Ne Bilir Müneccimle Muvakkit Şeb-i Yeldâyı

Profil
Gönlümdeki sırrı kimseye açmamam daha doğru... zaman kıskanç, insanı ansızın muahazeye girişiverir. Zaman, mum gibi sırrını söyleyenin dilini bir gece kesiverir! Nerede sevgisinden, merhametinden âşıkına, kendi sarhoş gözleri gibi büyük bir kadeh sunan ay yüzlü saki? Gelsin de bana sevgiliden bir haber getirsin. Sonra da o ay yüzlü ve merhametli sevgilinin güzelliği aşkına, o dilberin neşe ve şerefine bir kadeh sunsun! ... Yüzünün hayalini gözümün iş yurduna nakşettim. Senin gibi bir güzeli ben ne gördüm, ne de işittim! Seni aramakta şimal rüzgârına eş oldum, onunla at başı koşmaktayım. Ama o salına salına yürüyen selvi boyunun tozuna bile erişmedim!
Şeb-i Yelda