Hasan HAKAN, bir alıntı ekledi.
 2 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

"... Döndürülüp Ona götürüleceksiniz."

Kuran-ı Kerim Türkçe Meali, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (Sayfa 1 - Bakara Suresi, 245. Ayet)KuranKerim Türkçe Meali, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (Sayfa 1 - Bakara Suresi, 245. Ayet)
KitapKokanAdam, bir alıntı ekledi.
3 saat önce · Kitabı okuyor

Yunus Suresi 19. Ayet
İnsanlar, aslında bir tek ümmet idiler, sonra ihtilafa düşüp ayrı ayrı oldular. Eğer Rabbinden bir karar çıkmamış olsa idi, ihtilaf edip durdukları şeyler hakkında şimdiye kadar aralarında çoktan hüküm verilmiş olurdu.

Kuran-ı Kerim Türkçe Meali, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (Sayfa 160 - Altınpost Yayıncılık)KuranKerim Türkçe Meali, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (Sayfa 160 - Altınpost Yayıncılık)
KitapKokanAdam, bir alıntı ekledi.
3 saat önce · Kitabı okuyor

Yunus Suresi 11. Ayet
Eğer Allah, insanlara, hayrı çarçabuk istedikleri gibi, şerri de alel-acele verseydi, onların hemen ecellerini getiriverirdi. Fakat bize kavuşmayı ummayanları kendi hallerine bırakırız da azgınlıkları içinde bocalayıp giderler.

Kuran-ı Kerim Türkçe Meali, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (Sayfa 159 - Altınpost Yayıncılık)KuranKerim Türkçe Meali, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (Sayfa 159 - Altınpost Yayıncılık)
KitapKokanAdam, bir alıntı ekledi.
3 saat önce · Kitabı okuyor

Yunus Suresi 9. Ayet
Hiç şüphesiz iman edip salih ameller işleyenleri, imanlarından dolayı Rableri hidayete erdirir. Naîm cennetlerinde altlarından ırmaklar akar durur.

Kuran-ı Kerim Türkçe Meali, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (Sayfa 159 - Altınpost Yayıncılık)KuranKerim Türkçe Meali, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (Sayfa 159 - Altınpost Yayıncılık)
KitapKokanAdam, bir alıntı ekledi.
3 saat önce · Kitabı okuyor

Yunus Suresi 6. Ayet
Elbette gece ile gündüzün birbiri ardınca değişip durmasında ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattıklarında sakınan bir kavim için bir çok delil vardır.

Kuran-ı Kerim Türkçe Meali, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (Sayfa 158 - Altınpost Yayıncılık)KuranKerim Türkçe Meali, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (Sayfa 158 - Altınpost Yayıncılık)
KitapKokanAdam, bir alıntı ekledi.
3 saat önce · Kitabı okuyor

Yunus Suresi 5. Ayet
O Allah'dır ki, senelerin sayısını ve hesabını bilesiniz diye güneşi bir ışık, ayı da bir nur yaptı. Ve aya menziller tayin etti. Allah bunu hak olarak yarattı. O, bilecek olan bir kavim için âyetlerini ayrıntılı olarak açıklar.

Kuran-ı Kerim Türkçe Meali, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (Sayfa 158 - Altınpost Yayıncılık)KuranKerim Türkçe Meali, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (Sayfa 158 - Altınpost Yayıncılık)
KitapKokanAdam, bir alıntı ekledi.
3 saat önce · Kitabı okuyor

Yunus Suresi 4. Ayet
Dönüşünüz hep O'nadır. Allah'ın vaadi haktır. Herşeyi ilk baştan yaratan O'dur. Sonra iman edip salih amel işleyenleri hak ettikleri ölçüde mükâfatlandırmak için geri döndürecek olan yine O'dur. Kâfirlere de inkâr ettikleri için kaynar sudan bir içki ve acıklı bir azap vardır.

Kuran-ı Kerim Türkçe Meali, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (Sayfa 158 - Altınpost Yayıncılık)KuranKerim Türkçe Meali, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (Sayfa 158 - Altınpost Yayıncılık)
KitapKokanAdam, bir alıntı ekledi.
3 saat önce · Kitabı okuyor

Yunus Suresi 3. Ayet
Rabbiniz o Allah'dır ki, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra arş üzerine istiva etti (onu hükmü altına aldı), işi tedbir eyliyor. O'nun izni olmaksızın hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz olan Allah budur. O'na ibadet ediniz! Hâlâ düşünüp ibret almayacak mısınız?

Kuran-ı Kerim Türkçe Meali, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (Sayfa 158 - Altınpost Yayıncılık)KuranKerim Türkçe Meali, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (Sayfa 158 - Altınpost Yayıncılık)
Dr. Fatih İ., bir alıntı ekledi.
 5 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

A'râf Suresi 180 (7 / 180)
En güzel isimler Allah'ındır. Onun için siz O'na onlarla dûa edin....


Bu başlık altında Esma-ül Hüsna hürmetine dûa isteyebilirsiniz...

Kuran-ı Kerim Türkçe Meali, Elmalılı Muhammed Hamdi YazırKuranKerim Türkçe Meali, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır