y

Yokla Kendini

0 üye
- her günün sonunda o gün neler yaptığını düşün! eğer kendini Allah'a kullukta bulursan, bundan dolayı Allah'a şükret..
Sayfa 9
kendini gözlemlemek kendini düzeltmektir.
Kendini gözlemleme, insanın, dünyanın yürüyen bantlarına kendisini nelerin bağladığını görmesini sağlar; eskimiş fikirler, suçluluk duygusu, önyargılar, gerginlikler, felaket beklentileri... Bu bir kopma, sahte uykudan çıkma ve yeniden uyanış eylemidir...
Sayfa 37 - Dreamer'
Reklam
Her ne arar isen, kendinde ara.
Hacı Bektaş Veli
Hacı Bektaş Veli
Kendimizi özümüzde bağışlamak, özümüze bir geri dönüştür ve bu dünyaya gelişimizin asıl nedenidir. İnsanlar bu iyileşme sürecini asla yarıda kesmemelidirler.
Dreamer'