• Mısır, Mezopotamya, Babil, Hint ve Çin uygarlıklarında geliştirilen bilimsel bilgi etkinliği, MÖ 6. yüzyıldan itibaren Antik Grek dünyasında daha ileri bir düzeye taşındı. Bu dönemde matematik, astronomi, biyoloji, tıp ve fizik disiplinlerinde uzun yıllar egemen olan başarılar sergilendi. Arkhimedes’in (MÖ 287-212) matematiksel fizik, Apollonios’un (MÖ 262-190) geometri ve astronomi, Eratosthenes’in (MÖ 276-194) coğrafya, Hipparkhos’un (MÖ 190-120) astronomi ve coğrafya disiplinlerinde geliştirdiği kuramsal ve deneysel çalışmalar, bu disiplinlerin kuralları tanımlanmış, yöntemleri belirlenmiş, içeriği son derece iyi düzenlenmiş bilim dalları haline gelmesini sağladı. MÖ 3. yüzyıldan itibaren bu kuramsal araştırma geleneği, mevcut bilgilerin pratiğe uygulanmasıyla yeni bir evreye ulaştırıldı.
  Birçok önemli teknik araç Ktesibios (MÖ 285-222), Philon (MÖ 2. yüzyıl) ve Heron (MS 1. yüzyıl) tarafından geliştirildi ve başlangıçta egemen olan saf araştırma geleneği, uygulama alanı olan bilgilerin toplumsal açıdan yarattığı ilginin ve dikkatin etkisiyle başat bir konum kazandı. Buna karşılık MÖ 30 yılından itibaren siyasi bir güç halini almaya başlayan Romalıların egemenliğiyle birlikte, bilimin kuramsal boyutu gittikçe daha az önemsenmeye ve imparatorluğun fiziksel gücünün gerektirdiği teknik araç-gereç yapımının öne çıkarılmasıyla da unutulmaya başlandı. Başlangıçta bilgiye sahip olmak başlı başına bir erdem olarak kabul edilirken, giderek bilginin yararı tartışılmaya başlandı. Sonunda Batı, bilim yapılmayan, söylencelerin, safsatanın ve boş tartışmaların egemen olduğu, uzun sürecek bir karanlığa gömüldü.
 • 96 syf.
  ·1 günde·Beğendi·Puan vermedi
  İnsan nüfusunun hızlı artışı, insanların çevreye ve doğaya karşı duyarsız davranmaları, kısıtlı olan doğal kaynakları kontrolsüz bir şekilde kullanmaları, aşırı ve hızlı tüketim
  alışkanlıkları doğal yaşam alanlarını ve biyoçeşitliliği tehdit ediyor. Günümüzde doğa koruma çalışmalarının etkili bir şekilde gerçekleştirilmesinde özellikle temsilci türlere odaklanılması belirlenen koruma hedeflerine ulaşmak için büyük kolaylıklar sağlıyor. Ancak
  bu tür çalışmalarda temsilci türlerin ve temsilci taksonların etkililiğinin dikkatli biçimde
  değerlendirilmesi, bu türlerin seçim yöntemlerinin de bilimsel kriterlere dayandırılması
  gerekiyor. İlay Çelik Sezer “Doğa Koruma Çalışmalarında Temsilci Türler” başlıklı yazısında
  ekosistemin bütünlüğünün sistematik olarak korunma planlamasında ve çalışmalarında
  kullanılan temsilci tür çeşitlerini ve bu tür çalışmalarda dikkat edilmesi gereken kriterleri
  detaylı bir şekilde ele alıyor.
  Tuncay Baydemir “Çizge Teorisi, Büyük Çizgeler Daha Küçüklerinin Kopyalarıyla Oluşturulabilir mi?” başlıklı yazısında çizge teorisi modellerinin birçok alanda nasıl kullanıldığını anlatıyor. Mahir Ocak modern fizikte doğada gözlemlenen fiziksel süreçlerin dört
  temel kuvvetle açıklanmasının yanında çeşitli olguların arkasında henüz bilinmeyen bir
  başka kuvvet de olabileceğini “Beşinci Kuvvet” yazısında ele alıyor. Ali Sinan Sertöz Bilim
  ve Teknik dergisindeki matematik serüvenine “Öklid Bir Dâhi miydi?” yazısıyla devam ediyor. Ülkemizde geliştirilen yerli ve mili teknolojiler yazı dizimizde bu ay sizlere ilk Türk
  uçan araba “Cezeri”yi tanıtıyoruz. “2020 Nobel Bilim Ödülleri Açıklandı”, “Bazı Ötegezegenler Yaşam için Dünya’dan Daha mı Uygun?”, “Milli Uzay Programı Stratejisi ve Yol Haritası
  Çalıştayı” başlıklı yazılarımızı da zevkle okuyacağınıza eminiz


  Çizge Teorisi, Büyük Çizgeler
  Daha Küçüklerinin Kopyalarıyla
  Oluşturulabilir mi?
