• Fakir Bir Şimal Kilisesinde Şeytan İle Rahibin Macerası

  İlk önce yağmurla

  sonra birdenbire açan güneşle başlamıştı sabah.

  Henüz ıslaktı asfaltın solundaki tarla.

  Harp esirleri çoktan iş başındaydılar.

  Topraktan nefret duyarak

  - halbuki köylüydü birçoğu -

  tıraşlı ve korkak

  çapalıyorlardı patatesleri.

  Suluboya, solgun resimleri hatırlatıyordu insana

  köy kilisesinden gelen çan sesleri.

  Pazardı.

  Kilisede erkeklerin hepsi ihtiyardı

  kadınların değil,

  içlerinde büyük memeli kızlar,

  ve sarı saçlarına ak düşmemiş anneler vardı.

  Maviydi gözleri.

  Başları önde,

  kalın, kırmızı ve harap parmaklarına bakıyorlardı.

  Terliydiler.

  Haşlanmış lahanayla günlük kokuyordu.

  Kürsüde muhterem peder

  «beyannameyi» okuyordu,

  - gözlerini gizleyerek -.

  Renkliydi pencere camlarından biri.

  Bu camdan içeri giren güneş

  duruyordu genç bir kadının bembeyaz ensesinde

  eski bir kan lekesi gibi.

  Ve hiçbir zaman

  doğurmamış olan

  göğüssüz ve kalçasız bir Meryem'in kucağında bir çocuk :

  başı öyle büyük

  o kadar inceydi ki kıvrılmış bacakları

  hazin ve korkunçtu.

  Önlerinde kandil yanıyordu

  eski

  sert

  ve boyalı tahtayı aydınlatıp...

  İki adam boyundaydı tahta heykel.

  Şeytan saklanmıştı arkasına

  - kaşları çekik, sakalı sivri,

  Mefistofeles olması muhtemel,--

  ve âlim bir tebessümle

  dinliyordu muhterem pederi.

  «- Avrupa'nın bekası,

  (okuyordu beyannameyi muhterem peder)

  Avrupa'nın bekası için harp ediyoruz.»

  Dinliyordu şeytan

  sivri sakalında keder

  ve âsi ve selîm aklına

  dayanılmaz bir ağrı vermekteydi yalan.

  Okuyordu rahip :

  «- Avrupa milletleri el ele verip

  harp ediyoruz,

  ve mutlak imha edeceğiz

  medeniyet için tahripçi bir unsuru.»

  Şeytan bir parça yana itti Meryem'in heykelini

  ve havada sihirle efsun alâmetleri daireler çevirip

  kaldırdı elini

  rahibe doğru

  - etsizdi, uzundu bu el,

  hakikat gibi, kemikli ve kuru -.

  Ve ne olduysa o anda oldu işte.

  Renkli camın altındaki kadın

  çırılçıplak göründü kıpkırmızı güneşte.

  Memeleri ağırdı

  ve sarı ipek gibi parlıyordu karnının altında tüyler.

  Düşürdü kâadı muhterem peder

  ve şeytan'ın iğvasıyla hakikati bağırdı :

  «- Karşı koymak günü geldi en büyük tehlikeye.

  Harbediyoruz,

  fuhşun bekası için,

  kerhane kapıları kapanmasın diye.

  Ve sen orda, arkada

  içinde beyaz entarisinin

  bir erkek çocuğu gibi duran,

  sen orospu olacaksın kızım.

  Sana firengi ve belsoğukluğu verecekler

  büyük şehirlerimizden birinde.

  Baban dönmeyecek

  Yatıyor şimdi yüzükoyun

  çok uzak bir toprağın üzerinde.

  şimdi kan içindedir

  etli, kalın kulaklar

  ve ince kollarının dolandığı boyun.

  Yattığı yerde yalnız değil.

  Hareketsiz duran tanklarla,

  terk edilmiş toplar sahada.»

  Kendi sesinden ürkerek

  sustu rahip.

  Orda, arkada, beyazlı kız ağlıyordu.

  Kadife ceketli bir erkek

  - ihtiyar orman bekçisi civar çiftliğin -

  bir şeyler söylemek istedi.

  Sivri sakalını kaşıdı şeytan,

  rahibe : «Devam et,» - dedi.

  Ve muhterem peder

  başladı tekrar konuşmaya :

  «- Harbediyoruz :

  pazar ve mal nizamının bekası için.

  Kömür, lâstik ve kereste,

  ve kendi değerinden fazla yaratan iş kuvveti

  satılmalıdır.

  Patiska, benzin

  buğday, patates, domuz eti

  ve taze gümrah bir sesin içindeki cennet

  satılmalıdır.

  Güneşli bahçesi ve resimli kitapları çocukluğun

  ve ihtiyarlığın emniyeti

  satılmalıdır.

  Şan, şeref ve saadet,

  ve

  kuru kahve

  topyekun pazar malı olup

  tartılıp, ölçülüp, biçilip satılmalıdır.

  Harbediyoruz :

  harbi bitirdiğimiz zaman

  aç, işsiz ve sakat

  - harp madalyasıyla fakat -

  köprü altında yatılmalıdır...»

  Yine sustu muhterem peder.

  Şeytan emretti yine :

  «- Naklet onun macerasını,

  o ne idi, ne oldu, anlat...»

  Ve anlattı rahip :

  «- Onu hepiniz hatırlarsınız,

  toprağın içindeki bir patates tohumu gibi

  fakir,

  çalışkan

  ve neşesiz geçti çocukluğu.

  Sonra uyandı birdenbire

  on yedi yaşına doğru.

  Yine fakirdi, çalışkandı.

  Fakat aylarca gidip

  bulutsuz bir denizde

  altında sönük yelkenlerin

  sanki çok sıcak bir sabah ufukta apansızın

  yeni bir dünya keşfeder gibi buldu neşeyi...

  Mahallede sesi en güzel olan insandı

  ve en güzel mandolin çalan.

  Hatırlıyorsunuz değil mi

  size doğru gelen dostluğunu kocaman, kırmızı elinin

  ve mavi kurdelesini

  mandolininin?..

  İçinizde kimin kalbini kırdı,

  kime yalan söyledi,

  sarhoş olduğu vaki midir,

  ve kiminle dövüştü?

  Çocuklara saygısını

  ve ihtiyarlara şefkatini inkâr edebilir miyiz?

  Belki biraz kalın kafalı

  fakat kalbi bir balık yavrusu gibi temiz

  onu geçen sene harbe gönderdik.

  şimdi gerilerinde cephenin

  işgal altındaki bir köyün odasındadır.

  Baygın bir kadının ırzına geçmekle meşgul

  bir tahta masanın üzerinde.

  Beli çıplak

  pantolunu dizlerinde

  başında miğfer

  ve ayaklarında kısa, kalın çizmeler.

  Yerde iki çocuk ölüsü yatıyordu

  direkte bağlı bir erkek.

  Dışarda yağmur yağıyor

  ve uzaktan uzağa motor sesleri.

  Kadını masadan yere iterek

  doğrulup çekti pantolonunu...

  Halbuki hepiniz hatırlarsınız onu,

  hatırlıyorsunuz değil mi

  size doğru gelen dostluğunu kocaman, kırmızı elinin

  ve mavi kurdelesini

  mandolininin?»

  Yine birdenbire sustu muhterem peder.

  (Susabilmek bir hünerdir

  insanın ağzından çıkan sözler

  kendine ait olmazsa.)

  Fakat tahta Meryem'in arkasından

  yine emretti şeytan :

  «- Rahip, devam et,» - dedi.

  Ve devam etti rahip :

  «- Harbediyoruz.

  Çalıştırılan insan yığınları

  birbirine devrederek zinciri,

  karanlık ve ağır,

  beton künklerin içinde akmalıdır.

  Ve sen kocakarı

  - ön safta, solda, diz çöküp

  yüzü eski bir kâat gibi buruşuk olan -

  seni temin ederim ki

  kilise kapısında oynayan torunun

  - beş yaşında,

  başı altın bir top gibi yuvarlak -

  dedesi,

  senin kocan,

  babası,

  senin oğlun

  ve komşuların gibi

  kömür ocaklarında çalışacak.

  Hiçbir şeyi

  ümit etmemeyi

  öğrensin.

  Bu maksatla

  uçuyor bombardıman birliklerimiz

  tasavvur edilmeyecek kadar çok ölüm taşıyıp

  iki gergin kanatla.

  Ve motorlarına benzinle beraber

  belki bir parça keder dolarak

  (öldürenlerde tevehhüm edilen keder gibi bir şey),

  uçuyor av kuvvetleri himayesinde olarak

  bombardıman birliklerimiz

  birbiri ardından giden dalgalar halinde...

  Harbediyoruz :

  öldürdüklerimizin sayısı

  - bizden ve onlardan

  aralarında meme çocukları da var -

  şimdilik

  beş altı milyon kadar.

  Harbediyoruz :

  kundak bezinin çeşidiyle belli olmalı herkesin yeri.

  Harbediyoruz :

  parlasın edebiyen diye sabah güneşlerinde

  hapisane demirleri...»

  Hakikat çok taraflıdır.

  Fakir bir Şimal kilisesinde

  - şeytan'ın iğvasıyla da olsa -

  fakir bir papaz

  onu o kadar uzun anlatamaz.

  İnzibat kuvvetleri aldı haberi

  - kadife ceketli orman bekçisinden -

  gelip indirdiler kürsüden muhterem pederi.

  Ve asfalt yolun üzerinde

  arasında silâhlı iki adamın

  giderken muhterem peder

  şeytan baktı arkasından :

  çekik kaşlarında ümit

  ve sivri sakalında keder.

  12.9.1941

  Not :

  Alamanya yıkıldı.

  Temerküz kampından kurtarıldı muhterem peder.

  Ve yine şeytan'ın iğvasına uymasaydı eğer

  önemli Alaman demokratlarından biri olurdu bugün

  Anglo-sakson işgal bölgelerinden birinde.

  Halbuki yine uydu şeytan'a.

  Ve yine bir pazar günü ve aynı kilisede yine

  batılı müttefikleri meth ü sena edeyim derken

  41 yılında söylediklerinden bazı fasılları tekrarladı aynen

  bilhassa mal nizamına ait olanları.

  Ve Katolik bir Amerikan subayının emriyle

  (tevkif edilmediyse de bu sefer)

  kovuldu kiliseden muhterem peder.

  Yine arkasından baktı şeytan :

  çekik kaşlarında biraz daha çok ümit

  sivri sakalında biraz daha az keder...
 • II

  Benerci, Somadeva'nın odasından sokağa çıkınca, Roy Dranat'ın «akşamüstü serinlikte bir teferrüçten

  dönerken» soğuk alıp zatürreeden öldüğünü duydu. Ve Roy Dranat'ın oteline gitti. Gördüklerini şöyle anlatıyor:

  Girdim ki içeriye,

  iki eli yanına gelmiş

  yatıyor otel odasının

  dört topuzlu karyolasında.

  Ölü.

  Omuzlarına kadar çarşafla örtülü,

  gözleri açık...

  Çarşafın altında ayakları:

  acayip bir hayvanın dinleyen kulakları...

  Gözleri bakıyor

  ayakları arasından dolaba.

  Dolabın aynasında görüyorum:

  başını değil,

  yüzünü değil,

  kaşını değil,

  kapakları açık, içi örtülü gözlerini,

  yalnız ölü gözlerini...

