışsa çağdaş bir toplum yaratmak amacıyla yapılmıştır.
Reklam
Bizim tarihimizi genellikle yabancı bilim adamları yazmıştı. Oysa tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen gerçek, insanı şaşırtıcı bir durum alır. İnanıyorum ki, bir toplumun tarihini ancak kendi bilimcileri yazarsa nesnel değerlendirmeler yapılır. Bu nedenle, yabancı tarihçilerden de yararlanılarak tarih yazımı, yeni yeni yerler bulunarak arkeolojik kazılar hızlandırılmıştır. Çünkü tarih, ulusların geride bıraktığı olayların öyküsü değil, ulusal benliğin de besleyicisidir.
Her şey gelip "tam bağımsızlık" kavramında toplanıyor. Tam bağımsızlık demek, kuşkusuz siyaset, maliye, ekonomi, adalet, askerlik, eğitim, kültür gibi her alanda bağımsızlık ve özgürlük demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan yok- sunluk, ulusun ve ülkenin gerçek anlamıyla tam bağımsızlıktan yoksunluğu demektir.
Kurtuluş Savaşı yalnızca dış düşmanları Anadolu'dan kovmakla kalmamıştır. İçte, onların amaçlarına hizmet edenleri de yenilgiye uğratmıştır.
"Baylar! Boynu bükük ulusumuzu tutsak etmek isteyen düşmanları yüzde yüz yeneceğimize olan iman ve güvenim, bir dakika olsun sarsılmamıştır. Bu dakikada, bu tam inancımı yüksek kurulumuza karşı, bütün ulusa karşı ve bütün dünyaya karşı ilan ederim."
1.500 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.