Giriş Yap
Karşı cinse karşı laubalilik, zinanın mukaddimesidir.
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Karşı cinse karşı laubalilik, zinanın mukaddimesidir.
Demokrasi ve Cumhuriyet
Gazi'nin Afet İnan'a yazdırdıkları arasında şunu okuyoruz: "Demokrasi prensibinin ,en çağdaş ve mantıklı uygulanışını temin eden hükümet şekli cumhuriyettir. Cumhuriyette meclis ve cumhurbaşkanı ve hükümet başkanı halkın hürriyetini güvenliğini ve rahatını düşünmek ve temine çalışmaktan başka bir şey yapmazlar. Çünkü bunlar bilirler ki kendilerini iktidar ve salahiyet mevkiine belirli bir zaman için getiren irade ve hakimiyet sahibi olan millettir ve yine bunlar bilirler ki iktidar mevkiine saltanat sürmek için değil millete hizmet için getirilmişlerdir. Millete karşı vaziyet ve vazifelerini suiistimal eyledikleri takdirde şu veya bu tarzda milli iradenin kendi haklarında bile tecellisine maruz kalabilirler. Millet tarafından millet namına devleti iradeyle görevli bulunanlar için icabında millete hesap vermek mecburiyeti laubalilik ve keyfi hareketle telif kabul edemez"
Hakikat lâubalilik ve anarşi içinde kendini gösteremez.
Sayfa 41 - Diriliş Yayınları
Reklam
·
Reklamlar hakkında
«Sokağın başından iki candarma ile genç bir candarma çavuşu belirdi. Hürriyetin ilanından beri oldukça kendilerini gösteren bu devlet kuvvetlerine karşı halk, eski zaptiyelere yaptığı gibi laubalilik gösteremiyor ve bir tanesi bir yerde görününce herkes işine gücüne gidip üstüne iş açmamayı tercih ediyordu.»
Reklam
·
Reklamlar hakkında
2
39
390 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.28.14