Giriş Yap
Mânânın bulunması için her zaman gaye şuuru şarttır.
İbadetlerin zamana ayarlı olması mü'mine zaman ve mekâm şuuru verir...
"Şuur bizim hayat boyunca edindiğimiz idrak ve bilgileri içine alır; bu yüzden ahlâkî davranışla ilgili bilgilerimiz, ahlâk anlayışımız ve ahlâkî hareketler hakkında yaptığımız değerlendirmeler hep şuurumuzda olan şeylerdir."
Dündar Taşer'den
"Türkiye, halkla aydını arasındaki zıtlığı gideremezse durumu iyi olmaz. Ne siyasî ne de ekonomik atılım yapabilir."
Ra'd - 28
"Gerçi muvaffak olmak, mesud olmak demek değildir."
29 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.