  Gözleri bakıyor dolaba.

  Ehramda bir kapı

  açar gibi

  açtım

  dolabı.

  Alt katta bir kutu var.

  Kutuda ölünün hiç giymediği

  siyah kunduralar.

  Ütülü elbiselerle dolu orta kat:

  asılmış dolabın içine

  Sıra sıra elsiz ve başsız Roy Dranat.

  Bir şişe permanganat,

  yakalık,

  mendil, çorap.

  Bir kitap:

  çok eski günlerde beraber okuyup

  satırlarının altını beraber çizdiğimiz

  bir kavga kitabı.

  Kapadım dolabı.

  Onun dolaba bakan gözlerini kapadım.

  Artık satılacak bir yürek,

  kiralık bir kafa bile yok.

  Roy Dranat, hoşça kal,

  mesele yok.

  YORGAN GİTTİ,

  KAVGA BİTTİ.

  İkinci Kısmın Sonu  ÜÇÜNCÜ KISIM

  BİRİNCİ VE SONUNCU BAP

  I

  Gözüme altın bir damla gibi akan

  yıldızın ışığı,

  ilk önce

  boşlukta

  deldiği zaman karanlığı,

  toprakta göğe bakan

  bir tek göz bile yoktu...

  Yıldızlar ihtiyardılar

  toprak çocuktu.

  Yıldızlar bizden uzaktır

  ama ne kadar uzak

  ne kadar uzak...

  Yıldızların arasında toprağımız ufaktır

  ama ne kadar ufak

  ne kadar ufak...

  Ve Asya ki

  toprakta beşte birdir.

  Ve Asya'da

  bir memlekettir Hindistan,

  Kalküta Hindistan'da bir şehirdir,

  Benerci Kalküta'da bir insan...

  Ve ben

  haber veriyorum ki, size:

  Hindistan'ın

  Kalküta şehrinde bir insanın

  yolu üstünde durdular.

  Yürüyen bir insanı

  zincire vurdular...

  Ve ben

  tenezzül edip

  başımı ışıklı boşluklara kaldırmıyorum.

  yıldızlar uzakmış

  toprak ufakmış

  umurumda değil,

  aldırmıyorum...

  Bilmiş olun ki, benim için

  daha hayret verici

  daha kudretli

  daha esrarlı ve kocamandır:

  yolu üstünde durulan

  zincire vurulan

  İ N S A N . . .  II

  bu yukarıya, üçüncü kısmın birinci ve sonuncu babının birinci parçası olarak yazdığım, üslubu ukalaca, yazıdan

  da anlayacağınız veçhi ile, Benerci mahpustur.

  Hindistan'ın hakikî istiklâl ve hakikî kurtuluşu için çalıştığından dolayı, Britanya polisi tarafından tevkif,

  Britanya adliyesi tarafından muhakeme ve Britanya hükûmeti tarafından, Benerci, hapse atılmıştır. Cezası 15 senedir.

  Benerci bu 15 adet seneyi taş bir hücrede tek başına geçirecektir. Ve bu 15 adet senenin bir haylisi geçmiştir...

  şimdi size, bu bir hayli senenin nasıl geçtiğini anlatacağım. Ve, sonra, sıra, Benerci'nin kendini niçin

  öldürdüğüne gelecek. Emperyalizm aleyhine yazılan* ve emperyalizmi temellerinden yıkmak için nefislerini feda

  edenlerden bahseden bu kitap, bir inkılâpçının hangi şartlar içinde kendini öldürmeğe hak kazanacağını da

  hallettikten sonra, bitmiş olacaktır.

  (*) Yalnız şunu hatırlatmak isterim ki, Benerci emperyalizmi ve emperyalizm ile mücadeleyi, Neo-Hitlerist-

  Sosyal-Faşist-Sinyor-Fon Şevket Süreyya Bey gibi anlamıyordu.

  III

  Güneş

  pencerede...

  Yanıyor

  demir bir çubuk..

  dışarda saat

  belki beş,

  belki altı,

  belki buçuk,

  yedi..

  Gardiyan karyolayı

  duvara kilitledi.

  Adam

  demir iskemlede oturuyor

  oturuyor...

  Güneş

  düştü pencereden

  adamın başına vuruyor..

  dışarda saat

  belki on

  belki on iki..

  İçerdeki:

  yürüyor duvardan

  duvara,

  duvardan

  duvara...

  Gardiyan...

  Pirinç çorbası, ekmek.

  Demek:

  öğle saatı çaldı

  öte yanda yaşayanlara..

  Ve adam yürüyor,

  duvardan

  duvara,

  duvardan

  duvara..

  Yanıp söndü demir çubuk..

  dışarda saat:

  belki beş,

  belki altı,

  belki buçuk...

  dışarda adam...

  Adam

  demir iskemlede oturuyor...

  Oturuyor...

  Gardiyan.

  Pirinç çorbası, ekmek.

  Gardiyan

  karyolayı indirince:

  içerde gece.

  Yatıyor adam.

  Gözleri düşünüyor,

  dişlerinin arasında bıyığı..

  dışarda ay ışığı....  IV

  19... senesi eylülünün on beşinci gecesi idi.. Saat on ikiden sonra, Kalküta şehrinin varoşlarından gelen bir

  adam, umumî hapisanenin yüksek duvarları karşısında durdu. Tam bedir halindeki ay, gökyüzünü kaplayan ve esen

  rüzgârla korkunç şekiller alıp akan siyah bulutların arkasında kâh gizleniyor, kâh meydana çıkıyordu.

  şehrin varoşlarından geldiğini beyan ettiğimiz meçhul adamın durduğu mahal, umumî hapisanenin arka

  cephesine tesadüf etmekte olup bu cephenin üst kısmında, hafif bir ışıkla aydınlanmış, bir sıra demir parmaklıklı

  pencere vardı. Ay, bulutların arasından kurtuldukça, zaman zaman duvarın dibinden geçen bir süngüyü ışıldatmakta ve bu

  suretle meçhul adama hapisanenin etrafını devreden nöbetçilerin mevkilerini bildirmekte idi.

  Meçhul adamın kendisini nöbetçilere göstermek istemediğini, okuyucularımız, elbette tahmin eylemişlerdir..

  Tahminlerinde yanılmıyorlar. Zira bu adam buraya Britanya İmparatorluğu zabıtasının hiç de hoş görmeyeceği bir işi

  yapmak için gelmiş idi.

  Filhakika, nöbetçiler hapisanenin köşesinde gözden kaybolur olmaz, meçhul adam cebinden bir taş parçası

  çıkarıp iyice nişanladıktan sonra demir parmaklıklı pencerelerin soldan üçüncüsüne fırlattı.. Taş pencereden içeriye

  girdi.

  Eğer biz, okuyucularımızla birlikte, meçhul adamın taşı atmasından evvel, mevzubahis pencereden içeriye

  bakmış olsaydık, şöyle bir manzaranın şahidi bulunurduk:

  Demir kapısının üstünde gardiyanlara mahsus dışardan sürmeli küçük bir pencere bulunan taş bir hapisane

  hücresi. Gündüzleri kaldırılıp zincirle duvara kilitlenen ve geceleri indirilen demir bir karyola. İşbu karyolanın

  üstünde, mahpuslara mahsus libası giymiş olduğu halde bir şahıs oturmaktadır. Mezkûr şahıs sık sık başını

  kaldırarak, kapıdaki gardiyan penceresinden gözetlenip gözetlenmediğine bakıyor, sürgünün açılmadığına emniyet

  kesbettikten sonra, siyah kaplı kalın bir kitabın sayfalarına bir şeyler yazıyordu. Eğer siyah kalın kitabı yakından

  tetkik edecek olursak görürüz ki, bu İngilizce bir İncil'dir. Mevzubahis şahıs, taş hücreye kapatıldıktan bir hafta

  sonra; Kayser'in hakkını Kayser'e ve Allahın hakkını Allaha vermeği ve sağ yanağına bir tokat atılırsa, sol yanağını

  çevirmeği talim etsin diye, bu İncil'i bir İngiliz misyoneri kendisine vermiş idi. Esasen, hepisanenin bütün

  hücrelerinde bu kitaptan maada okuyacak ve yazacak bir şey bulunmazdı.

  İmdi, ahvalini tetkik eylediğimiz şahsın, yani taş hücre mahpusunun İncil sayfalarına neler yazdığını görelim:

  Satırlarının başları numaralı ve bazı kelimeleri küçücük haç işaretli sayfalarda, URDU lisanıyla ve henüz

  kurumamış kırmızı ve taze bir kan ile yazılmış ve kitabın sık siyah matbu hurufatı üzerinde ateş gibi yanan yazılar

  vardı.

  Taş hücre mahpusu İncil kitabının iç mukavvasından kopardığı bir parçayı bükerek bir kalem haline getirmiş ve

  bunu sol bileğinden ince ince akan kana batırarak bu ateş gibi yanan yazıları yazmakta bulunmuş idi.

  İşte şehrin varoşlarından gelen meçhul adam taşı attığı zaman, taş hücrenin içindeki mahpus böyle bir işle

  meşguldü. Pencereden gelen taş mahpusun karyolası dibine düşmüştü. Mahpus hemen yerinden kalktı.

  Üzerlerine kanı ile yazdığı İncil kitabı sayfalarını kopararak taşa sardı ve taşı pencereden dışarı atıp iade etti.

  Şehrin varoşlarından gelen meçhul adam, taşa sarılmış kâat tomarını yerden aldı. Göğsüne soktu. Ve dünyanın

  en kıymetli hazinesini göğsünde taşıyan bir insan gibi, korkak, cesur ve emin adımlarla uzaklaşmaya başladı.

  Korkuyordu: göğsündeki defineyi alırlar diye; cesurdu: göğsündeki defineyi ölümün karşısında dahi vermemek için;

  emin idi: zira kaç senedir her iki ayda bir buraya geliyor, taşı atıyor ve taş, kanlı yazılar yazılı İncil sayfalarına

  sarılmış olduğu halde kendisine iade ediliyordu; binaenaleyh bu işe alışmış idi.

  Bu kanla yazılmış yazılar, Hintlilerin hakikî istiklâl ve kurtuluş cidalinde kitlelere heyecan, şuur ve hedef

  vermekte idi........

  Taş hücre mahpusu Benerci'dir. Kitlelere heyecan, şuur ve hedef veren yazılar, vaktiyle Somadeva'nın başladığı

  ve şimdi Benerci'nin devam ettiği «Hindistan'ın Yirminci Asır Tarihi» isimli eserdir. Yalnız, Benerci bunu, bileğini

  kesip kanıyla yazmıyor.. Fakat, eğer icap etseydi, eserin bir tek satırını yazmak için damarlarındaki bütün kanını

  akıtabilirdi. Ve bu, pestenkerani bir lâf değildir.. Bu işi yapabilecek insanların yalnız on dokuzuncu asır

  romanlarında yaşadığını zannedenler, yirminci asrın isimsiz, büyük kavga kahramanlarını tanımıyorlar demektir.

  Benerci yazısını bileğinin kanıyla yazmıyor. Bu yazıları şehrin varoşlarından gelen meçhul adama vermiyor.

  Benerci yazılarını temiz beyaz kâatlara kurşunkalemiyle yazıyor. Ve bunları hapishane gardiyanlarının İngiliz

  dikkatlerine rağmen, dışarıdakilerin ellerine ulaştırıyor.

  NASIL?..

  Taş hücre mahpusunun, senelerdir, bu işi nasıl yaptığını anlatacak değilim. Romanda da olsa, Britanya polisine

  hizmet etmek istemem......

  V

  dışarda

  bir bayrak gibi dalgalanırken adı,

  içerde

  O

  ihtiyarladı..

  Her gün biraz daha

  camları yaşarıyor

  iri

  bağa

  gözlüklerinin.

  Her gün biraz daha

  siliniyor çizgileri

  gördüklerinin.

  Küreyvatı hamra azalıyor.

  Tasallübü şerayin.

  Tansiyon 26.

  Baş dönmesi, bunaltı.

  Sinir...

  Bir

  senedir

  yazamadı bir

  satır

  bile..

  Yine fakat

  dışarda bir bayrak gibi

  dalgalanıyor adı.

  İçerde O

  ihtiyarladı....  BU FASIL BENERCİ'NİN KENDİNİ NİÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNE DAİRDİR

  «Kalküta şehrinin ufkunda güneş

  yükseliyordu.

  Atları ışıktan, miğferleri ateş

  bir ordu

  bozgun karanlığı katmış önüne

  geliyordu.

  Güneş yükseliyordu..

  Kalküta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

  Bunu beceremedik

  romantik kaçtı pek.

  Şöyle diyelim:

  «Baygın kokulu

  koskocaman

  masmavi bir çiçek

  şeklinde sema

  düştü fecrin altın kollarına...»

  Bu da olmadı,

  olacağı yok.

  Benden evvel gelenlerin hepsi,

  almışlar birer birer,

  tuluu şemsi, gurubu şemsi

  tasvir patentasını.

  Tuluu şemsin, gurubu şemsin

  okumuşlar canına..

  Bu hususta yapılacak iş,

  söylenecek söz

  kalmamış bana.

  Buna rağmen,

  tekrar ederim ki ben:

  Kalküta'nın damları üstünde güneş

  güneş gibi

  yükseliyordu.

  Sokaktan bir sütçü beygirinin

  nal ve güğüm sesi geliyordu.

  Benerci sordu:

  - Saat kaç?

  - Altı...

  Benerci dün akşam geç vakit tahliye edildi. Hapishanenin kapısı önünde dehşetli bir kalabalık onu bekliyordu.

  􀀨ğer eski sistem bir kafam olsaydı, iddia edebilirdim ki, Benerci bu yığınlarla insanı ebediyyen peşinde

  sürükliyebilecek kadar onlara yakın, onların canında, onların kanındaydı.

  Benerci'ye arkadaşları, dış mahallelerdeki apartımanlardan birinin en üst katında bir oda tutmuşlar. Benerci

  odasına sekiz arkadaşıyla beraber girdi. Bana:

  - Sen git, biraz dolaş. Sonra gelirsin, dediler.

  Apartımanın kapısı önünden, merkez caddelere kadar, kımıldanan, bağıran bir insan denizinin ortasında, her

  adımda onun ismini işiterek, dolaştım. Kalabalık yavaş yavaş dağıldı. Geri döndüğüm zaman Benerci'yi odasında

  yalnız buldum. Pencerenin önünde duruyordu. Saat gecenin on biriydi. Benerci:

  - Otur bakalım, dedi.

  Oturdum.

  Saatler geçti, saatler geçti.. Bir kelime bile konuşmadık. Ve nihayet, lambanın sarı􀀃ışığı beyazlanmağa başladı.

  Pencereden baktım:

  Kalküta'nın damları üstünde güneş

  yükseliyordu.

  Benerci sordu:

  - Saat kaç?

  - Altı.

  - Âlâ.

  - Anlamadım.

  - Hiç. Dinle. Bu kitabın birinci kısmında, arkadaşlarım bana: «Sen bizi sattın,» dediler. Alnımda hâlâ onların

  attığı taşın izi var. Halbuki ben tertemizdim. Fakat onlar haklıydı. Kıl kaldı, kendimi öldürüyordum. Fakat bu haltı

  yemedim.

  - Öyle.

  - Bu kitabın ikinci kısmında, Somadeva'nın ciğerleri ağzından geliyordu. Öyle ağrı çekiyordu ki, kendini

  öldürmek istedi. Fakat o da bu haltı yemedi. Bir kamyonun üstünde kalı􀁅ı dinlendirmeyi daha doğru buldu, değil mi?

  - Öyle...

  - Saat kaç?

  - Altı buçuk.

  - Âlâ... Dinle. Ferdin tarihteki rolü malum. Akışın istikametini değiştiremez. Yalnız tempoyu hızlılaştırabilir,

  yavaşlatabilir. İşte o kadar. Tarihte fert denilen nesne, keyfiyetin değil, kemiyetin üstüne tesir edicidir. Bütün bunlar

  senin için, benim için, bizim için bilinen şeylerdir.

  - Doğru.

  - Öyleyse, bunu şimdi benim şahsıma tatbik edelim.

  Birdenbire durdu. Gözlüğünü çıkardı

  Mendiliyle camlarını sildi. Gözlüğünü taktı. Camların içinde büyüyen

  gözleri gözlerimdedir.

  - Devam et, Benerci, dinliyorum.

  - Hadisat öyle getirdi ki, ben hareketin muayyen bir inkişaf merhalesinde muayyen bir rol oynayan bir fert

  haline geldim.

  - Doğru.

  - Dünden itibaren katarın başında gidiyorum. Halbuki fizyolojim berbat.. Kafam elastikiyetini kaybetti.

  Dönemeçleri zamanında dönemeyeceğim. Ellerim lüzumundan fazla titriyor. Akıntıda dümen tutamayacak bir hale

  geldiler. Akışın temposunu hızlılaştırmak nerde? Onu yavaşlatmam muhtemeldir. İstemeden, irademin dışında,

  yanlış adımlar atacağım. Biliyorum, hareket belki beni altı ay sonra, bir sene sonra bir safra gibi fırlatacaktır. Fakat o

  beni fırlatıp atana kadar, ben ona fren olacağım. Halbuki ben kemiyette bile, bir sene değil, bir gün bile, irademin

  dışında, bilerekten ona ihanet edemem. Anlıyor musun? Diyeceksin ki, yanılmayan yalnız tembellerdir, budalalardır.

  İş yapan, yürüyen adam yanılır. Mesele yanlışın idrakindedir. Fakat, ya bu yanılma nesnesi katarın başındaki adam

  için bir kaide haline gelirse. Ve o adam katarın başında gidemeyeceğini bildiği halde, yerinde durmak için bir saniye

  olsun ısrar ederse. Bu bir ihanet değil midir? Ben bir saniye olsun, ihanet edemem. Bu benim uzviyetimde yok...

  Benerci yine durdu. Sonra birdenbire gülerek:

  - Hem ben bu meseleyi arkadaşlarla konuştum. Hallettik. Sana halt etmek düşer, dedi. Sen saata bak, kaç?

  - Yedi.

  - Hem, bu benim mesele nevi şahsına münhasır bir iş bile değil. Galiba LAFARG'la karısı da aynı vaziyete

  düşmüşler, aynı işi yapmışlar. Her ne hal ise şu senin tabancayı ver bakayım.

  Pantolonumun arka cebinden tabancayı çıkardım. Koskocaman bir nagant. Benerci'ye uzattım. Aldı, masanın

  üstüne koydu.

  Tekrar gözlüğünü çıkardı. Mendiliyle camlarını sildi. Gözlüğünü taktı. Camların içinde büyüyen gözleri

  gözlerimdedir.

  - Öyle pencerenin önünde birer cıgara tellendirelim, dedi.

  Cıgaraları yaktık. Topraktan fışkırır gibi bol, renkli ve ılık bir yaz sabahının ışıkları karşı pencerelerin

  camlarında, Benerci'nin gözlüklerinde pırıl pırıl yanıyordu. Damlar, evler, ağaçlar ve sokaklar yıkanmış gibi nemli

  ve tertemizdi. Konuşmuyorduk.

  Ağzımda, sonuna gelen cıgaranın acılığını duydum. Benerci ayağa kalktı. Cıgarasını masadaki tablanın içinde

  söndürdü.

  - Pencereyi kapat. Sen de haydi artık git. İstersen âdet yerini bulsun diye bir kere kucaklaşalım, dedi.

  Kucaklaştık.

  Arkama bakmadan kapıdan dışarı çıkarken:

  - Çocuklara selam söyle, dedi.

  Merdivenleri ağır ağır inmeğe başladım. Dördüncü kat. Üçüncü kat. Merdivenleri hızlı hızlı iniyorum. İkinci

  kat. Merdivenleri koşarak iniyorum.

  Tam sokağa çıktığım zaman, derinlerden, demir bir kapının hızla kapanması gibi tok bir ses geldi...

  BU KİTABIN SON SÖZÜ . . . . . . . . . . . .

  «Kavgada

  kendi kendini öldüren

  lanetli bir

  cenazedir

  benim için:

  Ölüsüne

  ellerimiz

  dokunamaz.

  Arkasından

  matem marşı

  okunamaz.»

  Sen artık

  bu kitapta:

  noktaları

  virgülleri

  satırları taşımıyorsun.

  Sen artık

  bu kitapta

  koşmuyor

  bağırmıyor

  alnını kaşımıyorsun.

  Sen artık

  bu kitapta

  yaşamıyorsun.

  Ve Benerci sen

  bu kitapta:

  kendi kendini öldürmene rağmen

  benim ellerim senin

  kanlı delik

  şakağına dokunacaktır.

  Cenazende

  dosta düşmana karşı

  matem marşı

  okunacaktır:

  MATEM MARŞI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Çan

  çalmıyoruz.

  Çan

  çalmıyoruz.

  Yok

  salâ

  veren!

  Giden

  o

  biten

  bir

  şarkı değildir...

  O

  büyük

  bir

  ışık

  gibi döğüştü.

  Kasketli

  bir güneş

  halinde düştü.

  Çan

  çalmıyoruz.

  Çan

  çalmıyoruz.

  Yok

  salâ

  veren!

  Bu

  giden

  bir

  biten

  şarkı değildir ...........

  S O N  Ben İçeri Düştüğümden Beri

  Ben içeri düştüğümden beri

  güneşin etrafında on kere döndü dünya

  Ona sorarsanız: ’Lafı bile edilemez, mikroskopik bi zaman...’

  Bana sorarsanız: ‘On senesi ömrümün...’

  Bir kurşun kallemim vardı, ben içeri düştüğüm sene

  Bir haftada yaza yaza tükeniverdi

  Ona sorarsanız: ’Bütün bir hayat...’

  Bana sorarsanız: ‘Adam sende bir hafta...’

  Katillikten yatan Osman; ben içeri düştüğümden beri

  Yedibuçuğu doldurup çıktı.

  Dolaştı dışarda bi vakit,

  Sonra kaçakçılıktan tekrar düştü içeri, altı ayı doldurup çıktı tekrar.

  Dün mektubu geldi; evlenmiş, bi çocuğu olacakmış baharda...

  Şimdi on yaşına bastı, ben içeri düştüğüm sene ana rahmine düşen çocuklar.

  Ve o yılın titrek, uzun bacaklı tayları,

  Rahat, geniş sağrılı birer kısrak oldu çoktan.

  Fakat zeytin fidanları hala fidan, hala çocuktur.

  Yeni meydanlar açılmış uzaktaki şehrimde, ben içeri düştüğümden beri...

