• Birçok dinde 'İnek' verimliliğin sembolü olarak görülmüş ve genellikle' Büyük Ana' sembolü ile bütünleştirilmiştir.....Hint Kültüründe İnek; kutsiyet kazanmış ana unsur sayılan toprağın sembolü olmuş ve ' Kutsal İnek' motifi ile yerini almıştır. Çünkü Vedalarda( Hinduizm'in kutsal metinlerinden) İnek, bütün iyiliklerin kaynağı' Tanrıların ve insanların besini' olarak nitelenmiş ve çoşkulu birçok ilahide de yer almıştır. Bundan dolayı İnekler; Tanrı olarak kabul edilmese de kutsiyet atfedilen önemli varlıklar sayılmış; yer, gök ve hava aleminin anası olarak görülmüştür. Hindistan'da Kutsal İnekler; 'Tabu' sayılmış, dokunulmaz kabul edilmiş, kesilmez ve yenilmez addedilmiştir........İnekler ve öküzler, caddelerde, alışveriş merkezlerinde ve iş yerlerinde serbest dolaşmaktadır. Yola yatmaları halinde trafik ona göre düzenlenmektedir.......Hindistan'ın Kopargaoh şehrinde 1981 yılında, Müslümanların dört kutsal ineği kestikleri yolunda söylentilerin çıkması üzeine büyük olaylar patlak vermiş, Müslüman mahalleler ateşe verilmiş ve bölgede süresiz sokağa çıkma yasağı konulmuştur......Hindistan'da 250-300 milyon civarında Kutsal İnek olduğu belirtilmektedir.
    Mehmet Beden
    Sayfa 42 - Festival Yayıncılık