Uğur Mumcu'nun titiz bir incelemesi sonucu ortaya çıkan kitap Kürt Teali Cemiyeti kurucusu Seyit Abdulkadir ile başlıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde özerk bir Kürt hükümeti kurmayı amaçlıyorlar. İngilizlerin etkisi oldukça bariz görülüyor ayaklanmalarda. Kitabın adını Kürt İslam Ayaklanması koyması nedeni Seyit Abdülkadir ve çevresindekilerinin ayrılıkçı bir Kürt hareketi gütmeleri Şeyh Sait'in ise İslam için ayaklandıklarını söylemesidir. Şeyh Sait Ayaklanması İslam görüntüsü verilmiş ayrılıkçı bir Kürt isyanıdır.

Mehmet Cuma ÖZTÜRK, bir alıntı ekledi.
 02 Şub 21:36 · İnceledi

... Mustafa Kemal Ocak ayında çıktığı yurt gezisinde İzmit'te Musul Sorununu gazetecilere, şöyle anlatmıştı: Musul sorununa gelince... Biz bu ili eski sınırları ile ulusal sınırlarımız içine almıştık. Bu sorunda İsmet Paşa, Lord Curzon ile karşı karşıya geldi. Curzon diyor ki;
"- Musul Irak'ın ayrılmaz parçasıdır. Musul, Irak için gereklidir. Bunu vermeyeceğiz isterseniz sizi petrollere ortak edelim. "
Oysa Musul, bizim için petrol değil memleket sorunudur. En son aşama budur...

Kürt-İslam Ayaklanması, Uğur Mumcu (Sayfa 141 - um:ag yayınları)Kürt-İslam Ayaklanması, Uğur Mumcu (Sayfa 141 - um:ag yayınları)
Mehmet Cuma ÖZTÜRK, bir alıntı ekledi.
 02 Şub 21:15 · İnceledi

İstanbul'daki İngiliz büyük elçisi, 21 Nisan 1925 günlü raporunun 4. maddesinde " Harekat sırasında ele geçen belgelerin Irak'taki İngiliz yetkililerinin ayaklanmayı desteklemeseler bile onayladıklarını gösterdiğini " yazmak zorunda kalıyordu.

Kürt-İslam Ayaklanması, Uğur Mumcu (Sayfa 139 - um:ag yayınları)Kürt-İslam Ayaklanması, Uğur Mumcu (Sayfa 139 - um:ag yayınları)
Mehmet Cuma ÖZTÜRK, bir alıntı ekledi.
 28 Oca 16:48 · İnceledi

Şeyh Said Ayaklanması İddianamesi
... Ayaklanma olayı, iddianamede anlatıldığı gibi sanki peygamber dininin yükseltilmesi perdesi altında meydana getirilmiştir. Oysa asıl amaç, Türk vatanının belirli bir kısmını anayurttan ayırmak, vatanın birlik ve beraberliğini bozmaktır.

Kürt-İslam Ayaklanması, Uğur Mumcu (Sayfa 109 - undefined)Kürt-İslam Ayaklanması, Uğur Mumcu (Sayfa 109 - undefined)
Mehmet Cuma ÖZTÜRK, bir alıntı ekledi.
26 Oca 10:14 · İnceledi

9 Mart günü Diyarbakır postahanesine Londra'dan postalamış zarflar geldi. Adres ilginçti: Kürdistan Kraliyet Harbiye Nazırlığı!!...

Kürt-İslam Ayaklanması, Uğur Mumcu (Sayfa 81 - Um:ag yayınları)Kürt-İslam Ayaklanması, Uğur Mumcu (Sayfa 81 - Um:ag yayınları)
Mehmet Cuma ÖZTÜRK, bir alıntı ekledi.
24 Oca 15:14 · İnceledi

7 Ağustos 1924 Nasturi Ayaklanması
Musuldaki İngiliz birlikleri hava akınları ile Nasturileri destekliyordu. 21. süvari alayı'na 14 Eylül günü Şiraniş ve Birsivi'de üç ingiliz uçağı ateş etti. İngiliz uçakları sürekli olarak birliklerimize saldırdılar