  Ve bizim hane halkı, bilmediğim bir sokakta, görmediğim bi evde oturuyor

  Pamuk gibiydi bembeyazdı ekmek, ben içeri düştüğüm sene

  Sonra vesikaya bindi

  Bizim burda, içerde

  Birbirini vurdu millet, yumruk kadar simsiyah bi tayin için

  Şimdi serbestledi yine, fakat esmer ve tatsız

  Ben içeri düştüğüm sene, ikincisi başlamamıştı henüz

  Daşov kampında fırınlar yakılmamış, atom bombası atılmamıştı Hiroşimaya

  Boğazlanan bir çocuğun kanı gibi aktı zaman

  Sonra kapandı resmen o fasıl, şimdi üçünden bahsediyor amerikan doları

  Fakat gün ışığı her şeye rağmen, ben içeri düştüğümden beri

  Ve karanlığın kenarından, onlar ağır ellerini kaldırımlara basıp doğruldular yarı yarıya

  Ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında on kere döndü dünya

  Ve aynı ihtirasla tekrar ediyorum yine

  ‘Onlar ki; toprakta karınca, su da balık, havada kuş kadar çokturlar.

  Korkak, cesur, cahil ve çocukturlar,

  Ve kahreden yaratan ki onlardır,

  şarkılarda yalnız onların maceraları vardır’

  Ve gayrısı

  Mesela, benim on sene yatmam

  Laf’ı güzaf...

  Benim Oğlan Fotoğraflarda Büyüyor

  İçimde acısı var yemişi koparılmış bir dalın,

  gitmez gözümden hayali Haliçe inen yolun,

  iki gözlü bir bıçaktır yüreğime saplanmış

  evlât hasretiyle hasreti İstanbulun.

  Ayrılık dayanılır gibi değil mi?

  Bize pek mi müthiş geliyor kendi kaderimiz?

  Elâleme haset mi ediyoruz?

  Elâlemin babası İstanbulda hapiste,

  elâlemin oğlunu asmak istiyorlar

  yol ortasında

  güpegündüz.

  Bense burda rüzgâr gibi

  bir halk türküsü gibi hürüm,

  sen ordasın yavrum,

  ama asılamayacak kadar küçüksün henüz.

  Elâlemin oğlu katil olmasın,

  elâlemin babası ölmesin,

  eve ekmekle uçurtma getirsin diye,

  orda onlar aldı göze ipi.

  İnsanlar,

  iyi insanlar,

  seslenin dünyanın dört köşesinden

  dur deyin,

  cellât geçirmesin ipi.

  Ben Sen O

  O, yalnız ağaran tan yerini görüyor

  ben, geceyi de

  Sen, yalnız geceyi görüyorsun,

  ben ağaran tan yerini de.

  Ben Senden Önce Ölmek İsterim...

  Ben

  senden önce ölmek isterim.

  Gidenin arkasından gelen

  gideni bulacak mi zannediyorsun?

  Ben zannetmiyorum bunu.

  İyisi mi,

  beni yaktırırsın,

  odanda ocağın

  üstüne korsun

  içinde bir kavanozun.

  Kavanoz camdan olsun,

  şeffaf,

  beyaz camdan olsun

  ki içinde beni görebilesin

  Fedakârlığımı anlıyorsun :

  vazgeçtim toprak olmaktan,

  vazgeçtim çiçek olmaktan

  senin yanında kalabilmek için.

  Ve toz oluyorum

  yaşıyorum yanında senin.

  Sonra, sen de ölünce

  kavanozuma gelirsin.

  Ve orada beraber yaşarız

  külümün içinde külün

  ta ki bir savruk gelin

  yahut vefasız bir torun

  bizi oradan atana kadar...

  Ama

  biz

  o zamana kadar

  o kadar karışacağız ki birbirimize,

  atıldığımız çöplükte bile

  zerrelerimiz

  yan yana düşecek.

  Toprağa beraber dalacağız.

  Ve bir gün yabani bir çiçek

  bu toprak parçasından nemlenip filizlenirse

  sapında muhakkak iki çiçek açacak :

  biri

  sen

  biri de

  ben.

  Ben

  daha olumlu düşünüyorum

  Ben daha bir çocuk doğuracağım

  Hayat taşıyor içimden.

  Kaynıyor kanım.

  Yaşayacağım, ama çok, pek çok,

  ama sen de beraber.

  Ama ölüm de korkutmuyor beni.

  Yalnız pek sevimsiz buluyorum

  bizim cenaze şeklini.

  Ben ölünceye kadar da

  Bu düzelir herhalde.

  Hapisten çıkmak ihtimalin var mı bugünlerde?

  İçimden bir şey :

  belki diyor.

  Berkley...

  Behey

  Berkley!

  Behey on sekizinci asrın filozof peskoposu.

  Felsefenden tüten günlük kokusu

  başımızı döndürmek içindir.

  Hayat kavgasında bizi

  dizüstü süründürmek içindir.

  Behey

  Berkley,

  Behey Allahın

  Cebrail şeklindeki Ezraili,

  Behey on sekizinci asrın en filozof katili!

  Hâlâ geziyor İskoçya köylerinde

  adımlarının sesi.

  Hâlâ uluyor adımlarının sesine

  tüyleri kanlı bir köpek.

  Hâlâ

  her gece titreyerek

  görüyor gölgeni İskoçya köylüleri

  evlerinin

  camlarında!

  Hâlâ

  kanlı beş parmağının izi var

  o beyaz buzlu camlar gibi şimal akşamlarında!

  Behey

  Berkley!

  Behey meyhane kızlarının kara cübbeli kavalyesi,

  Kıralın şövalyesi,

  sermayenin altın sesi,

  ve Allahın peskoposu!

  Felsefenden tüten günlük kokusu

  başımızı döndürmek içindir.

  Hayat kavgasında bizi

  dizüstü süründürmek içindir!

  Her kelimen

  kelepçelerken

  bileklerimizi,

  kıvrılan

  bir yılan

  gibi satırların

  sokmak istiyor yüreklerimizi.

  Beli hançerli bir İsaya benziyor resmin.

  Sivriliyor kitaplarından ismin

  sivri yosunlu ucundan

  kızıl kan

  damlayan

  yeşil bir diş gibi.

  Her kitabın

  diz çökmüş önünde Rabbın

  kara kuşaklı bir keşiş gibi..

  Sen bu kıyafetle mi bizi kandıracaktın,

  inandıracaktın?

  Biz İsanın vuslatını bekleyen

  bir rahibe değiliz ki!

  Behey

  Berkley!

  Behey tilkilerin şahı tilki!

  Çalarken satırların zafer düdüğü,

  küçük bir taş parçasının en küçüğü

  imparatorların imparatoru gibi çıkınca karşısına,

  hemen anlaşmak için

  bir kapı açıyorsun,

  binip Allahının sırtına

  soldan geri kaçıyorsun!

  Kaçma dur!

  Her yol Romaya gider,

  - bu belki doğrudur -

  fakat

  fikri evvel gören her felsefenin

  safsata iklimidir yelken açtığı yer!

  Bu bir hakikat

  - hem de mutlak cinsinden - !

  İşte sen

  işte senin felsefen:

  Sen o sarı kırmızı rengini gördüğün

  cilâlı derisine parmaklarını sürdüğün

  parlak

  yuvarlak

  elmaya:

  «Fikirlerin bir

  terkibidir,»

  diyorsun!

  dışımızda bize bağlanmadan

  var olan

  varlığı

  inkâr ediyorsun!

  şu mavi deniz

  şu mavi denizde yüzen beyaz yelkenli gemi,

  kendi kendinden aldığın fikirlerdir, öyle mi?

  Mademki kendi fikrindir yüzen gemi,

  mademki kendi fikrindir umman,

  ne zaman var,

  ne mekân!

  Ne senin haricinde bir vücut

  ne senden evvel kimse mevcut,

  ne senden sonra kâinat baki

  bir sen

  bir de Allah hakikî.

  Lâkin ey kara meyhanelerin sarhoş papazı!

  Senin dışında değil miydi

  kıllı kollarında kıvranan meyhanecinin kızı?

  Yoksa kendi altında sen

  kendinle mi yattın?

  Diyelim ki senden evvel baban yok

  İsa gibi.

  Yine fakat bacakları arasından çıktığın

  Meryem gibi bir anan da mı yok!

  Diyelim ki yapayalnızsın

  Turu Sinada Musa gibi,

  ne yazık! Tevratını okuyan da mı yok!

  Çok yalan söylemişsin çok.

  Sen emin ol ki Berkley

  - olmasan da zarar yok -

  bu şi're benzer yazıda hissene düşen şey:

  biraz alay

  biraz şaka

  ve birkaç tokat

  - eldivensiz cinsinden -

  Neyleyim?

  Neş'e kavganın musikisidir.

  Kavgada kuvvetini kaybetmiş gibidir biraz

  neşe

  enin çelik ahengini duymayan adam;

  neş'e ... iyi şeydir vesselam,

  - baş döndürmezse eğer -

  ve işte bizimkiler

  güldüler mi,

  ağız dolusu gülüyorlar.

  Kabahat onların kuvvetinde:

  yoksa ne sende

  ne de bende!

  Dinle Berkley!

  - dinlemesen de olur -

  Biz dinleyelim:

  Beynimiz bal yoğuran

  bir kovan.

  Ona balı dolduran

  arıdır hayat.

  Aldığımız hislerin

  sonsuz derin

  pınarıdır kâinat!

  Kâinat geniş

  kâinat derin

  kâinat uçsuz bucaksız!

  Biz onun parçaları,

  biz ondan doğan bir sürü bacaksız!

  Biz o bacaksızların

  - anasını inkâr etmeyen cinsi -

  Çünkü biz

  emredenlere emir verenlerden değiliz!

  Bağlıyız toprağa

  kalın halatlar gibi kollarımızla!

  Çelik dişleri şimşekli çarklılar

  koparırken kara toprağın esrarını,

  biz

  seyretmedeyiz

  cihan içinden cihanların

  doğuşunu;

  kehkeşanların

  gümüş aydınlığında!

  Görmüşüz,

  görmedeyiz

  yılların yollarında toprak oluşunu

  kızıl kadife dudaklı kızların!

  Çiziyor hareketi gözlerimize

  sonsuz maviliklerde

  kuyrukluyıldızların

  sırma saçlarından kalan izler.

  Her habbe koynunda bir kubbeyi gizler!..

  şu denizler,

  şu denizlerin üstünde denizler gibi esen,

  rüzgârların uğultusu.

  şu ipi kopmuş

  inci bir gerdanlık gibi damlayan su,

  şu bir damla su,

  uzaklaştıkça, yaklaşılan

  hakikati gizler..

  Her yeni ummanla beraber

  bir yeni imkân!

  Kâinat geniş

  kâinat derin

  kâinat uçsuz bucaksız!

  Behey!

  Berkley!

  Behey bir karış boyuna bakmadan

  Karpatları inkâr eden cüce!

  Ahrete gittiysen eğer

  oradan bir taç gönder,

  süslemek için Allahının kafasını!

  Fakat buradan

  topla hemen tarağını tasını,

  Haraç mezat!

  Haraç mezat!

  götür pazara bir pula sat:

  Topraktaki saltanatın

  göğe çıkan tahtını!

  Yok üstünde tabiatın

  tabiattan gayri kuvvet!..

  Tabiat geniş

  tabiat derin

  tabiat uçsuz bucaksız!..

  Beş Satırla...

