• KİTAP LİSTESİ
  Korku, Mecburiyet, Amok Koşucusu, Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu - Stefan Zweig (Yapı Kredi Yayınları)
  Güneşi Uyandıralım, Delifişek - Jose Mauro De Vasconcelos (Can Yayınları)
  Köprü - Ayşe Kulin (Everest Yayınları)
  Tutunamayanlar - Oğuz Atay (İletişim Yayınları)
  Mavi Kırmızı - Ramazan Kayan (Çınar Matbaacılık)
  Yoldaki Mühendis - Abdullah Galib Bergusi (Ekin Yayınları)
  Safahat - Mehmet Akif Ersoy (Ravza Yayınları)
  Bye Bye Türkçe - Oktay Sinanoğlu (Otopsi Yayınları)
  Babil'de Ölüm İstanbul'da Aşk, Katre-i Matem, Od - İskender Pala (Kapı Yayınları)
  Ankara - Yakup Kadri Karaosmanoğlu (İletişim Yayınları)
  Serenad - Zülfü Livaneli (Doğan Kitap)
  Elveda Güzel Vatanım - Ahmet Ümit (Everest Yayınları)
  Aşk, Araf, İskender - Elif Şafak (Doğan Kitap)
  Üniversite - Henry Rosovsky (Tübitak Yayınları)
  Galileo'nun Buyruğu - Edmund Blair Bolles (Tübitak Yayınları)
  Depremler - Bruce A. Bolt (Tübitak Yayınları)
  Tozun Gizli Hayatı - Hannah Holmes (Tübitak Yayınları)
  İletişime Giriş - Aysel Aziz (Hiperlink Yayınları)
  Türk İnkılabı Tarihi - Hasan Babacan (Öncü Basımevi)
  Modern Türkiye'nin Doğuşu - Bernard Lewis (Arkadaş Yayınevi)
  Dipnotlar - Anthony Grafton (Türk Tarih Kurumu)
  Bir Avuç Kan Bir Avuç Toprak ÇANAKKALE - Yaşar Aksan (Korza Basım)
  Yeni Türk Devletinin Öncüleri - Yusuf Akçura (Kültür Bakanlığı / Ankara - 1981)
  Alex De Souza - Marcos Eduardo Neves (İndigo Kitap)
  Neymar - Luca Caioli (Martı Yayınları)
  Tabağındaki Yüz - Jeffrey Moussaieff Masson (Paloma Yayınevi)
  Hayvan Yemek - Jonathan Safran Foer (Siren Yayınları)
  Hayvan Hakları Ve Pornografi - J. Eric Miller (Altıkırkbeş Yayınları)
  Vegan Ve Anarşi - Elisee Reclus (Altıkırkbeş Yayınları)
  Anadolu'da Müfettiş Olmak - Şemseddin Koçak (Karahan Kitabevi)
  Teyzem Latife (Atatürk ile Geçen Bir Ömrün Saklı Kalmış Hikayesi) - M. Sadık Öke - Fatih Bayhan (Pegasus Yayınları)
  İnsanın Düşünmekten Canı Yanar mı? - Nevşin Mengü (Everest Yayınları)
  Deliliğe Hicret - Asım Yapıcı (Maarif Mektepleri)
  Fazlur Rahman İle İslam'ı Yeniden Düşünmek - Adil Çiftçi (Ankara Okulu Yayınları)
  Epistemolojik Açıdan İman - Hanifi Özcan (M. Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları)
  Mehmet Akif Ersoy - R. İhsan Eliaçık (Tekin Yayınevi)
  Allah'a Öğretilen Din - Emre Dorman (İstanbul Yayınevi)
  Allah'ın Varlığının 12 Delili - Caner Taslaman (Destek Yayınları)
  Uydurulan Din Ve Kuran'daki Din - Kuran Araştırmaları Grubu (İstanbul Yayınevi)
  Türk İslam Edebiyatı - Bilal Kemikli (Emin Yayınları)
  Nuh Tufanı - William B. F. Ryan - Walter C. Pitman (Akılçelen Kitaplar)
  İslam Mezhepleri Tarihi - Hasan Onat - Sönmez Kutlu (Grafiker Yayınları)
  Tefsir - Mehmet Akif Koç (Grafiker Yayınları)
  Erken Dönem Mekki Surelerin Tahlili - Hadiye Ünsal (Ankara Okulu)
  Cahiliyeden İslamiyet'e Kadın - Mustafa Öztürk (Ankara Okulu)
  Kuran Dili Ve Retoriği - Mustafa Öztürk (Ankara Okulu)
  Kuran, Tefsir Ve Usül Üzerine Problemler, Tespitler, Teklifler - Mustafa Öztürk (Ankara Okulu)
  Kuran Tarihi - Mustafa Öztürk (Ankara Okulu)