Kürt-İslam Ayaklanması, Uğur Mumcu (Sayfa 38 - um:ag yayınları)Kürt-İslam Ayaklanması, Uğur Mumcu (Sayfa 38 - um:ag yayınları)
Mehmet Cuma ÖZTÜRK, bir alıntı ekledi.
 24 Oca 10:28 · İnceledi

... Müsteşar Hohler, 27 Agustos 1919 günü Londraya şu görüşü bildirir. " Kürt sorununa verdiğimiz önem Mezopotamya bakımındandır. Kürtler'in ver Ermeniler'in durumları beni hiç ilgilendirmez..."

Kürt-İslam Ayaklanması, Uğur Mumcu (Sayfa 13 - um:ag yayınları)Kürt-İslam Ayaklanması, Uğur Mumcu (Sayfa 13 - um:ag yayınları)

Uğur Mumcu
Eserleri;

Mobilya Dosyası (1975)
Suçlular ve Güçlüler (1975)
Sakıncalı Piyade (1977)
Bir Pulsuz Dilekçe (1977)
Büyüklerimiz (1978)
Çıkmaz Sokak (1979)
Rabıta (1979)
Tüfek İcad Oldu (1980)
Silah Kaçakçılığı ve Terör (1981)
Söz Meclisten İçeri (1981)
Ağca Dosyası (1982)
Terörsüz Özgürlük (1982)
Papa-Mafya-Ağca (1984)
Sakıncasız (1984)
Devrimci ve Demokrat (1985)
Liberal Çiftlik (1985)
Aybar ile Söyleşi (1986)
12 Eylül Adaleti (1987)
İnkılap Mektupları (1987)
Bir Uzun Yürüyüş (1988)
Tarikat-Siyaset-Ticaret (1988)
40'ların Cadı Kazanı (1990)
Kâzım Karabekir Anlatıyor (1990)
Kürt İslam Ayaklanması 1919-1925 (1991)
Gazi Paşa'ya Suikast (1992)
Kürt Dosyası (1993)
Katiller Demokrasisi (1997)
Saklı Devletin Güncesi "Çatlı vs." (1997)
Gazetecilik (1998)
Polemikler (1998)
Uyan Gazi Kemal (1998)
Bu Düzen Böyle mi Gidecek? (1999)
Söze Nereden Başlasam (1999)
Bomba Davası ve İlaç Dosyası (2000)
Unutmayalım, Unutturmayalım (2003)
Eğilmeden Bükülmeden (2004)
Kır Çiçekleri (2004)
Türk Memet Nöbete (2004)
Dost Yüzlerde Zaman (2005)
Çocuklar İçin (2009)
İsterler ki Susalım (2011)
Beyaz Melek (2011)

Uğur Mumcu
Gazetecilik;

Yeni Ortam gazetesinde köşe yazarlığı yapan Uğur Mumcu, 1975’ten itibaren Cumhuriyet’te "Gözlem" başlıklı köşesinde düzenli olarak yazmaya başladı. Aynı zamanda Anka Ajansında çalışmaktaydı. 1975 Mart'ında makalelerinden oluşan Suçlular ve Güçlüler adlı kitabını yayınladı. Aynı yıl, Altan Öymen'le birlikte hazırladıkları, Süleyman Demirel'in yeğeni Yahya Demirel'in hayalî mobilya ihracatını konu edinen, Mobilya Dosyası adlı kitabı yayınlandı.

1977 yılından sonra sadece Cumhuriyet için yazmaya başladı. "Gözlem" başlıklı köşesinde 1991 yılının Kasım ayına kadar aralıksız olarak yazdı. 1977’de Sakıncalı Piyade ve Bir Pulsuz Dilekçe kitapları yayımlandı. Ertesi yıl, Sakıncalı Piyade adlı yapıtını Rutkay Aziz ile birlikte tiyatroya uyarladı. Oyunu Ankara Sanat Tiyatrosunda tam 700 kere sahneledi. 1978’de, ünlünün yaşam öykülerini, siyasal geçmişlerini, bir güldürü zenginliğiyle anlattığı kitabı "Büyüklerimiz" yayımlandı.

