“Ben kendimi bile bilmezken, başkaları hakkında nasıl düşünür ve kıyasta bulunurum; onlar hakkında konuşabilirim?" Mantık Al-Tayr, Feridüddin Attar

Sen, hiçbir değeri olmayan küçücük bir katrede bile boğulduktan sonra, nasıl olur da tepeden tırnağa kadar deniz kesilebilirsin?

Mantık Al-Tayr, Feridüddin Attar