y

Yokla Kendini

0 üye
kendini gözlemlemek kendini düzeltmektir.
Kendini gözlemleme, insanın, dünyanın yürüyen bantlarına kendisini nelerin bağladığını görmesini sağlar; eskimiş fikirler, suçluluk duygusu, önyargılar, gerginlikler, felaket beklentileri... Bu bir kopma, sahte uykudan çıkma ve yeniden uyanış eylemidir...
Sayfa 37 - Dreamer'
Kendimizi özümüzde bağışlamak, özümüze bir geri dönüştür ve bu dünyaya gelişimizin asıl nedenidir. İnsanlar bu iyileşme sürecini asla yarıda kesmemelidirler.
Dreamer'
Reklam
- her günün sonunda o gün neler yaptığını düşün! eğer kendini Allah'a kullukta bulursan, bundan dolayı Allah'a şükret..
Sayfa 9
Her ne arar isen, kendinde ara.
Hacı Bektaş Veli
Hacı Bektaş Veli