• .
  ellerin boyalı da olsa kentten de gelsen
  dağdan değilsin
  dokunma yüreğime
  .
 • Yâ Resûlallah, yâ hâdi
  Yâ terennümete’I-hâdî
  Ve yâ  ünşûdete’I-küsbânî
  Ve ’r-rükbânî fî'l vâdî

  Mahmud hasan ismail|


  Hâdîlerin ve Vâdîlerin Terennümü

  0 dört mısrada şöyle deniyordu; “Y â Resülallah, yâ hâdî”
  Ey insanlara, Allah’a giden yolu gösteren, ey hidayet rehberi ey ahir zaman peygamberi!
  Yâ terennümete’I-hâdî
  Ey hâdî’lerin, bestesi, nağmesill.

  Buradaki “hâdî”yi çöllerde yaşayanlar bilirler. Vaktiyle, deve kervanlarının çöllerde seyr ü sefer ettigi zamanlarda, bir menzilden digerine geçmek, çok zor olurmuş. Çölün ortasında su yok Çöller alev alev yanıyor. Susuz iki menzilin arasını geçmek için; develere susuzluğunu, yorgunluğunu unutturmak lâzım...
  Deve o sabırlı güzel hayvan, meşhurdur, güzel sesten haz duyar, hoşlanır.

  Bunun için her kervanda, güzel sesli bir hânende, okuyucu bulunurmuş. İşte kendisine “hâdî” denilen bu adam, o besteleri okurken, şarkılar söylerken, develer de acılarını unutur, yürürlermiş...
  İşte şair, Resul-i Zîşan’a, hitap ederek şöyle diyor:

  Ey kervanların acı ve yorgunluklarını unutturan hâdîlerin, güftesi, bestesi, nağmesi olan Peygamber! Hâdîler, seni, senin nağmesi terennüm ederek, insanlık kervanini sevk ediyor, menzil-i maksada dogru götürüyorlar.

  “Ve yâ ünşâdete’l-küsbânî”

  “Ve’r-rukbânî fi’I-vâdî ”

  Sade hâdîlerin değil, sen ey Resul, vadilerin, derelerin, sahraların ve kum tepelerinin de bestesisin. Hepsinde senin nağmen, senin adın, senin destanın terennüm edilmektedir.

  Ben bu mısraları okuyunca, kızcağız, imanını dışarı vurdu. Gözyaşları tufanı içinde hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı.

  Onu bu halde bıraktım, çıktım. “Yeğenimizi yoldan çıkardı, Müslüman etti.” diyeceğinden korktuğum için de bir daha o eczahaneye uğramadım.
 • Ah işte her şey orda…
  Ben severim omuzlarımı bir gün
  Sırmaları, apoletleri olmasa da.

  Ben severim omuzlarımı bir gün
  Göçen bir maden direğinin altında

  Su akar kendir tarlalarından
  Ah her şeyim…
  Ben severim omuzlarımı bir gün
  Savaşta, bir başka omuzun yanıbaşında
  Yatakta bir ince omuzun yanı başında

  Yol uzun, hava sıcak
  Kırbaçlarım atımı varırım Kurtuba’ya…

  İndiğini görürsem bir gün sığırcıkların
  ve sürüler halinde, ovaya
  İnsanların dünyayı bölüştüklerini hatırlarım
  Bir gün daha…

  Sevişirim ölürüm, savaşırım ölürüm
  Doldurum çantama kara ekmek ve peynir
  Varırım Kurtuba’ya…

  s a a t   b e ş t e
  a k ş a m l e y i n

  Ah ellerim ve kalbim
  Her şey orada kaldı.
  Keçeler keçeler ve portakallar
  Kireç döktüler yere. Kara gözlüm, kalbim,
  Halkımın fakir akşamlarıdır, biliyorum
  Kanlı bir mendil diye bağlanan gözlerime
  Kireç döktüler yere,
  Bir duvarın dibinde
  Bir deppoy’un önünde
  Kiraz ağaçlarına ve sığırcıklara karşı.

