Giriş Yap
Zamana bırakılan her şey merhem gibi dursa da" iz kalır " gerçeğini değiştirmez...
Reklam
Toplum olarak popülist söylevlerden etkilenmediğimiz zaman üst-insan seviyesine çıkma yolunda ilk adımı atmış olacağız.
Yalnız Adam