Gamze Zeynep ALMAZ, İbnü'l Arabi'yi inceledi.
08 Mar 23:27 · Kitabı okudu · 3 günde · 6/10 puan

Kitap İbnü’l Arabî hakkında genel bilgiler içermektedir. Beni huzursuz eden kısım üslup oldu her ilahiyatçının -Arapça kelime kullanırsam alanımda iyi bir uzman sayılırım-yanılgısına düşülmüş ki kitap Arapça sözcüklerden geçilmiyor. Umarım sonraki baskılarında yalın, duru, akıcı bir üslup kullanır.

Gamze Zeynep ALMAZ, bir alıntı ekledi.
06 Mar 18:55 · Kitabı okudu · İnceledi · 6/10 puan

“İbnü’l-Arabî, müslümanları kendi içinde havas ve havassın havassı şeklinde derecelendirmeye tabi tutmuştur. Ona göre ümmetin geneli (avam) halk, özelini (havas) fakihler, kelamcılar ve filozoflar, seçkinlerini (havassü’l- havas) ise muhakkik sufîler oluşturur.”

İbnü'l Arabi, Mahmud Erol Kılıç (Sayfa 81)İbnü'l Arabi, Mahmud Erol Kılıç (Sayfa 81)
M.Yusuf Mert, bir alıntı ekledi.
18 Ara 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Hz. Mevlânâ babası ile Halep’ten Şam’a gelirken rivayet o ki-hiçbir kaynakta bulunmuyor, teyit edemiyoruz ama çok güzel bir menkıbe -büyük İslâm ârifi Muhyiddin İbn Arabî İle karşılaşırlar.İbn Arabî’nin, Mevlânâ ’yı babasının arkasında yürürken görünce, “ Bir okyanus, bir gölün arkasında yürüyor.“ dediği nakledilir.

Mevlana Üzerine Konuşmalar, Mahmud Erol Kılıç (Sayfa 81 - Sufî Kitap-2014)Mevlana Üzerine Konuşmalar, Mahmud Erol Kılıç (Sayfa 81 - Sufî Kitap-2014)
M.Yusuf Mert, Mevlana Üzerine Konuşmalar'ı inceledi.
18 Ara 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Mahmud Erol Kılıç’ın ,Hz. Mevlânâ üzerine çeşitli zaman dilimlerinde gazete ve dergilerde yazmış olduğu yazıların bir araya getirilmesiyle oluşmuş bir eserdir.Kitapta soru - cevap şeklinde ele alınmış güzel yazılar mevcut.Tasavvufla ilgilenenlerin bilhassa Hz. Mevlânâ severlerinin okuyup keyif alacağı bir kitaptır.

M.Yusuf Mert, bir alıntı ekledi.
18 Ara 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

‼️
“Ne olursan ol gel!” çağrısı aslında ona değil bir başkası sufîye aittir.Bu, çok bilinen bir sözdür. Mevlânâ denince akla gelir. Ancak Mevlana’nın eserlerinde bu söze rastlanmaz. Elbette oda bu çağrıya karşı çıkmaz yani “Gel“demek yerine “Git” demez. Ama bu sözün sahibi Ebu Sait Ebu’l Hayr’dır.

Mevlana Üzerine Konuşmalar, Mahmud Erol Kılıç (Sayfa 10 - Sufî kitap -1 Aralık 2014)Mevlana Üzerine Konuşmalar, Mahmud Erol Kılıç (Sayfa 10 - Sufî kitap -1 Aralık 2014)
M.Yusuf Mert, Hayatın Satır Araları'ı inceledi.
14 Ara 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Tasavvuf alanında takdir ettiğim yazarlardan birisidir.Hayatın Satır Araları adlı kitabında yazar tasavvufun hayatımızda çok önemli bir yere sahip olduğunu anlatarak geçmişten günümüze bu kültüre sahip çıkmamız gerektiğini altını çiziyor.Madde yolculuğundan mana yolculuğuna geçişte tasavvuflu İslam modelinin önemini vurgulayarak insanın kendini bilmesinin önemini hoş bir anlatımla izah ediyor.

Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
21 Haz 2017

Eğer aşk birbirine aşık olan iki insanın birbirlerine doğru olan çekim kuvvetinin adı olursa o zaman aşkın vazifesi vuslata kadar, yani o iki ayrı parçayı birbirine kavuşturuncaya kadar şiddeti yüksek seyredecektir. Ancak vuslat gerçekleşip ayrılık artık beraberliğe dönüştükten sonra aşk kendi içinde bir dönüşüme uğrayarak sufilerin diliyle bir marifete, bir bilgiye yerini teslim eder. Gündelik hayatta bazen “Evlilik aşkı öldürür” gibisinden sözler duyarız. Aslında evliliğin aşkı öldürmesi aşka karşı olduğu anlamına gelmez. Evlilikle beraber, yani kavuşmayla beraber aşk tarafları daha üst bir boyut olan bilgiye, birbirini tanımaya doğru götürdüğünden dolayı böyle söylenir. Biyolojik manada da ilginç gelişmeler yaşanır. Nasıl sarmaşık sardığı o ağacın bazı özelliklerini alıyorsa birbirini severek kırk sene aynı yastığa başkoyan kişilerin hem huylarında ve hem de fiziki özelliklerinde birbirlerine benzemeye başladıkları gözlemlenmiştir.

Evvele Yolculuk, Mahmud Erol KılıçEvvele Yolculuk, Mahmud Erol Kılıç
Cetmir, Tasavvufa Giriş'i inceledi.
03 Şub 2017 · Kitabı okudu · 9 günde · Beğendi · 9/10 puan

Tasavvuf konusunda yazılmış en güzel ve en açıklayıcı kitaplardan bir tanesi olup yazarın sohbetlerinden alınmış ve çok güzel şekillendirilmiş. Özellikler ariflerin şiirlerinden yola çıkarak tasavvufun anlatıldığı kısım harika olmuş.

Tasavvuf konusuna adım atacakların yada bu konuya meraklı olanların kesinlikle okuması gerektiğine inanıyorum.

Cetmir, bir alıntı ekledi.
01 Şub 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Tasavvuf,kaynak,okyanus
“Âriflerin, İslam sufilerinin dantel dantel işleyerek bugünlere kadar taşıdığı o devasa o muhteşem İslam irfanı; tasavvuftur. “Tasavvuf sufi bir katreyken ummân olmağa derler.” İnsanı kendini bir katre olarak bir damla olarak görme bilincinden umman olma bilincine, cüz’i anlayıştan küllî anlayışa taşıma sanatıdır. Aksi takdirde sen kendini sadece buraya atılmış bir parça, bir varlık olarak görürsün. Yabancılaşmış, kuşku ve kaygı içerisinde bir varlık. Diğerinde ise bir umman insan tipi. “Ben bir okyanusum, ben bir büyük denizim, ben O’nun bir parçasıyım” bilinci. En şerefli varlık olan insana yakışan anlayış tarzı da budur."

Tasavvufa Giriş, Mahmud Erol Kılıç (Sayfa 262)Tasavvufa Giriş, Mahmud Erol Kılıç (Sayfa 262)