• 16. yüzyılda üstün bir yetenekle doğan herhangi bir kadın hiç kuşkusuz çıldırır, kendini vurur ya da yaşamını köyün dışında bir kulübede, korkulan ve alaya alınan bir yarı cadı, yarı büyücü olarak geçirirdi. Çünkü üstün yeteneğini şiire dökmeyi denemiş bir kızın başkalarınca önüne çıkarılmış engellerin ve zorlukların altında ne kadar ezildiğini, öte taraftan kendi çelişik güdülerinin etkisinde bir o yana bir bu yana çekilip acı duyduğunu, bu yüzden beden ve akıl sağlığını bir ölçüde yitirdiğini bilmek için ruhbilimden bir parça anlamak yeterlidir.
  Virginia Woolf
  Sayfa 56 - İletişim Yayınları
 • On altıncı yüzyılda büyük yetenekle doğan herhangi bir kadın mutlaka delirmiş, kendini vurmuş ya da hayatını kasabanın dışındaki bir kulübede, korkulan ve dalga geçilen bir yarı cadı, yarı büyücü olarak sona erdirmiştir. Çünkü çok yetenekli bir kızın bu yeteneğini şiir yazmak için kullanmayı denediğinde başkaları tarafından önlendiğine ve engellendiğine, birbiriyle çelişen içgüdüleri nedeniyle çok acı çektiğine ve bir o yana bir bu yana çekildiğine, bu yüzden beden ve akıl sağlığını muhakkak yitirdiğine emin olmak için psikolojiden azıcık anlamak yeterli.
 • Katlanacağı acılar az buz
  olmayacak, yüreğinde bir gurur ve soğukluk
  var, pek çok acı çekmekten yakayı kurtaramaz
  böyleleri, pek çok yanılır, pek çok uygunsuz iş
  yapar, pek çok günahın yükünü yüklenir. Söyler
  misin bana, sevgili dostum, oğlunu terbiye
  ediyor musun? Zorla bir şey yaptırıyor musun
  ona? Onu dövüyor, onu cezalandırıyor musun?”
  “Hayır, Vasudeva, hiçbirini yaptığım yok
  bunların.”
  “Farkındayım, yapmıyorsun. Onu zorlamıyor,
  onu dövmüyor, ona emirle bir şey
  yaptırmıyorsun. Biliyorsun çünkü, yumuşak
  sertten güçlüdür, su kayadan güçlü, sevgi
  zorbalıktan güçlüdür. Çok iyi bir insan, övgüye
  layık birisin. Peki, onu zorlayıp
  cezalandırmadığını sanmakla yanılmıyor musun
  acaba? Sevgi bağınla onu bağlamıyor musun?
  Onu her gün utandırmıyor, iyi yürekli ve sabırla
  davranarak onun işini daha da güçleştirmiyor
  musun? Onu, bu kendini beğenmiş ve şımarık
  çocuğu, bir kulübede muzla karınlarını doyuran,
  pirinç bile kendileri için lüks bir yiyecek sayılan,
  düşünceleri onunkine hiç benzemeyen, kocayıp
  sessizliğe gömülmüş yürekleri onunkinde başka
  türlü çarpan iki ihtiyarın yanında yaşamaya
  zorlamıyor musun? Bütün bunlarla oğlan
  zorlanmış ve cezalandırılmış olmuyor mu?”
  Siddhartha, ne diyeceğini bilemeyerek
  gözlerini yere indirdi. Usulcacık sordu: Peki, ne
  yapmalıyım sence?”
  Vasudeva şöyle dedi: “Kente al götür onu,
  annesinin evine götür, uşaklar, hizmetçiler
  evdedir henüz, onlara götür. Baktın ki evde
  kimseleri bulamadın, bir öğretmene götür onu,
  bir şeyler öğrenmesi için değil, başka oğlanların,
  kızların arasına karışması, kendi dünyasının
  içinde yaşaması için. Hiç düşünmedin mi bunu
  yapmayı?”
  “Benim içimi okuyorsun,” dedi Siddhartha
  üzgün. “Sık sık düşündüm. Ama söyle, zaten
  katı kalpli böyle bir çocuğu nasıl bu dünyanın
  içine salabilirim? Şehvet düşkünü biri olup
  çıkmayacak mı bu dünyada? Haz ve güç
  uğrunda kendini harcamayacak mı? Babasının
  tüm hatalarını kendisi de tekrarlamayacak, belki
  büsbütün Sansara’ya dalıp mahvolmayacak mı?”