  Tefsir'de İsrailiyyat'ın Kaynak Ve Bilgi Değeri - Mustafa Öztürk (Ankara Okulu)
  Mekki Surelerde Mü'min Oluşumu Ve Gayrimüslimlerle İlişkileri - Sami Kılınçlı (Araştırma Yayınları)
  Tefsir Tarihi - Muhsin Demirci (M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları)
  Tefsir Yazıları Ve Vaazlar - Mehmet Akif Ersoy (Diyanet İşleri Bakanlığı Yayınları)
  İlkçağ Felsefesi Tarihi - Osman Elmalı - H. Ömer Özden (Arı Sanat Yayınları)
  Varoluş Felsefesi - Hareket Felsefesi - Nurettin Topçu (Dergah Yayın)
  Emanet Ahlakı - Süleyman Dönmez (Karahan Kitabevi)
  Varlık Felsefesi - A. Kadir Çüçen - Melek Zeynep Zafer - Adnan Esenyel (Ezgi Kitabevi)
  Felsefe'nin Temel İlkeleri - Georges Politzer (Alter Yayın)
  Nietzsche Ağladığında - Irvin D. Yalom (Ayrıntı Yayınları)
  Felsefeye Giriş - Ali Osman Gündoğan (Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları)
  Ebu'l Berekat el-Bağdadi Felsefesinde Tanrı - Tuna Tunagöz (İsam Yayınları)
  İslam'da Emir Ve Yasakların Hikmeti - Süleyman Uludağ (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları)
  İslam İnanç Esasları - İbrahim Kaplan (Öncü Kitap)
  İslam Hukuk İlminin Esasları - Zekiyyüddin Şaban (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları)
  İlmihal (İman ve İbadetler) - Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
  Mukayeseli İslam Hukuku - Hayreddin Karaman (İz Yayıncılık)
  Ana Hatlarıyla İslam Tarihi 2 - Adem Apak (Ensar Yayın)
  Hulefa-yı Raşidin Devri - Mustafa Fayda (Kubbealtı Yayın)
  İslam Medeniyeti Tarihi - İbrahim Sarıçam (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları)
  Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı - İbrahim Sarıçam (Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları)
  Hadis Tarihi - Ahmet Yücel (M. Ü. İlahiyat Vakfı Yayınları)
  Hadis Usulü - Talat Koçyiğit (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları)
  Dualar Ve Zikirler - Ramazanoğlu Mahmud Sami (Erkam Yayınları)
  Ehli Sünnet Ve Şia'nın Delil Olarak Aldığı Bazı Hadisler - Ali Osman Ateş (Beyan Yayınları)
  Tam Metin Mesnevi - Mevlana (Araf Yayınları)
  Riyazü's Salihin - İmamı Nevevi (Ravza Yayınları)
  Sahih-i Buhari - Buhari (Arapça Metinler)
  Kelam - İsmail Şık - İsmail Yürük - Nail Karagöz - İbrahim Kaplan (Araştırma Yayınları)
  Kelam - İsmail Şık - İsmail Yürük - Nail Laragöz - İbrahim Kaplan (Gece Kitaplığı)
  Takdir Olgusu Kader Algısı Yazgı Yanılgısı - İsmail Şık (Gece Kitaplığı)
  Sistematik Kelam - Emrullah Yüksel (İz Yayıncılık)
  Dinler Tarihi - Abdurrahman Küçük - Günay Tümer - Mehmet Alparslan Küçük (Berikan Yayınevi)
  Dinlerin Rengi, Renklerin Dili - Kadir Albayrak (Maarif Mektebi Yayın)
  Tek Tanrılı Dinlerde Barış Ve Şiddet İkilemi - Kadir Albayrak (Berikan Yayınevi)
  Ana Hatlarıyla Mantık - İbrahim Çapak (Ensar Yayın)
  Mutlu Olma Sanatı - Bertrand Russell (Say Yayınları)
  30 Günde Mükemmel Cilt - Erica Angyal (neden Kitap Yayın)
  Beyninizi Tanıyın - Daniel Freeman - Jason Freeman (Neden Kitap Yayın)
  Sosyoloji - Tony Bilton - Kevin Bonnett (Siyasal Basın Yayın)