1981’de terörün silah kaçaklığıyla ilgisini ortaya koymak ve kamuoyunu bu konuda uyarmak için yazdığı Silah Kaçakçılığı ve Terör yayımlandı. Aynı yıl, Mehmet Ali Ağca'nın Papa'yı öldürme girişiminden sonra Ağca üzerine inceleme ve araştırmalarını yoğunlaştırdı.

Türkiye'de terör olaylarının artması nedeniyle 1979 yılında 12 Mart dönemi öncesi ve sonrası gençlik liderlerinin yaşadıklarını kendi ağızlarından yansıttığı ve silahlı eylemlerle bir yere varılamayacağına dikkat çektiği kitabı Çıkmaz Sokak’ı yayımladı. 1982’de Ağca Dosyası, ardından Terörsüz Özgürlük adlı makale derlemesi yayımlandı. 1983 yılında Ağca ile cezaevinde röportaj yaptı. 1984 yılında Aziz Nesin öncülüğünde bir grup tarafından Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanlığına sunulan, ancak Kenan Evren'in imzalayanları "vatan hainliği" ile suçlayarak dava açtığı Aydınlar Dilekçesi'nin hazırlanmasına katıldı; 12 Eylül döneminde aydınlara yapılan işkenceyi anlatan Sakıncasız adlı oyunu yazdı; Papa-Mafya-Ağca kitabını yayımladı.

1987’de araştırmacı gazetecilik açısından büyük bir başarı kabul edilen Rabıta ve 12 Eylül adlı kitapları; 1991’de en önemli araştırmalarından biri olan Kürt-İslam Ayaklanması 1919-1925 yayımlandı.

1991 yılında İlhan Selçuk ve yaklaşık seksen Cumhuriyet gazetesi çalışanı ile birlikte gazeteden ayrıldı. Bir süre işsiz kaldı. 1 Şubat - 3 Mayıs 1992 tarihleri arasında Milliyet gazetesinde yazan Mumcu, Cumhuriyet gazetesindeki yönetim değişikliği üzerine 7 Mayıs 1992'de Cumhuriyet'e döndü.

Mumcu, 7 Ocak 1993 tarihinde "Mossad ve Barzani" isimli bir yazı yazdı. Bu yazısında Barzani, CIA ve Mossad arasındaki bağlantılara değindi ve yazısını şöyle bitirdi:

"Kürtler sömürgeciliğe karşı bağımsızlık savaşı yapıyorlarsa ne işi var CIA ve MOSSAD'ın Kürtler arasında?" "Yoksa CIA ve MOSSAD, anti-emperyalist savaş veriyorlar da dünya bu savaşın farkında değil mi?"

8 Ocak 1993 tarihli Cumhuriyet gazetesindeki Ültimatom başlıklı yazısında ise yakında yayınlayacağı kitabında istihbarat örgütleri ile Kürt milliyetçileri arasındaki bağlantıları açıklayacağını yazmıştı. Kardeşi İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ceyhan Mumcu, cinayetten önce Uğur Mumcu'nun İsrail elçisiyle görüşme yaptığını basına gönderdiği açıklamada yazmıştı. Gazetecilik hayatı başarılarla dolu olan Mumcu 24 Ocak 1993 tarihinde uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetmeden önce polis-mafya-siyaset ağının derin boyutlarını araştırmaktaydı. Öldürülme sebebi olarak Abdullah Öcalan'ın bir müddet Millî İstihbarat Teşkilatı için çalıştığını araştırması iddia edilmektedir.

Mehmet Cuma ÖZTÜRK, bir alıntı ekledi.
21 Oca 21:06 · İnceledi

Osmanlı imparatorluğunda ilk yasal Kürt örgütü Diyarbakır'da 1908 yılında kurulmuştu. Örgütün adı Osmanlı Kürt İttihat ve Terakki Cemiyetiydi.

Kürt-İslam Ayaklanması, Uğur Mumcu (Sayfa 2 - um:ag yayınları)Kürt-İslam Ayaklanması, Uğur Mumcu (Sayfa 2 - um:ag yayınları)