Tarihsel Maddeci, bir alıntı ekledi.
 17 Mar 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Küçük Burjuvaziye karşı tutum
İşçi sınıfının küçük-burjuvaziye ve onun programına karşı tutumu ne olmalıdır? Ve bu soru, bu sınıfın ikili niteliği hesaba katılmadıkça yanıtlanamaz (Rusya'da bu ikilik, büyük burjuvazi ile küçük-burjuvazi arasındaki uzlaşmaz karşıtlığın daha az gelişmiş olmasından ötürü, özellikle belirgindir.) Küçük-burjuvazi, genel demokratik istemler koyduğu, yani ortaçağın ve sertliğin tüm kalıntılarına karşı savaştığı ölçüde ilericidir; bir küçük-burjuvazi olarak durumunu korumak için savaştığı ve ülkenin burjuva çizgilerdeki genel gelişmesini geciktirmeye, geriye döndürmeye çalıştığı ölçüde gericidir.
(...)
Küçük-burjuva programının bu iki yanı arasında kesin bir ayrım yapılmalı ve bu teorilerin herhangi bir açıdan sosyalist nitelikte olduğu reddedilirken, ve bunların gerici yönleriyle savaşılırken demokratik yanları unutulmamalıdır.

Halkın Dostları Kimlerdir, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 170 - Sol Yayınları)Halkın Dostları Kimlerdir, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 170 - Sol Yayınları)