Başvuru Şartları

Şart Durum
1000Kitap'a kayıt olmanız ve giriş yapmış olmanız gerekmektedir.
En az 10 kitap alıntısı eklemiş olmanız gerekmektedir.
En az 10 kitaba puan vermiş olmanız gerekmektedir.
En az 5 yorum yapmış olmanız gerekmektedir.

Başvuru Formu

Yukarıdaki şartların hepsini taşımadığınızdan dolayı kütüphaneciliğe başvuramıyorsunuz.