  Kayıkçı Vasudeva’nın gülümsemesi ışıl ışıl
  parıldadı; Siddhartha’nın kolunu hafifçe tutarak
  şöyle dedi: “Irmağa sor bunu, dostum! Onun
  nasıl buna güldüğünü dinle! Vaktiyle işlediğin
  budalalıkları, oğlunu bunlardan sakınmak için
  mi işlediğine inanıyorsun? Hem, oğlunu
  Sansara’ya karşı koruyabilir misin? Nasıl
  yapabilirsin bunu? Öğreterek mi, duayla,
  tapınmayla mı, uyararak mı? Sevgili dostum, o
  öyküyü tümüyle unuttun mu, Brahman oğlu
  Siddhartha’nın öğretici öyküsünü? Bir zaman
  burada bana anlattığın yaşamöyküsünü? Kim
  Samana Siddhartha’yı Sansara’dan korudu,
  günahtan, açgözlülükten, budalalıktan korudu
  onu? Babasının dindarlığı, öğretmenlerin
  uyarıları, kendi bilgisi, kendi arayışları
  koruyabildi mi? Hangi baba, hangi öğretmen
  yaşamını yaşamaktan, yaşamla kendini
  pisletmekten, bizzat günahlara girmekten, bizzat
  o acı içkiyi içmekten, kendi yolunu kendisi
  bulmaktan alıkoyabildi Siddhartha’yı? Sanıyor
  musun ki, sevgili dostum, bu yolu yürümekten
  belki esirgenen biri olabilir? Sevgili oğlun
  bundan esirgenir sanıyorsun belki, çünkü onu
  seviyorsun, acı ve üzüntüden, düş
  kırıklıklarından esirgemek istiyorsun onu. Ne
  var ki, onun için tekrar tekrar ölüp dirilsen bile,
  yine de yazgısının en küçük bir paçasını koparıp
  alamazsın ondan.”
 • 16. yüzyılda üstün bir yetenekle doğan herhangi bir kadın mutlaka çıldırır, kendini vurur ya da köyün dışında bir kulübede, korkulan ve alaya alınan bir yarı cadı, yarı büyücü olarak geçirirdi. Çünkü üstün yeteneğini şiire dökmeyi denemiş bir kızın başkalarınca önüne çıkarılmış engellerin ve zorlukların altında ne kadar ezildiğini, öte taraftan kendi çelişik güdülerinin etkisinde bir o yana bir bu yana çekilip acı duyduğunu, bu yüzden beden ve akıl sağlığını bir ölçüde yitirdiğini bilmek için ruhbilimden bir parça anlamak yeterlidir.
  Virginia Woolf
  Sayfa 56 - İletişim Yayınları
 • On altıncı yüzyılda büyük bir yetenekle doğan her kadın mutlaka delirirdi, kendini vururdu, ya da köyün dışındaki ıssız bir kulübede geçirirdi hayatının son günlerini, yarı cadı yarı büyücü sanılır, korkulur ve alay edilirdi. Yeteneğini şiirde kullanmayı denemiş olan üstün yetenekli bir kızın başkaları tarafından kösteklenip engellenince, acı çektirilince, kendi çelişkili dürtülerinin arasında kalınca ruh ve beden sağlığını mutlaka kaybedeceğine emin olmak için psikoloji konusunda uzman olmak gerekmez. Şiddet görmeden; akıldışı olabilir ama acılar çekmeden hiçbir kız Londra’ya gidip bir tiyatronun sahne kapısında duramaz ve aktör-yönetmenlerin karşısına çıkamazdı – çünkü iffet bazı toplumların bilinmeyen nedenlerle uydurduğu bir fetiş olsa bile bir kadının öyle olması istenirdi.
 • On altıncı yüzyılda büyük bir yetenekle doğan her kadın mutlaka delirirdi, kendini vururdu ya da köyün dışındaki ıssız bir kulübede geçirirdi hayatının son günlerini, yarı cadı yarı büyücü sayılır, korkulur ve alay edilirdi. Yeteneğini şiirde kullanmayı denemiş olan üstün yetenekli bir kızın başkaları tarafından kösteklenip engellenince, acı çektirilince, kendi çelişkili dürtülerinin arasında kalınca ruh ve beden sağlığını mutlaka kaybedeceğine emin olmak için psikoloji konusunda uzman olmak gerekmez.