  Annelerin ninnilerinden

  spikerin okuduğu habere kadar,

  yürekte, kitapta ve sokakta yenebilmek yalanı,

  anlamak, sevgilim, o, bir müthiş bahtiyarlık,

  anlamak gideni ve gelmekte olanı.  Beyazıt Meydanındaki Ölü...

  Bir ölü yatıyor

  on dokuz yaşında bir delikanlı

  gündüzleri güneşte

  geceleri yıldızların altında

  İstanbul'da,

  Beyazıt Meydanı'nda.

  Bir ölü yatıyor

  ders kitabı bir elinde

  bir elinde başlamadan biten rüyası

  bin dokuz yüz altmış yılı Nisanında

  İstanbul'da, Beyazıt Meydanı'nda.

  Bir ölü yatıyor

  vurdular

  kurşun yarası

  kızıl karanfil gibi açmış alnında

  İstanbul'da, Beyazıt Meydanı'nda.

  Bir ölü yatacak

  toprağa şıp şıp damlayacak kanı

  silâhlı milletimin hürriyet türküleriyle gelip

  zapt edene kadar

  büyük meydanı.  Bir şehir

  Bir kaç yokuş tırmandım

  bir iki dönemeç döndüm ve yürüdüm

  burnumun doğrusuna yürüdüm yürüdüm

  bir kapı açıldı girdim

  yitirdim kendimi kendi içimde

  bilmediğim bir şehir

  görmediğim biçimde evleri

  kimi karınca yuvası kimi bomboş

  kimi baştan aşağı pencere kimi kör duvar

  bir sokağa saptım çamurlu dar eğri büğrü

  dönüp dolaştırdı getirdi beni eski yere

  asfalt bir caddeyi çıktım bulvar ortası

  uzayıp gidiyor tan yerine kadar dosdoğru geniş

  bir mahallede yağmur yağıyor

  bitişinde güneş

  üçüncüsünde ayışığı

  bir köprü geçtim

  yarısında fenerler pırıl pırıl

  yarısı kapkaranlıktı

  yan yana iki ağaç gördüm

  yaprak kımıldamıyor birinde

  öbürü kıvrana kıvrana inleyip haykırıyor

  bir şehirde bir birine benzemiyor hiçbir şey

  insanları bir yana

  onların hepsi ikizdi üçüzdü beşizdi onuzdu milyonuzdu

  hepsi korkak

  hepsi yiğit

  hepsi aptal

  hepsi akıllıydı

  hepsi domuzdu

  hepsi melekti.  Bir Acayip Duygu...

  «Mürdüm eriği

  çiçek açmıştır.

  - ilk önce zerdali çiçek açar

  mürdüm en sonra -

  Sevgilim,

  çimenin üzerine

  diz üstü oturalım

  karşı-be-karşı.

  Hava lezzetli ve aydınlık

  - fakat iyice ısınmadı daha -

  çağlanın kabuğu

  yemyeşil tüylüdür

  henüz yumuşacık...

  Bahtiyarız

  yaşayabildiğimiz için.

  Herhalde çoktan öldürülmüştük

  sen Londra'da olsaydın

  ben Tobruk'ta olsaydım, bir İngiliz şilebinde yahut...

  Sevgilim,

  ellerini koy dizlerine

  - bileklerin kalın ve beyaz -

  sol avucunu çevir :

  gün ışığı avucunun içindedir

  kayısı gibi...

  Dünkü hava akınında ölenlerin

  yüz kadarı beş yaşından aşağı,

  yirmi dördü emzikte...

  Sevgilim,

  nar tanesinin rengine bayılırım

  - nar tanesi, nur tanesi -

  kavunda ıtrı severim

  mayhoşluğu erikte ..........»

  .......... yağmurlu bir gün

  yemişlerden ve senden uzak

  - daha bir tek ağaç bahar açmadı

  kar yağması ihtimali bile var -

  Bursa cezaevinde

  acayip bir duyguya kapılarak

  ve kahredici bir öfke içinde

  inadıma yazıyorum bunları,

  kendime ve sevgili insanlarıma inat.  Bir Ayrılış Hikayesi...

  Erkek kadına dedi ki:

  -Seni seviyorum,

  ama nasıl,

  avuçlarımda camdan bir şey gibi kalbimi sıkıp

  parmaklarımı kanatarak

  kırasıya

  çıldırasıya...

  Erkek kadına dedi ki:

  -Seni seviyorum,

  ama nasıl,

  kilometrelerle derin,

  kilometrelerle dümdüz,

  yüzde yüz, yüzde bin beş yüz,

  yüzde hudutsuz kere yüz...

  Kadın erkeğe dedi ki:

  -Baktım

  dudağımla, yüreğimle, kafamla;

  severek, korkarak, eğilerek,

  dudağına, yüreğine, kafana.

  şimdi ne söylüyorsam

  karanlıkta bir fısıltı gibi sen öğrettin bana..

  Ve ben artık

  biliyorum:

  Toprağın -

  yüzü güneşli bir ana gibi -

  en son en güzel çocuğunu emzirdiğini..

  Fakat neyleyim

  saçlarım dolanmış

  ölmekte olan parmaklarına

  başımı kurtarmam kabil

  değil!

  Sen

  yürümelisin,

  yeni doğan çocuğun

  gözlerine bakarak..

  Sen

  yürümelisin,

  beni bırakarak...

  Kadın sustu.

  SARILDILAR

  Bir kitap düştü yere...

  Kapandı bir pencere...

  AYRILDILAR...  Bir Cezaevinde, Tecritteki Adamın Mektupları...

  1

  Senin adını

  kol saatımın kayışına tırnağımla kazıdım.

  Malum ya, bulunduğum yerde

  ne sapı sedefli bir çakı var,

  (bizlere âlâtı-katıa verilmez),

  ne de başı bulutlarda bir çınar.

  Belki avluda bir ağaç bulunur ama

  gökyüzünü başımın üstünde görmek

  bana yasak...

  Burası benden başka kaç insanın evidir?

  Bilmiyorum.

  Ben bir başıma onlardan uzağım,

  hep birlikte onlar benden uzak.

  Bana kendimden başkasıyla konuşmak

  yasak.

  Ben de kendi kendimle konuşuyorum.

  Fakat çok can sıkıcı bulduğumdan sohbetimi

  şarkı söylüyorum karıcığım.

  Hem, ne dersin,

  o berbat, ayarsız sesim

  öyle bir dokunuyor ki içime

  yüreğim parçalanıyor.

  Ve tıpkı o eski

  acıklı hikâyelerdeki

  yalın ayak, karlı yollara düşmüş, yetim bir çocuk gibi bu yürek,

  mavi gözleri ıslak

  kırmızı, küçücük burnunu çekerek

  senin bağrına sokulmak istiyor.

  Yüzümü kızartmıyor benim

  onun bu an

  böyle zayıf

  böyle hodbin

  böyle sadece insan

  oluşu.

  Belki bu hâlin

  fizyolojik, psikolojik filân izahı vardır.

  Belki de sebep buna

  bana aylardır

  kendi sesimden başka insan sesi duyurmayan

  bu demirli pencere

  bu toprak testi

  bu dört duvardır...

  Saat beş, karıcığım.

  dışarda susuzluğu

  acayip fısıltısı

  toprak damı

  ve sonsuzluğun ortasında kımıldanmadan duran

  bir sakat ve sıska atıyla,

  yani, kederden çıldırtmak için içerdeki adamı

  dışarda bütün ustalığı, bütün takım taklavatıyla

  ağaçsız boşluğa kıpkızıl inmekte bir bozkır akşamı.

  Bugün de apansız gece olacaktır.

  Bir ışık dolaşacak yanında sakat, sıska atın.

  Ve şimdi karşımda haşin bir erkek ölüsü gibi yatan

  bu ümitsiz tabiatın

  ağaçsız boşluğuna bir anda yıldızlar dolacaktır.

  Yine o malum sonuna erdik demektir işin,

  yani bugün de mükellef bir daüssıla için

  yine her şey yerli yerinde işte, her şey tamam.

  Ben,

  ben içerdeki adam

  yine mutad hünerimi göstereceğim

  ve çocukluk günlerimin ince sazıyla

  suzinâk makamından bir şarkı ağzıyla

  yine billâhi kahredecek dil-i nâşâdımı

  seni böyle uzak,

  seni dumanlı, eğri bir aynadan seyreder gibi

  kafamın içinde duymak...

  2

  dışarda bahar geldi karıcığım, bahar.

  dışarda, bozkırın üstünde birdenbire

  taze toprak kokusu, kuş sesleri ve saire...

  dışarda bahar geldi karıcığım, bahar,

  dışarda bozkırın üstünde pırıltılar...

  Ve içerde artık böcekleriyle canlanan kerevet,

  suyu donmayan testi

  ve sabahları çimentonun üstünde güneş...

  Güneş,

  artık o her gün öğle vaktine kadar,

  bana yakın, benden uzak,

  sönerek, ışıldayarak

  yürür...

  Ve gün ikindiye döner, gölgeler düşer duvarlara,

  başlar tutuşmaya demirli pencerenin camı :

  dışarda akşam olur,

  bulutsuz bir bahar akşamı...

  İşte içerde baharın en kötü saatı budur asıl.

  Velhasıl

  o pul pul ışıltılı derisi, ateşten gözleriyle

  bilhassa baharda ram eder kendine içerdeki adamı

  hürriyet denen ifrit...

  Bu bittecrübe sabit, karıcığım,

  bittecrübe sabit...  3

  Bugün pazar.

  Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar.

  Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak

  bu kadar mavi

  bu kadar geniş olduğuna şaşarak

  kımıldanmadan durdum.

  Sonra saygıyla toprağa oturdum,

  dayadım sırtımı duvara.

  Bu anda ne düşmek dalgalara,

  bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım.

  Toprak, güneş ve ben...

  Bahtiyarım...  Bir Dakika

  Deniz durgun göl gibi, gitgide genişliyor

  Sular kayalıklarda nurdan izler işliyor,

  Engine sarkan gökler baştan başa yıldızlı..

  Şimdi göğsümde kalbim çarpıyor hızlı hızlı.

  Göklerden bir yıldızın gölgesi düşmüş suya

  Dalmış suyun koynunda bir gecelik uykuya

  Bazen uzunlaşıyor, bazan da kıvranıyor

  Durgun suyun altında bir mum gibi yanıyor

  Yakın olayım diye bu gökten gelen ize

  Öyle eğilmişim ki kayalardan denize

  Alnımdan düşen saçlar yorulmuş suya değdi

  Baktım geniş ufuklar başımın üstündeydi

  Bilemem nasıl oldu geldi ki öyle bir an

  Yenilmez bir haz duyup denize atılmaktan

  Kurtulmak ne kolaymış faniliğimden dedim

  Doğruldum atılırken bir dakika titredim

  Bir dakika sonsuzluk doldu taştı gönlümden

  Bir dakika bir ömrü kurtarmıştı ölümden.  Bir Fotoğrafa

  Karşımdasın işte...

  Bana bakmasan da oradasın, görüyorum seni.

  Ah benim sevdasında bencil, yüreğinde sağlam sevdiğim.

  Kalbime gömdüm sözlerimi, ceset torbası oldu yüreğim.

  Tıkandığım o an,

  Elimi nereye koyacağımı şaşırdığım o an işte,

  Aklımdan o kadar çok sey geçti ki takip edemedim.

  Ellerim boşlukta, ben darda kaldım.

