t

Türkçülüğün Esasları

0 üye
Türkçülük
Azınlıklar o ülkede, ancak, asıl sahiplerinin milli haklarına saygı göstermek şartıyla adalet içinde yaşamak hakkına maliktirler ve hiçbir suretle, kendi özel ve milli şartlarını, çıkarlarını ileri süremezler.
Hukukta Türkçülük
Çağdaş devletteki eşitlik ilkesi, erkekle kadının evlenmede, boşanmada, mirasta, mesleki ve siyasi haklarda eşit olmasını da gerektirir. O hâlde yeni aile yasası ile seçim yasası bu esasa göre yapılmalıdır.
Sayfa 162 - Kripto Yayıncılık, 1. Baskı, Şubat 2020Kitabı okudu
Reklam
Türklerde Feminizim
... kamu otoritesi hakan ile hatunun her ikisinde ortak olarak ortaya çıktığı için, bir talimat yazıldığı zaman "Hakan emrediyor ki" ibaresi ile başlarsa ona boyun eğilmezdi. Bir emrin kabul edilmesi için, mutlaka "Hakan ve Hatun emrediyor ki" sözü ile başlaması gerekirdi. Hakan, tek başına, bir elçiyi huzuruna kabul edemezdi. Elçiler ancak sağda hakan ve solda hatun oturdukları bir zamanda, ikisinin birden huzuruna çıkardı. Şölenlerde, kinkeşlerde, kurultaylarda, ibadetlerde ve törenlerde savaş ve barış toplantılarında hatun da mutlaka hakanla beraber bulunurdu. Kadınlar, örtünmeye ait hiçbir şarta bağlı değillerdi. Hakanın hükümette ortağı olan hatuna "Türkân" unvanı verilirdi. Hatun, hakan sülalesinde bütün prenseslerin ortak unvanı idi. Türkânın da mutlaka hatunlardan olması gerektiğinden, ona da hatun denebilirdi.
Sayfa 152 - Kripto Yayıncılık, 1. Baskı, Şubat 2020Kitabı okudu
Ekonomide Türkçülük
Türkler, özgürlük ve bağımsızlığı sevdikleri için iştirakçi (komünist) olamazlar fakat eşitliği sevdiklerinden dolayı fertçi de kalamazlar. Türk kültürüne en uygun olan sistem solidarizm yani dayanışmacılıktır.
Sayfa 167 - Kripto Yayıncılık, 1. Baskı, Şubat 2020Kitabı okudu
Soy
.... törkün topluluğunun dışında kalan amcazade, dayızade, halazade, teyzezade gibi yan akrabaların bütünüdür. Soyda hem ana yönünden hem de baba yönünden akraba olanlar vardır. Birincilere ana soyu, ikincilere baba soyu denilir. Eski Türklerde ana soyuyla baba soyu kıymetçe birbirine denktir. Ana soyuyla baba soyunun eşitliğini, bazı kurumlarda açıkça görüyoruz...
Sayfa 148 - Kripto Yayıncılık, 1. Baskı, Şubat 2020Kitabı okudu
Ekonomide Türkçülük
Kişisel mülkiyet, sosyal dayanışmaya hizmet etmek şartıyla meşrudur.
Sayfa 167 - Kripto Yayıncılık, 1. Baskı, Şubat 2020Kitabı okudu
Reklam
39 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.