Cem İplikçi, Kritovulos Tarihi 1451-1467'i inceledi.
21 Nis 20:41 · Kitabı okumadı · Puan vermedi

İstanbul fethi bu konu ve diğer fetihler
Aslında....
Bilemiyorum
Lütfen okuyun
İlk havan topu
Surların ele geçirilmesi
Ganimet
Zenginlik
.....................

Neslihan, bir alıntı ekledi.
13 Mar 19:17

... Fatih'in çağdaşı olan ünlü Bizans tarihçisi Kritovulos : "Sultan Mehmed" diyor, "En keskin zekâlı feylesoflardan biridir."

Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikayeleri, Yılmaz Öztuna (Sayfa 61 - Ötüken Neşriyat)Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikayeleri, Yılmaz Öztuna (Sayfa 61 - Ötüken Neşriyat)
Murat ALTIN, Kritovulos Tarihi 1451-1467'i inceledi.
10 Mar 08:34 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Fatih Mehmed devrinin birinci el kaynağı. Tahta çıkışından 1467 yılına kadar geçen bir süreyi anlatmaktadır. Kitabı ilginç kılan Fatih'in fetihlerinin yani sıra iç dünyasını ve kültürel birikimini anlatmasıdır. Fatih Mehmed yunanca el yazmaları okuyor, peripetik ve stoa felsefe okullarını araştırıyor. Batlamyus'un haritasını birleştirme emri veriyor. Geçmişteki hükümdarları biliyor ve onları geçmeye çalışıyor.

Murat ALTIN, bir alıntı ekledi.
08 Mar 21:10 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Troia'nın intikamı
Fatih Sultan Mehmet Lesvos'a (Midilli) giderken Troia'dan geçer. Burada Akhilleus, Aias ve diğer kahramanların mezarlarını inceler. Onlara övgüler düzerek şöhretlerine, kahramanlıklarına ve Homeros gibi bir ozan tarafından yüceltilme onuruna sahip olmalarına gıpta etti. O sırada, başını hafifçe sallayarak şunları söylediği rivayet edilir: " Geçen bunca yıldan sonra bu şehirle insanlarının intikamını almayı Allah bana nasip etti. Düşmanlarına boyun eğdirdim, şehirlerini fethettim ve ülkelerini Mysialılarının yağmasına( acımasızca yağmalamak anlamına gelen bir deyim) çevirdim. Hellen, Makedon, Teselyalı ve Peloponnesos soyundan gelenleri biz Asyalılara küstahça davrandıkları için cezalandırdım."

Kritovulos Tarihi 1451-1467, Kritovulos (Sayfa 203)Kritovulos Tarihi 1451-1467, Kritovulos (Sayfa 203)
sinem, Fetih 1453'i inceledi.
05 Mar 20:34 · Kitabı okudu · 4/10 puan

Aslında kitap beni pek sarmadı fazla detay ve kesinliğinden emin olamadığım bilgiler barındırıyordu.Belki de kitap güzeldi ama yazarın üslubundan kaynaklanan küçük çaplı bir sıkılma yaşadım. :)

Semrâ Sultân, bir alıntı ekledi.
09 May 2017 · Kitabı okudu · 5/10 puan

Yerli ve yabancı yazarlardan Franz Babinger, Gustave Schlumberger, Steven Runciman, Halil İnalcık ve Feridun Emecen ya da Fatih'in muasırı De Languschi, Kritovulos, Tursun Bey gibi tarihçilerin hepsinin birleştiği bir nokta var: 21 yaşındaki hükümdar, İstanbul fatihi büyük bir mareşaldir.

Türklerin Tarihi 2, İlber Ortaylı (Sayfa 234)Türklerin Tarihi 2, İlber Ortaylı (Sayfa 234)
Sergen Özen, bir alıntı ekledi.
29 May 2016 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Vakıa "Trois" eski Yunanlılar tarafından alınmış ve Babil şehri de Keyhüsrev tarafından alınmışsa da hiçbiri İstanbul gibi tahribata uğramamış ve halkına karşı daha yumuşak muamele yapılmış, kötü muamelelerle karşılaşmamışlardır.