  Tuncay Baydemir
  Günlük hayatta pek çok şeyi çizgelerle
  tanımlamak ve modellemek mümkün. Birden
  fazla varlık varsa bunlar arasındaki ilişki rahatlıkla
  çizgeler kullanılarak ifade edilebiliyor. Birçok
  alanda çizge teorisi kullanılarak problemler
  hızlı ve düzgün bir şekilde tanımlanıp çözüme
  kavuşturulabiliyor.
  60
  Beşinci Kuvvet
  Mahir E. Ocak
  Modern fizik doğada gözlemlenen tüm fiziksel
  süreçleri dört temel kuvvetle açıklamaya çalışıyor.
  Ancak bugün tam olarak açıklanamayan çeşitli
  olguların ardında henüz bilinmeyen kuvvetler de
  olabilir.
  70
  Öklid Bir Dâhi miydi?
  Ali Sinan Sertöz
  Öklid bir dâhi miydi, yoksa “coğrafya kaderdir”
  sözüyle başarılarının kaçınılmazlığını ima
  edebileceğimiz bir fâni miydi? Elemanlar adlı
  kitabın kopyalarının tarih içinde geçirdiği
  serüvenler nelerdir ve bugüne kalan kopyaların
  durumu nedir? “Orijinal metin” diye bir şey
  var mı? Öklid’in yüzyıllar sonra matematik
  dünyasına katılacak fikirlere kendi yaşadığı
  dönemde erişimi varmış gibi bir duyguya
  sürüklenmekte haklı mıyız?

  Bilim ve Teknik ile
  Büyüdüm!
  Özlem Ak
  6
  Haberler
  14
  Bazı Ötegezegenler
  Yaşam için Dünya’dan
  Daha mı Uygun?
  Faruk Soydugan
  Ötegezegen araştırmalarında
  en az keşifler kadar Dünya
  benzeri olanlarda atmosfer
  özellikleri ve yaşam koşulları
  üzerine yapılan araştırmalar
  da ilgi çekiyor.
  17
  Milli Uzay Programı
  Stratejisi ve Yol Haritası
  Çalıştayı
  Özlem Kılıç Ekici

  18
  Bilim Çizgi
  Kuantum Dolanıklık
  2. Bölüm
  Sinancan Kara
  30
  2020 Nobel
  Bilim
  Ödülleri
  Açıklandı
  İlay Çelik Sezer
  Nobel Fizik Ödülü kara
  delik çalışmalarına, Nobel
  Kimya Ödülü gen düzenleme
  yöntemini geliştirenlere,
  Nobel Fizyoloji veya Tıp
  Ödülü de Hepatit C virüsünü
  keşfedenlere verildi.
  34
  Tekno-Yaşam
  Gürkan Caner Birer
  38
  Doğa Koruma
  Çalışmalarında Temsilci
  Türler
  İlay Çelik Sezer
  Uzmanlar bazen
  ekosistemlerin tamamını
  incelemek ve bunların
  bütününe yönelik tedbirler
  almak yerine, bütünü
  temsilen, bazı “temsilci
  türler”e odaklanabiliyor.
  Bu türler, doğal yaşam
  alanlarının gitgide daha fazla
  işgal edildiği ve dolayısıyla
  doğa koruma çalışmalarının
  hem ekonomik hem de politik
  açıdan her geçen gün daha
  da zorlaştığı günümüzde,
  koruma çalışmaları için
  kolaylık sağlayabilen hedefler
  olarak karşımıza çıkıyor.
  58
  Merak Ettikleriniz
  Mesut Erol
  68
  Ülkemizde Geliştirilen
  Yerli ve Milli Teknolojiler:
  İlk Türk Uçan Araba
  “CEZERİ”
  Özlem Kılıç Ekici
  82
  Doğa - Fauna
  Madagaskar’ın En Büyük
  Yırtıcısı Fossa
  Bülent Gözcelioğlu
  84
  Gökyüzü
  Faruk Soydugan
  88
  Düşünme Kulesi
  Ferhat Çalapkulu
  90
  Satranç
  Kıvanç Çefle
  93
  Ayın Sorusu
  (Matematik)
  Azer Kerimov
  94
  Zekâ Oyunları
  Emrehan Halıcı
  96
  Yayın Dünyası
  İlay Çelik Sezer
 • 96 syf.
