• 24 Temmuz 1923'te Lozan'da imza edilen antlaşma,24 Ağustos 1923'te Meclis'te onaylandı.
 • Turk istikla| Mileadelesi'ni takiben 1923 yılında konferans gürüşmeleri ve anlaşma taktikleri amaCIyla Lozan'da masaya oturmuştuk. O zaman ın sınırlı iletşim imkanları sebebiy|e Ankara'dan Lozan'daki heyetimize gönderilen talimatlar ve bi|gi|er, sifrelenmis telgraflar halinde tanzim edilerek önce Késtence'deki (Romanya) telgraf merkezine ulaşılmakta, sonra buradan da Lozan'a geçilmekteydi. Bu sırada ingiliz istihbarat servisi bize ait sifreleri çözmeyi basarmışlardır. Bu sayede ingiliz gizli servisi Köstenceyi intikal eden telgraflanmIZI derhal açarak görüş ve düşüNcelErimizi ögreniyor, TÜrk delegesinin o gün müzakereIerde neler söyleyecegini, ne tür bir poIitika takip edilecegini bildigi için kendi siyaset ve ham|e|erini buna göre ayarlıyordu.

  Askeri istihbarat
 • İlber Ortaylı,
  "Lozan, fevkalede yorulduğumuz, artık kıpırdama ihtimalimiz olmayan bir zaferden sonra imzalanmıştır. Üstelik, karşı taraf açısından da, hem Yunanistan hem Büyük Britanya için de şartlar böyleydi" dedi.
 • Şansımız varmış...
  Birkaç kıta gezdik.
  Şunu iddiayla söyleyebilirim...
  Dünyanın hiçbir yerinde İzmir'deki
  kadar güzel batmaz güneş.

  Yine öyle bir vakit...
  Bitmeyen enerji, kavuniçi bir top olmuş, trajik bir yangının küllerinden yeniden doğan şehrin ufuk çizgisinde,
  körfeze usul usul iniyor.
  Rakının dibine vurma saati...
  Takvimler, 1923'ü gösteriyor.


  Adres, numara 248, Kordon...
  Naim Palas... İkinci kat...
  Cumbada oturuyor Mustafa Kemal.
  Sevmez fazla yemeği.
  Leblebi var yine önünde...
  Garson titriyor. Çünkü çocuk, Rum.
  Sesleniyor Gazi, şefkatli bir ses tonuyla...
  "Vre Dimitri" diyor, "gel bakayım."
  Çocuk, "buyur pasam" diyor, ş'lere dili dönmeyen, kırık dökük Türkçesi'yle.
  "Sizin Kosti" diyor... İşgal sırasında İzmir'e gelen Yunan Kralı Konstantin'i kastederek... Sizin Kosti, geldi mi buraya?
  Geldi pasam...
  Oturdu mu bu masaya?
  Oturdu pasam.
  Güneş batarken rakı içti mi?
  İçmedi pasam.
  E o zaman sormadın mı çocuk,
  ne halt etmeye almış İzmir'i?


  İşte böyle batar güneş orada.

  Nereye götürsem bilmem ki, nereleri gezdirsem, bugün sizi İzmir'de...
  Mustafa Kemal Bulvarı'na mı götürsem, Alsancak'a mı? Lozan Meydanı'na mı, Montrö Meydanı'na mı?
  Hasan Tahsin'in ilk kurşunu attığı yerde dua mı etsek, Zübeyde Hanım'ın kabri başında rahmet mi okusak?
  Anacığını emanet etmiş,
  adam gibi adam bu şehire... Kız almış. "Denizi kız, kızı deniz, sokakları hem kız hem deniz kokan" bu şehirden... Evlenmiş.
  Latife Hanım'ın köşküne mi götürsem?
  26 Ağustos kapısından mı girsek fuara, Kahramanlar kapısından mı?
  Oradan girmiş süvariler İzmir'e...
  Çok şehit vermişiz. İsimleri meçhul.
  Onun için kısaca Kahramanlar demişiz,
  o semtin adına...
  İlk girdikleri noktada da,
  Şehitler Abidesi var...
  Bu vatan için İzmir'de ilk düşenler...
  Onların isimlerini biliyoruz...
  Oraya mı gitsek acaba?
  İkinci Tümen Dördüncü Alay'dan
  Konyalı Mehmet,
  Akşehirli Hakkı,
  Avanoslu Ahmet...
  Şehitler Abidesi deriz ama,
  ismi başkadır aslında...
  "Vatan ve Namus Anıtı..." Oraya mı gitsek? Başlarında Yüzbaşı Şerafettin vardı.
  O caddenin şimdiki adı. Oraya mı gitsek? Fahrettin Altay Meydanı'na mı,
  yoksa
  Cumhuriyet Meydanı'na mı?
  "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri" diyen heykele...
  Cadde mi gezsek...
  Dumlupınar caddesi, Şehitler,
  Gaziler, Vatan, İstiklal, İnönü,
  Akıncılar, Şehit Fethi caddesi...
  Yoksa bulvar mı gezsek...
  Gazi, Fevzipaşa. Mahalle desen... Egemenlik mahallesi, Kurtuluş,
  Mehmet Akif, Millet, Kubilay, Sakarya,
  Ülkü, İnönü, 19 Mayıs, Tınaztepe, Kocatepe, Duatepe, Zafertepe,
  Hürriyet mahallesi...
  Semt mi gezsek...
  Çankaya da var, Bayraklı da...
  Hatay var kardeşim, Hatay.
  Okul mu gezsek...
  Atatürk Lisesi, Cumhuriyet Lisesi,
  Dokuz Eylül Üniversitesi,
  Hakimiyet-i Milliye, Misak-ı Milli,
  Gazi ilkokulu...
  Atatürk Stadı'nda Altay'ı mı seyretsek, Alsancak Stadı'nda Altınordu'yu mu?

