• Kültür istilası, askeri işgalden çok daha vahimdir. Askeri İşgale uğrayan bir ülke, zamanla direnir ve o işgalden kurtulabilir. Bunun en çarpıcı örneği Afganistan'dır. Kültür istilasında ise 'yabancının değerleri' bir ülkede hakim olur, o ülke halkı, o yabancı gibi olmayı marifet zanneder. Bu, gönüllü köleliktir ve 'marifet' zannedilen köleliğin farkına varılmadıkça kurtuluş ümidi ve ihtimali yoktur. Afganistan'da yabancı değerleri benimseme yaygınlaşmış olsaydı, Afganlılar, o sırada askeri gücünün doruğunda olan, iki süper güçten biri olan Ruslar gibi olmayı marifet zannediyor olsalardı, direniş ve kurtuluş olmazdı. Afganlı kadınlar, Rus bayanların dünya görüşünü, hayat tarzlarını benimsemiş olsalardı, onlar gibi davranmaya, yaşamaya özenselerdi, yetiştirdikleri çocuklar, üstün silah gücüne, teknolojiye sahip Sovyet ordularıyla savaşmayı akıllarının ucundan bile geçirmezlerdi.