  Sosyoloji - David M. Newman (Nobel Yayıncılık)
  Sosyoloji Güz Dönemi / AÖF kitabı (Murat Yayınları)
  İnsan Ve Davranışı - Doğan Cücenoğlu (Remzi Kitabevi)
  Eğitim Psikolojisi - Bülent Gündüz - Burhan Çapri (Karahan Kitabevi)
  Eğitim Sosyolojisi - Mahmut Tezcan (Anı Yayıncılık)
  Din Psikolojisi - Hasan Kayıklık (Karahan Kitabevi)
  Din Sosyolojisi - Abdurrahman Kurt (Sentez Yayın)
  Arapça Sarf Alıştırma Kitabı - Hüseyin Günday - Şener Şahin (Emin Yayınları)
  Arapça Dilbilgisi Nahiv Bilgisi - Hüseyin Günday - Şener Şahin (Alfa Yayın)
  Belagat (Meani - Beyan - Bedi) - Ali Bulut (M. Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları)
  Arapça - Türkçe Sözlük - (Dağarcık Yayın - 2012)
  Dünya Basınında ATATÜRK - Nuri M. Çolakoğlu
  Harf Devrimi'nin 50. Yılı Sempozyumu (Türk Tarih Kurumu Basımevi - Ankara 1991)
  Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar - Halil İnalcık (Türk Tarih Kurumu)
  Türk Bayrağı ve Ayyıldız - Fevzi Kurtoğlu (Türk Tarih Kurumu)
  Güncel Konular Üzerine Makaleler - Neşet Çağatay (Türk Tarih Kurumu)
  Yılların İçinden Makaleler, Anılar, İncelemeler - Uluğ İğdemir (Türk Tarih Kurumu)
  Teksas Blek'in Öyküsü (Demirbaş Yayınları)
  Teksas İhanetin Bedeli (Demirbaş Yayınları)
 • Acayip bir seçim geçirdik.
  İçinde her şey olan!
  Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan'ın kazanmasının ardından CHP'nin FETÖ'cü mebusu Mahmut Tanal galiba çıldırdı.
  Çünkü millete hakaret yağdırdı.
  Seçime Kemal Kılıçdaroğlu ile 'Abazan Muharrem'in yalan ve saygısızlıkları damgasını vurdu.
  CHP zihniyeti budur işte.
  Ringde ağzı burnu dağılan, mağlup bir boksör bile rakibini kutlar.
  Bunlar öyle yapmadı.
  Aksine vatandaşa hakaret etti…
  Milletin tokadını yiyenler kaçtı.
  Reis'i kutlamalarından vazgeçtik, kendilerine oy veren milyonlara bir teşekkürü bile çok gördüler.
  'Abazan Muharrem' FOX TV'den İsmail Küçükkaya'ya attığı whatsapp mesajıyla 'adam kazandı' dedi, sonra ortadan toz oldu.
  Kendisine atılan özel bir mesajı canlı yayında deşifre eden Küçükkaya ise ayıp etti.
  İnce'den izin alsa daha şık olurdu.
  Sonra 'gazetecilik yaptım' gibi laflara gerek kalmazdı.
  Neyse.
  Abazan Muharrem'in avukatı Haluk Pekşen'in görüntüleri rezilceydi.

  ***

  Her yerde ayrı bir heyecan vardı.
  İslam coğrafyası ile Suriye'de nefesler tutuldu.
  Türkiye'de durum farklı değildi…
  Cumhur ittifakında başka, diğerlerinde başka bir heyecan vardı.
  Kısacası bu seçim bir başkaydı…
  Sinirinden tırnaklarını yiyen de oldu, üzüntüsünden sabaha kadar içen de.
  Hatta kuduran bile vardı…
  HDP'nin barajı aşmasını Adana, Mersin, Muş, Diyarbakır ve Hakkari gibi illerde PKK silah atarak kutladı.
  Sokakları yakmaya çalıştılar.
  Güvenlik güçlerinden korktular.
  Muharrem İnce ile Bülent Tezcan provokasyon için çok uğraştı…
  Ama 10 milyonluk fark nefeslerini kesti.
  Kılıçdaroğlu milletten sağlı sollu epey tokat yedi!
  Belini kolay doğrultamaz artık!
  FETÖ'nün talimatıyla dört benzemezi bir araya getiren Kılıçdaroğlu'ydu.
  Güya Erdoğan'ı indireceklerdi.
  Bunun için PKK ile işbirliği yaptılar.