İstanbul'un Fethi, Kritovulosİstanbul'un Fethi, Kritovulos
Sergen Özen, bir alıntı ekledi.
29 May 2016 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Şehirdeki evlerin şirinliği ve iç süslemesi de çok güzel olduğundan padişahı hayrette bırakmıştı. Şehrin uğradığı harap hali ve perişanlığı gördüğü zaman yaradılışındaki şefkat hisleri ile dolu olarak kendisini büyüleyen şehrin yağma edilmesine pişman olmuştu ki, o sırada gözlerinden dökülen elemli gözyaşı pişmanlık hislerini pek açık bir surette gösteriyordu. Fazla olarak padişah hazretlerinin, "Böyle bir şehri yağma ederek harabeye çevirdik," demesi de ne derece üzülmüş olduklarını daha ziyade anlatır. Filhakika şehrin karşılaştığı büyük yıkıntı ve meydana getirdiği üzücü olaylar yalnız padişahı değil, herkesi üzecek derecede pek şiddetliydi.

İstanbul'un Fethi, Kritovulosİstanbul'un Fethi, Kritovulos
Sergen Özen, bir alıntı ekledi.
29 May 2016 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Askerler her yönden şehrin içine hücum ederek, yolda rastladıkları Bizanslıları öldürüyorlardı. Zaten sabahleyin bu büyük gürültüyü işiterek kendilerini evlerinden dışarı atmış olan halk, Osmanlı kılıçları önünde eğilmeye mecbur oluyorlardı. Ümit edilmeyen ve beklenilmeyen bu durum Bizanslıları pek ziyade şaşırtmış olduğundan öteye beriye kaçışıyorlar, erkek, kadın, çocuk tapınaklara sığınabilmek için oralara doğru koşuşuyorlardı. Boğazlaşmanın şehir içinde şiddetli olması Osmanlı askerlerinin Bizanslılara karşı olan hiddetinden doğuyordu. Zira muhasara sırasında bir kısım Bizanslılar sığındıkları korunaklara güvenerek onları tahkir etmişlerdi. Fakat genel olarak denilir ki, Osmanlılar bu davranışlarıyla halkı ürkütmek, korkutmak ve esaret altına almak istiyorlardı. Surların diğer yönlerinde bulunan Bizans askeri, olaylardan bilgi alamadıklarından kara ve deniz yönlerinde savunmaya devam ve Osmanlı askerini kaleye çıkartmamak için ellerinden geldiği kadar çalışıyorlardı. Halbuki diğer taraftan Osmanlı askerleri kale içerisine girmiş ve hatta şehir içine de dalarak arka taraftan onları sıkıştırmaya başlamış olduğundan bunların savunması pek bilgisizce idi. Nihayet hakikat anlaşıldı. Hepsi yeis ve keder içinde diğerleri gibi kendilerini kurtarmak için kaçtılar. Bazıları da surlardan kendilerini aşağıya atarak intihar ediyorlar veya felce uğramış gibi silahlarıyla beraber kayıtsız teslim oluyorlardı.

İstanbul'un Fethi, Kritovulosİstanbul'un Fethi, Kritovulos
Sergen Özen, bir alıntı ekledi.
25 May 2016 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Justinyanus'un maiyetinde bulunan Bizanslılar ise hançer, kargı ve mızrak gibi savaş araçları ile kendilerini koruyarak Osmanlı askerlerini kaleye sokmamaya çalışıyorlardı. İki taraf birbirlerine pek ziyade yaklaşmış olduklarından dövüş, göğüs göğse yapılıyordu. Her iki tarafin meşhur ve cesur askerleri büyük bir şiddet ve cesaretle birbirlerine hücum ettiklerinden Bizans surları etrafında son ve siddetli bir savaş meydana geldi. Askerlerin bağırmaları göklere çıkıyor ve savaş manzarası gittikçe dehşetli bir hal alıyordu. Nihayet Justinyanus göğsüne rastlayan bir kılıçla yaralandı. Çadırına taşındı. Justinyanus'un yaralanması, Bizans askerleri üzerinde pek kötü bir etki yapmış ve Konstantin askerlerinin bozulmasına sebebiyet vermemek için savaş biraz hafifleyinceye kadar orada kalmasını Justinyanus'tan rica etmişse de askerler set ve surların korunmasını bırakarak reislerini ve kendilerini kurtararak gemilere kaçmaya başladıklarından Konstantin'in verdiği emirlerin hiçbir tesiri olmamıştı. Justinyanus ile beraberindeki askerlerin çekilmesi üzerine Konstantin'in boş kalan yerleri doldurabilecek meydanda askeri kalmadığından maiyetindeki adamları ile yalnız bulunduğu mevkii korumaya ve oradan savunmaya gayret sarf ediyordu.

İstanbul'un Fethi, Kritovulosİstanbul'un Fethi, Kritovulos