Giriş Yap
Ubeyy b. Halef, Rasûlullah'a ﷺ karşı öfkesini açıkça dile getiren müşriklerden birisiydi. Mekke halkının sohbetlerine konu olan güzel bir atı vardı. Rasûlullah'ı her gördüğünde: "Bir at aldım ve seninle savaşıp seni öldüreceğim gün için besliyorum," diyerek tehdit eder, korku vermeye çalışırdı. Rasûlullah ﷺ ise: "İnşaAllah o gün ben seni öldüreceğim," derdi. Dediği gibi de oldu. Ubeyy b. Halef'i, o atının üzerindeyken Bedir'de öldürdü.
Hz. Muhammed'in Hayatı ve İslam Daveti 1
Reklam
·
Reklamlar hakkında
O günlerde nebevî terbiyeden geçen erkek kadın bütün sahâbîlerin hepsi birbirinden şuurluydu. Resûl-i Zîşân'ın rahle-i saadetlerinde hâl ilmi okudukları için her biri birbirinden güzel, dillere destan örnekler sergiliyordu.
Sayfa 409 - Siyer Yayınları
Ümmü Eymen annemizin, Allah Resûlü'nün (sas) vefatı üzerine yüreğine çöken dayanılmaz acı ona şu mısraları söyletmişti: "Ey cömert gözlerim! Gözyaşı dökmen şifadır. Gözyaşlarını arttır, O öldü, dediklerinde, Bu, en büyük musibetti. Dünyanın kaybettiği en hayırlı zata ağlayın! Zira O, kendisine vahyin tahsis edildiği kişiydi. Akıtılan bunca gözyaşı senin için, Allah sana en güzel şekilde ihsan etsin diye. Gelişini bildiğim kişisin, Rahmetle gelen bir ziya idin; Sonra nura dönüşen, Karanlıkları aydınlatan ışık olan."
Sayfa 29 - Siyer Yayınları
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Enes (ra)'dan:
"Bir defasında Peygamber (sav)'i bayıltıncaya kadar dövdüler. Ebû Bekr ayağa fırlayıp bağırdı: 'Rabbim Allah'tır' dedi diye adamı öldürecek misiniz? Vay halinize!' "Kimdir bu bağıran?" dediler: 'Mecnun Ebû Bekr' denilinince onu bırakıp Ebu Bekr'e hücum ettiler."
Sayfa 355 - İz Yayıncılık - (Cilt II)