  ·1 günde·Beğendi·Puan vermedi
  COVID-19’un Başka Bir Sonucu: Plastik Salgını yazısı çevre bilinci adına güzel bir yazi idi.
  Ayın bilim haberlerinde de güzel gelismeler vardi.
  Acıyı hisseden yapay deri haberi, muhtesem soguk ahsap maddeler, geri dönüşen plastik haberleri insanlıgin gelecegi adina önemli haberlerdi.

  Son yıllarda dünya genelinde plastik kullanımıyla ilgili bazı kısıtlamalar ve kurallar geti￾rilmişti. Plastik kirliliğinin ve doğadaki plastik birikiminin azaltılmasına yönelik pratikte
  uygulamaya konulan birçok kısıtlama ve tedbir COVID-19 küresel salgını ile birlikte bir
  süredir askıya alınmış durumda. Bugünlerde koronavirüsün bulaşmasına ilişkin endişe￾ler nedeniyle plastik kullanımının artışına yeniden tanıklık ediyoruz. Maskeler, eldiven￾ler, pet şişeler, dezenfektan şişeleri, poşetler ve tek kullanımlık diğer plastik ürünler…
  Koronavirüsün başladığı ilk aylarda, pandeminin çevresel etkisine dair gözlemler kirli￾likten arınmış mavi gökyüzü, karbon emisyonlarındaki azalma ve doğanın iyileştirilmesi
  şeklindeydi. Ama gözden kaçan bir nokta vardı: Plastik salgını... Özlem Ak bu ayki yazı-
  sında küresel salgının çevre üzerindeki olumlu-olumsuz etkilerini ve son zamanlarda
  gündemde olan salgın kaynaklı plastik kirliliğinin tüm detaylarını gözler önüne seriyor.
  Geçtiğimiz Ağustos ayında hepimizi gururlandıran bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin
  ilk milli sondaj gemisi Fatih, Karadeniz’de 320 milyar m3
  lük bir doğal gaz kaynağı tespit
  ederek büyük bir başarıya imza attı. “Türkiye’nin Enerji Kaynağı Arayışındaki En Büyük
  Keşfi” başlıklı yazımızda bu keşfin öyküsünü ve Türkiye’nin denizlerdeki enerji filosunu
  sizlerle paylaşıyoruz. Derman Dondurur da “Derin Denizlerde Fosil Yakıt Arama: Yer Altı-
  nı Sarsmak” başlıklı yazısında derin denizlerde fosil yakıt arama, bulma, sondaj ve üretim
  süreçlerini detaylı bir şekilde anlatıyor. Ayrıca bu ay dergi eki olarak verdiğimiz “Enerji”
  posterinde yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını ele alıyoruz. Bununla bir￾likte, yüz binlerce genç mucidi bir araya getiren TEKNOFEST’te gerçekleştirilen ve he￾yecanın doruklara yükseldiği TÜBİTAK yarışmalarını da sizler için derledik. Mahir Ocak
  ise bu ayki “Dünyayı Uzayın Soğuğuyla Serinletmek” yazısında süper soğuk malzeme￾lerden bahsediyor. Ali Sinan Sertöz Bilim ve Teknik dergisindeki matematik serüvenine
  “Kaç Tane Asal Sayı Var?” yazısıyla devam ediyor. “Venüs Atmosferinde Keşfedilen Fosfin,
  Yaşam Kanıtı mı?”, “Sıvı Karışımları Buharlaşırken Yüzeylerde Farklı Birikim Desenleri
  Oluşturuyor” ve “Güneş ve Havadan Sıfır Karbon Salımlı Uçak Yakıtı” başlıklı yazılarımızı
  da zevkle okuyacağınıza eminiz.

  İçindekiler
  TÜBİTAK Yarışmalarıyla Her Yıl
  TEKNOFEST’te Heyecan Doruklara
  Yükseliyor
  Özlem Kılıç Ekici
  İki yıldır ziyaretçi rekorları kıran ve dünyanın en
  büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan
  TEKNOFEST yüz binlerce genç mucidi bir araya
  getirdi. TÜBİTAK bu yıl da birbirinden heyecanlı
  yarışmalar ve etkinliklerle festivaldeki yerini aldı.
