Giriş Yap
Avrasya coğrafyasında özellikle Güney Sibirya Yenisey ırmağı havzasında Altay Dağları'nda çok sayıda yazıt daha bulunmuştur. Yazıtların Rus bilim adamları tarafından okunması Eski Türk tarihine önemli katkı sağlamıştır.
Reklam
670'i takip eden yıllarda İslam ordularının Horasan üzerinden Maveraünnehir'e ulaşması ve Türk boylarıyla temas etmesi sonrasında İslam kaynaklarında Türklerle ilgili bilgiler birden geniş yer tutmaya başlamıştır.
Çinliler kendilerinden olmayan yabancı kavimleri özel adlarının yanında kuzeyli yabancılar, güneyli, batılı, doğulu yabancılar şeklinde genel adlarla zikretmişlerdir. Kelimenin aslı Çinli olmayan kuzeyli, güneyli yahut batılı yabancılar (özellikle genel altında toplanan gruplara işaret edilir) iken Batılı araştırmacılar tarafından bunun yerine eski "Barbar" tanımlaması yapılmış ve bilim dünyasına bu şekilde yerleştirilmiştir. Aslında Çinliler kendinden olmayan kavimlere barbar dememişti.
Reklam
Gök Tengri
Ama Tanrı Gök idi, bir Gök Tengri idi. Ulaşılmaz, ucu bucağı olmayan, Gök! Herkesin yazgısını yalnız o belirler, kimin doğacağını, kimin yaşayacağını yalnız o bilirdi.
Cengiz Han'a Küsen Bulut, Cengiz AytmatovSayfa 57 - Ötüken Yayınları
Mete Han'ın oğullarına uzattığı ok destesi gibi birlik olmak için Türk Ocağı'nı kurdunuz. Tek başınızayken dağılırsınız. Ocak'ta buluştuğunuzda güçlendiniz. Güçlenmek hakikate ermektir. Hakikate ermekse hatırlamaktır.
Reklam
2
105
1.042 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.26.42