  Sonucu değiştiremediler ama.
  ABD'nin tezgahı da işe yaramadı…
  Kılıçdaroğlu HDP'ye barajı aştırdı.
  Ama kendi kaybetti…
  Bu gidişle hep kaybedecek!
  HDP'ye gelince PKK ağzıyla konuştuğu sürece akıbeti arkadaşları ile aynı olacak.

  ***

  Abazan Muharrem'in küfürlerini ve partili bir kadına yaptığı tacizi görmeyen gazeteci taifesi de kaybetti…
  FOX'un iki cengaveri seçim akşamı programlarını yarıda kesip kaçtı.
  Twitter'da Fatih Portakal ile İsmail Küçükkaya'ya bindiren bindirene.
  Twitter coştu:
  "Sabaha kadar program yapacaktınız yalancı ve korkak arkadaşınla birlikte.
  Bittiniz.
  Bu seçmen sizi asla affetmeyecek" tarzı mesajlar havada uçuştu.
  Uğur Dündar, Emin Çölaşan, Soner Yalçın, Nevşin Mengü, Yılmaz Özdil, Ahmet Hakan, Ertuğrul Özkök, Ayşenur Arslan ve FETÖ'nün Sözcü'sü ile Cumhuriyet'i hala kendine gelemedi.
  Bidon kafanın kim olduğunu bu millet Yılmaz Özdil'e gösterdi.
  İstediği kadar 'oyların gasp edildiğini' söylesin şimdi.
  CE HA PE'nin başı Kemal, Meral Akşener, İngiliz Temel, (Karamollaoğlu) Bülent Tezcan ve Özgür Özel'in yaptığı siyaset su kaynattı.
  Bittiler yani.
  Avrupa seçimlere müdahale için Güneydoğu'ya 10 ajanını gönderdi.
  Onlar da AGİT gözlemcisi ayağına seçimlere müdahale etmeye kalktı.
  Ama enselendiler.
  Adamlar Şırnak, Ağrı, Batman ve Diyarbakır'ı provoke etmek için gelmiş meğer… Sokakları yakıp, yıkacaklardı.
  Yakalandılar.
  Seçim öncesi sürekli artan dolar dün düşüşe geçti.
  Hayat normale dönmeye başladı yani.
  Çok güzel şeyler olacak, çok.
 • Türkçede "yaŋı" ve "eke" sözcükleri var... Yaŋı “yeni” demek…
  “Eke” için Kaşgarlı Mahmut der ki:
  “Adamın erkek kardeşi eğer o adamdan küçükse ini, büyükse eçi denir. Bir adamın kız kardeşi eğer kendinden küçükse siŋil, büyükse eke denir."
  Yaŋı ve eke birleşmiş, yenge olmuş:
  yaŋı eke > *yaŋıke > *yeŋike > *yeŋke > yeŋge
  Yenge= yeni abla, aileye sonradan giren abla…
  Erkek dünyası jargonunda ise sevgiliye meşruluk kazandırdığı düşünülen ve diğer erkeklere "haddini aşma" alt metni barındıran bir kullanımı var: Yengen olur!
  Bu etimoloji III. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu’nda (Ankara) 26 Mayıs 2010, saat 14’te
  Prof. Dr. SEMİH TEZCAN tarafından yapıldı.
 • İçerik açısından sığ bir sosyoloji kitabı. 50. Sayfasından itibaren bana saç baş yoldurdu. Neredeyse 2 sayfada bir karakter eksikliğinden kaynaklı yazım hatası var. Bu da benim gibi takıntılı okurları çileden çıkarmaya yeter. 2015 yılında genişletilmiş iddasi ile basilan kitap. Bu kadar zamanın gerisinde kalamaz. Internet kafeler ile ilgili bir tespit var 90 larin sonunu için geçerli tespitler. Verdiğim parayı zırnık haketmedi. Baskıya sokmadan önce okunmasını geçtim göz ucuyla bir kontrol edilse bu kadar büyük sinir bozucu hatalar yapılmazdi.
 • Fransa'dan sonra dünyada ikinci bağımsız sosyoloji kürsüsü, Türkiye'de kurulmuştur.
 • 1960 yılından sonra planlama düşüncesi toplumumuzda yerleşmiş ve kabul görmüştür. "Plan değil, pilav isteriz" diye plancılıkla alay eden siyasi partiler bile, koalisyonlarla da olsa, iktidara geldiklerinde planlamayı gerekli görmüşlerdir.