  Bir halkın gösterişsiz, sessiz cömertliğinde
  Ölüm nasıl söylenirse öyle
  İspanyol dilinde
  ve her dilde…

  o b r a s
  c o m p l e t a s

  Artık kat’iyen biliyoruz;
  Halk adına dökülen kan
  Sapı güldalı güzelliğinde bir bıçaktır.
  Dişlerin arasında…
  İspanya’da
  ve her yerde…
  Turgut Uyar
 • Kedi alfabesi beş harftir;
  "v, y, i, m, a."

  Bu alfabeden de tek bir kelime türetmiş kedi; miyav...

  Her halini sadece bu kelime ile anlatmış, dahasına gerek duymamış...
  Anlayacak olan bununla da anlar demiş; Acıkmış miyav demiş, susamış miyav demiş. Canı oyun istemiş miyav, kızmış-küsmüş miyav. Kuyruğuna basılmış; miyaaav.!!

  Kedi, miyav'ın anlam derinliğine değil, miyavladığının sevgiye bağlı algı büyüklüğüne sığınıp, buna inanmış. Sevgisel bir sahibi varsa, her miyavını da anlamış kedinin...
  Ana nasıl anlar kundaktaki bebeğin ağlayışındaki manayı, öyle...
  Bebek ağlar, ana "acıktı" der.
  Bebek ağlar, ana "kundaktan sıkıldı" der.
  Bebek ağlar, ana "gaz" der.
  Anlar da anlar ana, oysa bebek sadece ağlar. Ana olan, anlar..

  Demem o ki; kavramsal zenginlik ve çeşitlilik değildir anlaşılmaya sebep.
  Kadim alfabe; Sevgidir...
 • Ecdadlarımız - Şahi
  BİZ KİM MİYİZ ?

  Korkusundan Çin seddi yaptırılan
  (Mete M.ö.234-M.ö.174) Büyük Hun İmparatorluğu
  Bu kadar Çinliyi ben nereye gömeceğim?

  Avrupa'ya aman dileten ve Batının korkulu rüyası
  (Attila 395-453) Büyük Türk-Hun İmparatorluğu
  Komutan arkadan gelirse, asla lider olamaz.

  40 çeriyle binlerce kişilik Çin'e karşı duran
  (Türk Hakanı KürŞad 599-639) Doğu Göktürk Kağanlığı
  Gök girsin kızıl çıksın, gök tanrı sen tanıksın.

  50 binle 200 bin kişilik orduyu yok eden
  (Alparslan 1029-1072) Büyük Selçuklu Devleti
  "Size öyle bir vatan aldım ki; ebediyen sizin olacaktır."

  2 bin kişiyle 500 bin haçlı ordusunu Hatay'a kadar kovalayan
  (Kılıçarslan 1079-1107) Selçuklu Devleti
  Ben vatan hasretini takdir edenlerdenim…

  Gemileri karadan yürütüp çağ kapatıp çağ açan
  (Fatih1432-1481) Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye
  Ya İstanbul Beni Alır Ya Ben İstanbul'u

  T O R U N L A R I Y I Z !
 • Hepimizin bir gün yaşamı sona erecek
  Ama yaşamak var,
  y a ş a m a k var.
  Hepimiz bir gün öleceğiz
  Ama ölmek var,
  ö l m e k var.
  Muhabbetini dahi etmek istemdiğimiz ölümü birgün yaşıyacağız,
  Yaşıyalım,
  Okumaya değer bir hayat.
  Paul Kalanithi de onlardan biri.
  Onun doktorken hasta pozisyonuna geçişi ve ölümle mücadelesini göreceksiniz kitapta. Emin olun,
  Etkilenmemek mümkün değil..
  Okumanızı tavsiye ederim