  Ellerim buz gibi, ben harda kaldım.

  Bir senfoni vardı kulağımda çalınan,

  bitti artık hepsi...

  Köşeme çekildim, hani hep kaldığım köşeme.

  Bakış açım belli oldu yine.

  Geride kalan, ardından bakar gidenlerin.

  Bir meltem olacak rüzgarım dahi kalmadı benim.

  Dağlara çarptım her esiş__________imde.

  Yollara küfrettim her gidişinde.

  Demiştim sana hatırlarsan:

  “Önemli olan ‘zamana bırakmak’ değil,

  ‘zamanla bırakmamak’tır..”

  şimdi bana, geçen o zamanın

  Unutulmaz sancısı kalır

  Gittiğim eğer bensem, söyle bana kimden gittim?

  Sende yoktum zaten ben, ben yine bende bittim...  Bir Gemici Türküsü...

  Rüzgâr,

  yıldızlar

  ve su.

  Bir Afrika rüyasının uykusu

  düşmüş dalgalara.

  Işıltılı, kara

  bir yelken gibi ince

  direğinde geminin.

  Geçmekteyiz içinden

  bir sayısız

  bir uçsuz bucaksız yıldızlar âleminin.

  yıldızlar

  rüzgâr

  ve su.

  Başüstünde bir gemici korosu

  su gibi, rüzgâr gibi, yıldızlar gibi bir türkü söylüyor,

  yıldızlar gibi

  rüzgâr gibi

  su gibi bir türkü.

  Bu türkü diyor ki, «Korkumuz yok!

  İnmedi bir gün bile gözlerimize

  bir kış akşamı gibi karanlığı korkunun.»

  Bu türkü

  diyor ki,

  «Bir gülüşün ateşiyle yakmasını biliriz

  ölümün önünde sigaramızı.»

  Bu türkü

  diyor ki,

  «Çizmişiz rotamızı

  dostların alkışlarıyla değil

  gıcırtısıyla düşmanın

  dişlerinin.»

  Bu türkü diyor ki, «Dövüşmek..»

  Bu türkü diyor ki, «Işıklı büyük

  ışıklı geniş ve sınırsız bir limana

  dümen suyumuzda sürüklemek denizi..»

  Bu türkü diyor ki, «Yıldızlar

  rüzgâr

  ve su...»

  Başüstünde bir gemici korosu

  bir türkü söylüyor;

  yıldızlar gibi


  rüzgâr gibi,

  su gibi bir türkü..

  Bir Hazin Hürriyet...

  Satarsın gözlerinin dikkatini, ellerinin nurunu,

  bir lokma bile tatmadan yoğurursun

  bütün nimetlerin hamurunu.

  Büyük hürriyetinle çalışırsın el kapısında,

  ananı ağlatanı Karun etmek hürriyetiyle,

  hürsün!

  Sen doğar doğmaz dikilirler tepene,

  işler ömrün boyunca durup dinlenmeden yalan

  değirmenleri,

  büyük hürriyetinle parmağın şakağında düşünürsün

  vicdan hürriyetiyle,

  hürsün!

  Başın ensenden kesik gibi düşük,

  kolların iki yanında upuzun,

  büyük hürriyetinle dolaşıp durursun,

  işsiz kalmak hürriyetiyle,

  hürsün!

  En yakın insanınmış gibi seversin memleketini,

  günün birinde, meselâ, Amerika'ya ciro ederler onu

  seni de büyük hürriyetinle beraber,

  hava üssü olmak hürriyetiyle,

  hürsün!

  Yapışır yakana kopası elleri Valstrit'in,

  günün birinde, diyelim ki, Kore'ye gönderilebilirsin,

  büyük hürriyetinle bir çukuru doldurabilirsin,

  meçhul asker olmak hürriyetiyle,

  hürsün!

  Bir alet, bir sayı, bir vesile gibi değil

  insan gibi yaşamalıyız dersin,

  büyük hürriyetinle basarlar kelepçeyi,

  yakalanmak, hapse girmek, hattâ asılmak hürriyetiyle,

  hürsün!

  Ne demir, ne tahta, ne tül perde var hayatında,

  hürriyeti seçmene lüzum yok

  hürsün.

  Bu hürriyet hazin şey yıldızların altında.

  Bir Kız Vardı Japonya'da

  Bir kız vardı Japonyada

  ufacık, tefecik bir kız,

  Bir bulut vardı dünyada

  işi: öldürmekti yalnız.

  Bu bulut bu kızcağızın

  öldürdü nineciğini,

  külünü göğe savurdu,

  sonra, yine apansızın

  gelip babasını vurdu,

  sonra da kızın kendisini.

  Ve doymadı ve doymadı

  yeni kurbanlar arıyor.

  Atom ölümüdür adı,

  karanlıkta bağırıyor.

  Büyük bir birlik kuralım,

  canavarı susturalım.

  Savaş cengine gidelim,

  canavarı yok edelim.  Bir Komik Adem

  Gözleri, kulakları, elleri, ayaklarıyla,

  han hamam, apartıman ve konaklarıyla,

  çatal, bıçak, tabak ve bardaklarıyla,

  16 sayfaları, baskı makinaları-tanklarıyla,

  yamak ve yardaklarıyla

  hücuma kalktılar! ..

  hele içlerinde öyle bir tanesi var,

  öyle bir tanesi var ki:

  İnsanın yüzüne öyle bakar,

  Öyle melûl bakar ki:

  toka edersin eline papelini.

  Ve sıkar sıkmaz onun belini

  sivri dilli, zilli bir bebek gibi çırpar elini..

  O komik bir âdemdir.

  Portakal oğlu zâdemdir.

  *

  Han, hamam, apartıman ve konaklarınızla,

  çatal, bıçak, tabak ve bardaklarınızla,

  yamak ve yardaklarınızla

  hücuma kalktınız!

  Hak varsa eğer,

  hücuma kalkmak hakkınız..

  Efendiler,

  ikinizle teker teker

  paylaştık kozumuzu!

  şimdi sıra onun,

  gelsin o! !

  Gel.

  Sen:

  İtlerini öne itip

  karanlıkta yol kesen

  hatip! ! !

  Sen:

  Beşinci Mehmedin saltanatını,

  Halifenin altın nallı kır atını,

  papellerin kat katını

  ve teneke suratını,

  doldurup torbana

  sıska sırtında taşıyorsun..

  Torbanı doldurmak için yaşıyorsun.

  Bana gelince

  ben:

  geniş omuzlarımda dimdik bir kelle taşıyorum.

  Ve yaşıyorum:

  kellemin

  içindeki

  için..

  Farkındayım niçin:

  kan

  fışkırıyor

  bana bakan

  'ateş feşan? ! '

  gözlerinden...

  Ve niçin:

  cümleler ezberlemişsin

  Fehim Paşanın sözlerinden...

  Fehim Paşanın hayrülhalefi,

  bize sökmez afi..

  çıkmak istediğim yaldızlı merdiven yok.

  Kalbimin elinde ipekli eldiven yok..

  çıplak bir yumruk gibi kalbimi soymuşum.

  Kellemin

  içindeki

  için,

  kellemi koymuşum..

  Sen...

  Hayır...

  Seninle böyle konuşmak istemem..

  Hem,

  ben ki yegâne asaleti

  dişli düşmanla boğuşmakta bulanım,

  seninle boğuşmak istemem..

  Sen bir komik âdemsin.

  Portakal Oğlu zâdemsin.

  toka ederler papelini,

  sıkarlar senin belini,

  sivri dilli, zilli bir bebek gibi çırparsın elini.

  Sen bir komik âdemsin! ..

  Sen...

  Fehim Paşanın hayrülhalefi.........................