  Sadece şehir değildir orası.
  "Milli mücadele müzesi" dir.
  Adım attığın her yerde gördüğün isimlerle.
  Bahçedir...
  Kanla sulanan, terle yeşeren.

  İstanbul'daki gibi Birinci Ahmet
  Çeşmesi falan yoktur orada...
  Ankara'daki gibi Cinnah caddesi,
  Arjantin caddesi de bulamazsın pek...
  Recep Tayyip Erdoğan Kavşağı'nı
  teklif etmez hiç kimse...

  İşgal edildiği gün, bir ulusun kurtuluş savaşını başlatan... İşgali bittiği gün,
  o ulusun kurtuluş savaşını bitiren... Dünyadaki tek şehirdir.

  Ve bugün, o gün...
  9 Eylül.
  Ne güzeldir bugün İzmir'de olmak.
  Ve ne zordur bugün İzmir'de olamamak.
  Kıymetini bilmek lazım.
  Yılmaz Özdil
  9 Eylül 2006 Sabah köşe yazısı
 • Bize Lozan'da hiçbir şey verilmedi, biz kendimiz aldık.
 • "Lausanne’da İngiliz Baş Delegesi Lord Curzon, Türk Baş Delegesi İsmet Paşa’nın yabancı imtiyazlarına dair reddettiği her teklifini:

  Bir bende, bir de (Fransız Baş Delegesini göstererek) bunda para var, nasıl olsa bizden para istemeye geleceksin. Bu reddettiğin tekliflerimi o zaman birer birer geri vereceğim, demişti.

  Kısa ve uzun vadeli hiçbir ödünç alma imkânı yoktu. Her şey Yapılacak ve 1911’den 1922’ye kadar dört harp geçiren, yanan, yıkılan, milyonlarca evlâdını kaybeden, üstelik bütün gelir kaynakları sıfıra inen vatan yoksullarının parası ile yapılacaktı."
  Falih Rıfkı Atay
  Sayfa 521 - Pozitif Yayınları, 1.Baskı, Atatürk'ün Doğumundan Ölümüne Kadar, Falih Rıfkı Atay 1894-1971
 • Sakarya ya yaklaşıyoruz. Bir millet olarak kalmak için harbetmek ve muzaffer olmak lazım. Tam o zaman da maliye durmustur.
  İlim ihtisas tecrübe, Mustafa Kemal hükmünü söylüyor
  -Hazinede para kalmamıştır bulmak ihtimali de yoktur
  İlim ihtisas tecrübe. .. büyük kelimeler, büyük ve korkunç! Verdiği karar da şu: Türk milleti İstiklalini ödeyemez!

  Mustafa Kemal'in kararı bu değildi. Vatan ve istiklali idi. Ve en iyi kanunu arayıp buldu:

  "Milletin nesi var, nesi yoksa yüzde kırkını vatan savunması için verecektir."
  Sakarya, Dumlupınar, İzmir ve Lozan... hepsini böyle ödedik. Mustafa Kemal, Büyük Harp'e girmek aleyhinde idi: Kafa ve sanat adamı olduğu için!

  Mustafa Kemal kurtuluş harbini bırakmak fikrinde asla bulunmadi : vatan adamı olduğu için!

  İşte size bütün kitabın özü ilim ve vatan adamı oldunuz.
  Hiçbiri yalnız başına ne sizi ne de milletini kurtarabilir