p

Particilik

0 üye
Uzun zamandır size yön verdim. Arkadaşız biz. Düzenimiz demokrasi. Ne var ki içimizden birinin çıkıp yol göstermesi gerekir. Doğru mu? Doğru mu?
"Parti, bireyin özgür iradesini reddediyor, ama aynı zamanda ondan sınırsız bir özveri talep ediyordu. Bireyin iki seçenekten birini tercih yetisini inkâr ediyor, ama aynı zamanda onun her seferinde doğru seçim yapmasını bekliyordu. Bireyin iyi ile kötüyü ayırt etme gücünü inkâr ediyor, ama aynı!"
Reklam
OYUNCAK PARTİLER...
- "Göğsünde, kimsenin tam heceleyemediği böyle bir yafta bulunan, maddesi ve mânâsıyla Türk milletini kemirici böyle bir partinin (CHP) karşısında şimdi de "Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası" ve "Serbest Fırka" oyuncaklarından gûya daha ciddi ve halis bir (Demokrat) parti...
Sayfa 295 - Parti 2. Baskı 1976, Büyük Doğu YayınlarıKitabı okudu
Partiler...
Parti mikrobu, Türk'teki İslâm birlik ve bütünlüğü karşısında Batı adamının beş asırdır yapamadığını bir asra, evet, tam bir asra sığdırmak ve bunda da muvaffak olmak gibi bir yörünge belirtir...
Sayfa 294 - Parti, 2. Baskı 1976, Büyük Doğu YayınlarıKitabı okudu
ZAKKUM TOHUMU ve YAMYAM AĞACI...
"İttihad ve Terakki"nin satıhçı çeyrek münevver elinde en kuduz hamlelerle koca imparatorluğu iç ve dış temelinden yıkmaktaki başarısına karşılık "Cumhuriyet halk partisi"??? Eski varlığı yalnız kuru koçan kısmıyla maddede kurtarmış olmasına mukabil ruhta batırışın, böylece parti yoluyla bizi içimizden *infisaha sürükleyici, Batı plânının gerçekleştirişin; "İttihad ve Terakki"de ilk meyvesini veren zakkum tohumunu kendisinde yamyam ağacı hâline getirişin korkunç ocağı!!!
Sayfa 294 - 295 Parti, 2. Baskı 1976, Büyük Doğu YayınlarıKitabı okudu
FRENGİ GİBİ BİR MİKROP!..
Türkiye'de parti, Büyük Fransız İnkılâbından tam yarım asır sonra (1789-1839) Tanzimat hareketiyle zeminin bulur ve Abdülaziz devrinde "Genç Osmanlılar) adlı bir hücrecik hâlinde protoplâzmalaşır. Bu batıdan sıçrama, frengi gibi bir mikroptur. Bir mikrop ki, memleketin iç hâlini, kendi içinden fışkırma, kendi öz muhasebesine dayalı bir vicdan tepkisiyle düzeltmek ve aslî cevherine döndürmek cehdi yerine, dışarının ve düşman dünyanın bu hâle bakışını, gûya devâ ve yol gösterişini, böylece Türk'ü kökünden ayırmak ve boşluğa düşürmek gayretini kukla şuursuzluğu içinde temsil eder..."
Sayfa 293 - 294 Parti, 2. Baskı 1976, Büyük Doğu YayınlarıKitabı okudu
Reklam
14 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.