  Bu kadarı kafi.......
 • 160 syf.
  ·127 günde·9/10
  Bizim edebiyatımızda modernist romanın ilk örneği diyebileceğimiz eser Aylak Adam…
  Yusuf Atılgan Aylak Adam romanında kullandığı anlatım teknikleri bakımından romana üst düzey bir kimlik kazandırır. Aylak Adam kış, ilkbahar, yaz ve güz olmak üzere 4 bölümden meydana gelir. Atılgan’ın eserlerinde yalnızlık, yabancılaşma, kötümserlik, intihar, kadın-erkek ilişkileri, aşk, dışlanmışlık, erotizm gibi konuları ve izlekleri işlediğini belirtmekte fayda olacaktır. Yazar edebiyatımızın ‘’ bunalım edebiyatı’’ denilen kısmının en önemli kalemlerinden birini oluşturur.
  Hem Anayurt Oteli hem de Aylak Adam’da başkahraman toplumdan kopmuş yalnız kişilerdir. İkisi de sorunun çözümünü bir tek kadında iletişim kurabilmede görüyor ve ikisinin de çabası başarısızlıkla sonuçlanıyor. Aylak Adam’ın kahramanı Bay C, aydın bir kişidir gerçek sevgiyi bulabileceği tek bir kadını ararken İstanbul’da üniversite öğrencileri ve sanatçılar çevresinde dolaşır. Anayurt Oteli’nin Zebercet’i ise Manisa olduğunu tahmin ettiğimiz küçük bir kent kasabası ya da kentte yaşayan ilkokul mezunu bir otel kâtibidir ve cinsel ilişkide sıcak bir iletişim kurabileceği bir kadını beklemektedir. Kültür düzeylerı ayrı bu 2 adamda da aranan ya da beklenen kadın bir saplantı halindedir ve ikisi de ruhsal bakımından sağlıksız insanlardır. Ne var ki Aylak Adam C, kendine güveni olan zeki güçlü ve paralı bir adamdır. Zebercet ise, güçsüz korkak adeta bir zavallıdır. İkisi de ruhsal açıdan şu 3 aşamadan geçer: yalnızlık , kurtuluş umudu ve hayal kırıklığı… C, başta yalnızdır derken aradığı kızı bulduğunu sanır ve umutlanır sonra hayal kırıklığına uğrar. Ayşe ve Güner ile giriştiği ilişkilerde aynı evreleri gözlemleriz aslında Zebercet de aynı aşamalardan geçecektir ama sadece bir kez ve sonunda kendini asacaktır.
  Biliyoruz ki yazar Aylak Adam’ı ölümle bitirmeyi planlamış fakat fazla melodramik olacağını düşünerek C’nin sonunda bir çeşit melankoliye hatta deliliğe varabileceği hususunu okura bırakmakla yetinmiştir.. Demek ki her iki kahramanın da ruhsal bozukluğu delilik ya da intiharla noktalanacak şekilde gelişmektedir.
  Bay C, bir komisyoncu olan babasından kalan mirastan dolayı varlıklı olmasına rağmen manevi yönden bir boşluk içerisindedir. Bir bakıma bohem olan kahramanın İstanbul’ un Nişantaşı, Harbiye, Beyoğlu ve Maçka gibi entelektüel ve zenginlerin yaşadığı mekanlarda boy gösterdiğini görürüz. C, çocukluğuna ait anıların çağrısını hayatın hemen her safhasında hisseder. Bunun en güzel örneklerinden birisi sinemanın derin localarından birinde yaşadıklarıdır. Burası onu geçmişine, bilinçaltına çağıran mekân olarak simgesel bir değer taşır. İnsanların el ele tutuşmak, sarılmak ve öpüşmek için geldikleri bu mekâna C’yi asıl çeken şey ne iş yaptığını herkesin bildiği ‘’ Şaşı kadını’’ Zehra Teyze’sine benzetiyor olmasıdır. Şaşı kadın C’yi sinemanın derin, küçük gömük ve karanlık localarına çağırırken onu teyzesiyle yaşadığı cennetten kopma zamanlarına ve kadın düşkünü baba arkeotipine taşır. Böylece derin localar C’nin bilinçaltının simgesi olur.
  C, babasından nefret ettiği için ailesinin kendine verdiği ismi kullanmaz. O, babasının kendisinin hayatından çaldığı paralarla servet yaptığını düşünmekte ve AYLAKlık yaparak bir bakıma öc almaktadır. Kendisine en uygun işin aylaklık olduğuna karar verir.
  Yazar, Aylak Adam’da C’nin toplumdan kopukluğunu insanlarla iletişim kuramama temasını klasik roman kurallarına ve okurun alışmış olduğu durumlara sadık kalarak dile getirir. Anayurt Oteli’ne baktığımızda ise, iletişimsizlik ve yaşamın anlamsızlığı romanın biçimine de yansır. Bu da bilindiği gibi saçma (absürd) tiyatro ve romanın bir özelliğidir.
  Bay C, adeta kendisi için yaratılmış olduğuna inandığı kadını aramaya kendisini adamıştır. Zihninde oluşturduğu kadın tipi Zehra teyzesine benzemektedir. Bu kadın onu her zaman bir anne şefkati ile okşayıp sevmiştir. Teyzesinin bu okşama ve dokunuşlarıyla ortaya çıkan ötekinin sıcaklığını duyumsama bilinci C’yi hayatı boyunca takip edecek ve onun anne-sevgili kadın tipini aramasına yol açacaktır.
  Yazar, yapıtının konu izlek ve amacına uygun olan anlatım tekniklerini kullanarak okuyucuya ulaşmak ister. Anlatı türleri yapı ve içerik bakımından karmaşık değildir. Ancak modern ve postmodern anlatı türlerinde yeni anlatım tekniklerinin kullanılması anlatımda çeşitliliğin artmasını sağlamıştır. Malumunuz 20.yy romanını klasik romandan ayıran en önemli özelliklerden biri anlatım olanaklarının çeşitlenmiş olmasıdır. Bunda öznel zaman anlayışının ve bilinçaltının keşfedilmesinin rolü büyüktür.
  Anlatı türünde kullanılan başlıca anlatım teknikleri ise, anlatma-gösterme , açıklama-yorumlama , özetleme , tasvir , portre , bilinçakışı , iç monolog , iç çözümleme , diyalog , montaj , geriye dönüş , mektup , günlük ve otobiyografi olarak sıralanabilir.
  Atılgan, Aylak Adam’da bilinç akışı tekniği ile iç monolog tekniğini bir arada kullanır. Yazarın bu tekniklere sıkça başvurması okuyucunun başkarakter C’nin psikolojik yapısının daha iyi tanınmasını sağlama amacını güder. Atılgan bu ilk romanında kahramanın bilincini sergilemek için çözümleme, iç konuşma gibi yöntemlerden bolca yararlanır. C’nin iç konuşmaları onun duygu ve düşüncelerini, arzularını ve hayat felsefesini aktarmada büyük önem taşır. Yazarın C’nin psikolojisinin üzerinde durmasının nedeni başkalarına benzemeyen bir roman kişisini onun iç dünyasına inerek derinlemesine işlemek ve böylece bir karakter yaratmaktır.
  Romanda leitmotif yani ana motif olarak karşımıza çıkan 4 öge vardır. Bunlar: bıyık, kulak tiki, kadın bacakları ve aylaklık.
  Tahsin Yücel'in bıyık güncesi adlı eserine bir selam çakarak devam edelim.
  Bıyık ataerkil toplumlarda hegemonik bir simgedir ve bu romanda bıyık kahramanın hayatında önemli bir yer tutar. C babasından bahsettiği kısımlarda genellikle onun bıyıklarına vurgu yapar. Evlerinde bir dönem hizmetçilik yapan kadının kendisini babasına benzetmesine oldukça sinirlenir. Romanın başından beri C’nin babasına yönelik olumsuz ifadeler ihtiva eden kimi karşılaştırmaları olan düşüncelerine rastlamaktayız. Baba figürü gerek bay C tarafından gerek roman anlatıcısı tarafından vurgulanmasının esas sebebi olay örgüsünün ileriki bölümlerinde ortaya konmaktadır.
  C’nin tanımadığını söylediği annesi o daha 1 yaşındayken ölmüştür. Annesini kaybeden C bakıma muhtaçtır ve o ihtiyacını teyzesi ona sağlamaktadır. Bir gün C’nin babası eve gelir ve teyzesiyle tensel temas kurmaya çalışır teyzesi de karşı çıkmaktadır bu sırada C kapı aralığından onları seyretmektedir. Babasının teyzesinin bacaklarını okşadığını gören C hiddetlenir odasından fırlar ve babasının üzerine yürür. Babası ise bu hareketi üzerine onun kulağına yapışır ve uyguladığı şiddet ile yırtılmasına sebep olur. Roman boyunca C çeşitli durumlarda kadınların bacaklarına bakmakta ve kulağını kaşımaktadır. Görüldüğü gibi bacak ile kulak organları arasında birbirini etkileyen bir bağlantı mevcuttur. C’de oluşan bir kadın bacağına dokunma dürtüsü beraberinde kulağının kaşımasını getirmektedir. Kulak kaşıması bu bağlamda semptomatik bir hüviyete sahiptir. Klasik psikanalitik edebiyat eleştirisi yazarın bilinçli bir mahiyette üretmemiş olması muhtemel bir edebiyat eserini incelerken metnin dahilindeki belirtiler aynı zamanda C’nin de belirtileridir. Bu eksende C’nin belirtilerini Oedipus kompleksiyle olan ilişkisini incelememiz gerekiyor. Freud’un teorize ettiği bu komplekste hepimizin bildiği gibi erkek çocuğun belirli bir dönemde annesini kendisi için arzu edip babasını yok etme eğilimine sahip olduğunu anlatan kuramdır. Bu esnada çocuk hadım edilme korkusuna kapılır babasının kendisini hadım etme korkusundan ona karşı çıkamaz sonradan annesine ilgisini bastıran çocuk kendisini babasıyla özdeşleştirme temelinde bir savunma mekanizması geliştirir. Yani henüz 1 yaşında annesini kaybeden Bay C annesi yerine geçen teyzesi ideal bir seksüel objedir. C bu devrede teyzesi ile olan ilişkilerinden cinsel haz almaktadır. Kapı arasından teyzesinin bacaklarnı okşadığını gören C babasıyla çatışmaya girer babasının cinsel objesini elinden almasına ve sahiplenmesine dayanamayarak ona karşı çıkar bu karşı çıkmanın sonucunda ise babası tarafından kulağı yırtılıp cezalandırılır. Bundan böyle artık babasının otoritesini kabullenmek zorundadır. Ne var li C’nin Oedipal kompleksi tam anlamıyla tamamladığını söylemeyiz ancak yaşamının ilerleyen dönemlerinde babasından kaçmaya ve onun gibi olmamaya uğraşacaktır.
  Aylak Adam’ın üçüncü bölümünde geriye dönüş tekniği ile C’nin çocukluğu hakkında bilgiler verir yazarın bu tekniği kullanmasının sebebi kahramanın babası tarafından maruz kaldığı baskıyı okuyucuya daha gerçekçi verebilme gayretinden olsa gerek.
  Atılgan’ın bu eseri edebiyatımızda ayrıcalıklı bir yere sahiptir çünkü yazar roman başkişisi C ile Türk Edebiyatında pek karşılaşılmayan bir karakter oluşturur. Bu eserde kahramanın başından 1 yıl boyunca geçen olaylar anlatılır. Postmodern romanlarda sık sık görülen bu anlayış bu eserde de ön plandadır. C, gerçek aşkı arayan mutsuz sıkılgan ve aylak bir adamdır. Güler ve Ayşe ile iki aşk macerası yaşamasına rağmen istediği aşkı bulamaz ve roman boyunca karmaşık duygu ve düşünceler içerisindedir.
  Yazar burada klasik roman kahramanlarının aksine aylaklığı kendine iş edinen aykırı, sarhoş olup dayak yiyen cinsel isteklerini gerçekleştiren takım elbise ile sokakta simit yiyebilen takıntıları olan toplumla uyuşmak gibi bir derdi olmayan psikolojik sorunları olan narsist mizaçlı, entelektüel bohem ve sıra dışı insan tipini farklı anlatım teknikleri ile sunar. Türk Edebiyatına C gibi bir anti-kahraman vermesi ve birçok anlatım tekniğinin başarılı bir şekilde bir arada kullanıldığı eser olması dolayısıyla önceden de belirttiğimiz gibi Aylak Adam modern edebiyatımızda önemli bir yere sahiptir diyebiliriz.

  Ek olarak;
  Kuyara ve Adako, Atılgan'ın bahsettiği iki ayrı ruh hali. Kuyara -kumda yatma rahatlığı; Adako -ağaç dalı kompleksi.
  Kuyara bir tür alışılmış rahatlıktır. Ne var ki, ne kadar çabalarsak çabalayalım toprağa dönüşeceğimizi biliriz. Adako ise, ontolojik boşluktan bahseder. Gövdeden ayrılma eğilimi ile uzadıkça uzar, bir kaçış yolu ararız.
  Bu bakımdan kuyara dişidir, adako ise erkek. Adako tedirgin, kuyara kendinden emin.
  1950’lerde Aylak Adam eseri ile bizde yavaş yavaş modern roman ortaya çıkmaya başlıyor. Bu durum da bireyselleşmenin ortaya çıkması ile oluşmaktadır. Bu konuda Anadolu’dan İstanbul’a göç, şehirleşme ve yalnızlaşan insan faktörü önemli etkilere sahiptir.
  Bay C’nin bir adı bile yoktur isimlendirme aslında kaosu ortadan kaldırmak için yapılır ancak Atılgan’ın böyle bir derdi yoktur.
  Saussure ‘’ önce kelimeler vardı sonra varlık oluştu’’ der. Varlığa bilinç kazandıran kelamdır. Romanda C’ye isim vermemesi de tıpkı Kafka’nın yaptığı gibi onun yokluğunu yok olduğunu adeta bize bildirmek ister. Bu anlamda aslında C adeta Kafka’nın K’sına bir selam eder.
  Bay C, toplumsallaşmaktan korkmaktadır. O, kendini bilerek isteyerek toplumdan uzaklaştırır. Bu roman aslında bir nevi erken dönem Tutunamayanlar’dır. Atılgan da tıpkı Kafka gibi klasik bir roman yazıyormuşcasına yazdı romanını fakat kırılma noktasını muhtevada verdi ve muhtevayı bozdu. Atay ise, Tutunamayanlar’da J.Joyce gibi yapmıştır. Yani özetle birisi şekli diğeri de muhtevayı bozmuştur demek mümkündür.
 • Korkak kadın ve korkutan erkeğin hikayesi bu;
  Erkek yetmişliğin dibine düşmüş…
  Ve kadın erkeğin rakısına meze
  Ve titrek elleri erkeğin sarhoşluktan
  Kadın ise erkeğin kalbine düşüyor
  Gözlerinde ki boşluktan.

