Konu
Alamut
"Dünyada adalet sağlamak ve yabancı hükümdarı görevlerinden uzaklaştırmak amacı güden dini ve tarikate mensup olduğunuzu anlatın. Kafasını karıştırıncaya dek ateşli tartışmalara girin, merakını körükleyin, gizemli sırlara vakıf biri gibi görünün. Sonra da söyleyeceklerinizi kimseye anlatmayacağına dair yemin ettirip yedi imam öğretisinden bahsedin. Eğer kur'an'a inanıyorsa inancını zedeleyin. Sonra da davamızdan ve sultana saldırmak üzere hazırda bekleyen muhteşem ordumuz dan bahsedin. Bir kez daha yemin ettirip, Alamut'ta etrafında on binlerce müridin toplandığı büyük bir peygamber olduğunu anlatın. Böylece onu iyiden iyiye şaşkına çevirmiş olacaksınız. "
3
Mikdat
bir alıntı ekledi.
Türk
Türkler ve Moğollar bilimin ve yöntemin, inancı ve kaba kuvveti ödüllendirdiği döneme kadar Asya'ya ve Doğu Avrupa'ya egemen oldular. Göz alıcı başarılarında dinsel coşkunun hemen hemen hiç yeri olmadı. En güçlü oldukları dönemde, özgün birer imparatorluklar olan Moğol devletleri belirli bir dine sahip değildi; fakat Türkler ve Moğollar kılıçla yapılabilecek her şeyi başardılar; askeri ruhu canlandırdılar.
1
fɑtıʍɑlw
bir alıntı ekledi.
Kanunî Sultan Süleyman'ın Gençliğinde Osmanlılarda Hayat...
"Çiçekler, Türkler için sanki ayrı bir ibadetti. Askerlerin yürüyüşler sırasında 'Güllere' basmaları yasaktı ve birçoğu sarıkların da veya ellerinde çiçekler taşıyorlardı. Farsça şiirler sebebiyle üst sınıflarda bu çiçek kültü, asaleti ve nuru temsil ediyordu..."
Nicolae Jorga
Sayfa 105 - Yeditepe Yayınevi/Karar
4