  44
  Derin Denizlerde Fosil Yakıt Arama:
  Yer Altını Sarsmak
  Derman Dondurur
  Derin denizlerde petrol veya doğal gaz arama
  süreci, doğanın bizler için üretip sakladıklarını
  ortaya çıkarmak için doğaya karşı yapılan bir
  meydan okumadır, yerin altındakileri ararken
  teknolojinin sınırlarını zorlamaktır. Peki, yüzlerce
  metre derinlikteki denizlerde, deniz tabanının
  binlerce metre altındaki hidrokarbon birikimleri
  nasıl bulunur, nasıl çıkarılır, işlenir ve sonunda
  tüketiciyle buluşturulur?
  72
  Kaç Tane Asal Sayı Var?
  Ali Sinan Sertöz
  Asal sayıların sonsuz tane olduğunu hepimiz
  biliriz. Bunun tersini yani asalların sonlu sayıda
  olduğunu düşünelim. Bu durumda bildiğimiz
  bütün asalları çarpar ve bulduğumuz sonuca da
  bir eklersek elde edeceğimiz sayının bildiğimiz
  hiçbir asal tarafından bölünemediğini görürüz.
  Oysa ki her sayı bir asala bölünmeli. Bu çelişki
  bize asalların sonsuz olduğunu kanıtlar

  Bilim ve Teknik ile
  Büyüdüm!
  Özlem Ak
  6
  Haberler
  14
  Venüs Atmosferinde
  Keşfedilen Fosfin,
  Yaşam Kanıtı mı?
  Faruk Soydugan
  24
  Bilim Çizgi
  Kuantum Dolanıklık
  1. Bölüm
  Sinancan Kara
  26
  COVID-19’un Başka Bir
  Sonucu: Plastik Salgını
  Özlem Ak
  COVID-19 hastalığı dünya
  çapında yayılmaya devam
  ederken, tıbbi ve plastik
  atıkların milyarlarca
  kişi tarafından ayrım
  gözetmeksizin yanlış bertaraf
  edilmesi hızla küresel bir
  sorun hâline geliyor. Hijyen
  endişeleri ile tek kullanımlık
  plastik malzemelere ve
  maskelere olan talep yoğun
  plastik tüketimine neden
  oluyor.
  36
  Tekno-Yaşam
  Gürkan Caner Birer
  40
  Türkiye’nin Enerji Kaynağı
  Arayışındaki En Büyük
  Keşfi
  Özlem Kılıç Ekici
  Türkiye’nin ilk milli sondaj
  gemisi Fatih, Karadeniz’de
  320 milyar m3
  lük bir doğal
  gaz kaynağı tespit ederek
  büyük bir başarıya imza attı.
  Bu kaynak Türkiye tarihinde
  gerçekleştirilmiş en büyük
  keşif olarak nitelendiriliyor.
  56
  Merak Ettikleriniz
  Mesut Erol
  58
  Sıvı Karışımları
  Buharlaşırken Yüzeylerde
  Farklı Birikim Desenleri
  Oluşturuyor
  Tuncay Baydemir
  60
  Dünyayı Uzayın
  Soğuğuyla Serinletmek
  Mahir E. Ocak
  Bir süredir araştırmacılar
  çevresinden aldığı ısıyı
  uzaya gönderen boyalar,
  plastikler ve hatta ahşap
  malzemeler üretiyorlar. Enerji
  tüketmeden sıcaklığını düşük
  tutmayı başaran bu süper
  soğuk malzemelerin yakın
  gelecekte elektrikli soğutma
  sistemlerinin yerini alacağı
  tahmin ediliyor.
  70
  Güneş ve Havadan Sıfır
  Karbon Salımlı Uçak Yakıtı
  İlay Çelik Sezer
  82
  Doğa - Fauna
  Amerika Kıtasının
  Vahşi Kedisi Puma
  Bülent Gözcelioğlu
  84
  Düşünme Kulesi
  Ferhat Çalapkulu
  86
  Satranç
  Kıvanç Çefle
  89
  Ayın Sorusu
  (Matematik)
  Azer Kerimov
  90
  Gökyüzü
  Faruk Soydugan
  94
  Zekâ Oyunları
  Emrehan Halıcı
  96
  Yayın Dünyası
  İlay Çelik Sezer
  EkPOSTER: Enerji
 • Biz sadece bariz şeyleri anlarız. Gerçekten anlaşılan her şey barizdir.
 • Düşündükten sonra yazmak demek düşünceyi sınavdan geçirmek demektir.
 • Matematiğe ilgili olunca etraftaki matematiksel bir tasarıma bakıp geçmek pek mümkün olmuyor.