  Ah ulan ah…
  Nede uzun geçiyor alkollü olunca geceler
  Neden dilime dolaşıyor seni seviyorum derken heceler
  Sen nasıl bir kadınsın öyle titrek ve korkak
  Kadın dediğin olmalıdır yerine göre çok erkek

  Hani masa da beyaz peynir nerde kavun ve karpuz
  Şişeyi kafaya mı dikeyim iki bardak getir be kız
  Sonra geç otur karşıma demlen sende yavaş yavaş
  Bizi harabeye çevirecek aşk denilen bu savaş

  Aslında bu gün sadece gözlerine bakarak içecektim
  Sonra sarhoş olup gözlerine bakarken kendimden geçecektim
  Ama yine sen her zaman ki köşeye kurulmuşsun
  Korkulu kadın edasıyla köşede durulmuşsun

  Bir gün de bozma şu moralimi ben kafayı çekerken
  Ağlama be kadın ağlamak için çok erken
  Saati yediye kur sabah işe gideceğim
  Böyle devam edersem işe de veda edeceğim
  Muhterem Taş 2
 • NAZIM HİKMET

  İlkönce yağmurla
  sonra birdenbire açan güneşle başlamıştı sabah.
  Henüz ıslaktı asfaltın solundaki tarla.
  Harp esirleri çoktan iş başındaydılar.
  Topraktan nefret duyarak
  — halbuki köylüydü birçoğu —
  tıraşlı ve korkak
  çapalıyorlardı patatesleri.
  Suluboya, solgun resimleri hatırlatıyordu insana
  köy kilisesinden gelen çan sesleri.

  Pazardı.
  Kilisede erkeklerin hepsi ihtiyardı
  kadınların değil,
  içlerinde büyük memeli kızlar,
  ve sarı saçlarına ak düşmemiş anneler vardı.
  Maviydi gözleri.
  Başları önde,
  kalın, kırmızı ve harap parmaklarına bakıyorlardı.
  Terliydiler.
  Haşlanmış lahanayla günlük kokuyordu.
  Kürsüde muhterem peder
  «beyannameyi» okuyordu,
  — gözlerini gizleyerek —.
  Renkliydi pencere camlarından biri.
  Bu camdan içeri giren güneş
  duruyordu genç bir kadının bembeyaz ensesinde
  eski bir kan lekesi gibi.
  Ve hiçbir zaman
  doğurmamış olan
  göğüssüz ve kalçasız bir Meryem'in kucağında bir çocuk :
  başı öyle büyük
  o kadar inceydi ki kıvrılmış bacakları
  hazin ve korkunçtu.
  Önlerinde kandil yanıyordu
  eski
  sert
  ve boyalı tahtayı aydınlatıp...

  İki adam boyundaydı tahta heykel.
  Şeytan saklanmıştı arkasına
  — kaşları çekik, sakalı sivri,
  Mefistofeles olması muhtemel,—-
  ve âlim bir tebessümle
  dinliyordu muhterem pederi.
  «— Avrupa'nın bekası,
  (okuyordu beyannameyi muhterem peder)
  Avrupa'nın bekası için harbediyoruz.»

  Dinliyordu Şeytan
  sivri sakalında keder
  ve âsi ve selîm aklına
  dayanılmaz bir ağrı vermekteydi yalan.

  Okuyordu rahip :
  «— Avrupa milletleri el ele verip
  harbediyoruz,
  ve mutlak imha edeceğiz
  medeniyet için tahripçi bir unsuru.»

  Şeytan bir parça yana itti Meryem'in heykelini
  ve havada sihirle efsun alâmetleri daireler çevirip
  kaldırdı elini
  rahibe doğru
  — etsizdi, uzundu bu el,
  hakikat gibi, kemikli ve kuru —.

  Ve ne olduysa o anda oldu işte.
  Renkli camın altındaki kadın
  çırılçıplak göründü kıpkırmızı güneşte.
  Memeleri ağırdı
  ve sarı ipek gibi parlıyordu karnının altında tüyler.
  Düşürdü kâadı muhterem peder
  ve Şeytan'ın iğvasıyla hakikati bağırdı :
  «— Karşı koymak günü geldi en büyük tehlikeye.
  Harbediyoruz,
  fuhşun bekası için,
  kerhane kapıları kapanmasın diye.
  Ve sen orda, arkada
  içinde beyaz entarisinin
  bir erkek çocuğu gibi duran,
  sen orospu olacaksın kızım.
  Sana firengi ve belsoğukluğu verecekler
  büyük şehirlerimizden birinde.
  Baban dönmeyecek
  Yatıyor şimdi yüzükoyun
  çok uzak bir toprağın üzerinde.
  Şimdi kan içindedir
  etli, kalın kulaklar
  ve ince kollarının dolandığı boyun.
  Yattığı yerde yalnız değil.
  Hareketsiz duran tanklarla, terk edilmiş toplar sahada.»

  Kendi sesinden ürkerek
  sustu rahip.
  Orda, arkada, beyazlı kız ağlıyordu.
  Kadife ceketli bir erkek
  — ihtiyar orman bekçisi civar çiftliğin —
  bir şeyler söylemek istedi.
  Sivri sakalını kaşıdı Şeytan,
  rahibe : «Devam et,» — dedi.
  Ve muhterem peder
  başladı tekrar konuşmaya :
  «— Harbediyoruz :
  pazar ve mal nizamının bekası için.
  Kömür, lâstik ve kereste,
  ve kendi değerinden fazla yaratan iş kuvveti
  satılmalıdır.
  Patiska, benzin
  buğday, patates, domuz eti
  ve taze gümrah bir sesin içindeki cennet
  satılmalıdır.
  Güneşli bahçesi ve resimli kitapları çocukluğun
  ve ihtiyarlığın emniyeti
  satılmalıdır.
  Şan, şeref ve saadet,
  ve
  kuru kahve
  topyekun pazar malı olup
  tartılıp, ölçülüp, biçilip satılmalıdır.
  Harbediyoruz :
  harbi bitirdiğimiz zaman
  aç, işsiz ve sakat
  — harp madalyasıyla fakat —
  köprü altında yatılmalıdır...»

  Yine sustu muhterem peder.
  Şeytan emretti yine :
  «— Naklet onun macerasını,
  o ne idi, ne oldu, anlat...»

  Ve anlattı rahip :
  «— Onu hepiniz hatırlarsınız,
  toprağın içindeki bir patates tohumu gibi
  fakir,
  çalışkan
  ve neşesiz geçti çocukluğu.
  Sonra uyandı birdenbire
  on yedi yaşına doğru.
  Yine fakirdi, çalışkandı.
  Fakat aylarca gidip
  bulutsuz bir denizde
  altında sönük yelkenlerin
  sanki çok sıcak bir sabah ufukta apansızın
  yeni bir dünya keşfeder gibi buldu neşeyi...
  Mahallede sesi en güzel olan insandı
  ve en güzel mandolin çalan.
  Hatırlıyorsunuz değil mi
  size doğru gelen dostluğunu kocaman, kırmızı elinin
  ve mavi kurdelesini
  mandolininin?..
  İçinizde kimin kalbini kırdı,
  kime yalan söyledi,
  sarhoş olduğu vaki midir,
  ve kiminle dövüştü?
  Çocuklara saygısını
  ve ihtiyarlara şefkatini inkâr edebilir miyiz?
  Belki biraz kalın kafalı
  fakat kalbi bir balık yavrusu gibi temiz
  onu geçen sene harbe gönderdik.
  Şimdi gerilerinde cephenin
  işgal altındaki bir köyün odasındadır.
  Baygın bir kadının ırzına geçmekle meşgul
  bir tahta masanın üzerinde.
  Beli çıplak
  pantolunu dizlerinde
  başında miğfer
  ve ayaklarında kısa, kalın çizmeler.
  Yerde iki çocuk ölüsü yatıyordu
  direkte bağlı bir erkek.
  Dışarda yağmur yağıyor
  ve uzaktan uzağa motor sesleri.
  Kadını masadan yere iterek
  doğrulup çekti pantolonunu...
  Halbuki hepiniz hatırlarsınız onu,
  hatırlıyorsunuz değil mi
  size doğru gelen dostluğunu kocaman, kırmızı elinin
  ve mavi kurdelesini
  mandolininin?»

  Yine birdenbire sustu muhterem peder.
  (Susabilmek bir hünerdir
  insanın ağzından çıkan sözler
  kendine ait olmazsa.)
  Fakat tahta Meryem'in arkasından
  yine emretti Şeytan :
  «— Rahip, devam et,» — dedi.
  Ve devam etti rahip :
  «— Harbediyoruz.
  Çalıştırılan insan yığınları
  birbirine devrederek zinciri,
  karanlık ve ağır,
  beton künklerin içinde akmalıdır.
  Ve sen kocakarı
  — ön safta, solda, diz çöküp
  yüzü eski bir kâat gibi buruşuk olan —
  seni temin ederim ki
  kilise kapısında oynayan torunun
  — beş yaşında,
  başı altın bir top gibi yuvarlak —
  dedesi,
  senin kocan,
  babası,
  senin oğlun
  ve komşuların gibi
  kömür ocaklarında çalışacak.
  Hiçbir şeyi
  ümit etmemeyi
  öğrensin.
  Bu maksatla
  uçuyor bombardıman birliklerimiz
  tasavvur edilmeyecek kadar çok ölüm taşıyıp
  iki gergin kanatla.
  Ve motorlarına benzinle beraber
  belki bir parça keder dolarak
  (öldürenlerde tevehhüm edilen keder gibi bir şey),
  uçuyor av kuvvetleri himayesinde olarak
  bombardıman birliklerimiz
  birbiri ardından giden dalgalar halinde...
  Harbediyoruz :
  öldürdüklerimizin sayısı
  — bizden ve onlardan
  aralarında meme çocukları da var —
  şimdilik
  beş altı milyon kadar.
  Harbediyoruz :
  kundak bezinin çeşidiyle belli olmalı herkesin yeri.
  Harbediyoruz :
  parlasın edebiyen diye sabah güneşlerinde
  hapisane demirleri...»

  Hakikat çok taraflıdır.
  Fakir bir Şimal kilisesinde
  — Şeytan'ın iğvasıyla da olsa —
  fakir bir papaz
  onu o kadar uzun anlatamaz.
  İnzibat kuvvetleri aldı haberi
  — kadife ceketli orman bekçisinden —
  gelip indirdiler kürsüden muhterem pederi.
  Ve asfalt yolun üzerinde
  arasında silâhlı iki adamın
  giderken muhterem peder
  Şeytan baktı arkasından :
  çekik kaşlarında ümit
  ve sivri sakalında keder.


  12.9.1941


  Not :

  Alamanya yıkıldı.
  Temerküz kampından kurtarıldı muhterem peder.
  Ve yine Şeytan'ın iğvasına uymasaydı eğer
  önemli Alaman demokratlarından biri olurdu bugün
  Anglo-sakson işgal bölgelerinden birinde.
  Halbuki yine uydu Şeytan'a.
  Ve yine bir pazar günü ve aynı kilisede yine
  batılı müttefikleri meth ü sena edeyim derken
  41 yılında söylediklerinden bazı fasılları tekrarladı aynen
  bilhassa mal nizamına ait olanları.
  Ve Katolik bir Amerikan subayının emriyle
  (tevkif edilmediyse de bu sefer)
  kovuldu kiliseden muhterem peder.
  Yine arkasından baktı Şeytan :
  çekik kaşlarında biraz daha çok ümit
  sivri sakalında biraz daha az keder...

  1946 Şubat 17