• Sayı saymayı bilen atlardan söz edildiğini duymuşsunuzdur. Böyle bir atın da bu şaşılacak yeteneği, eğiticisinin küçücük hareketlerine tepki göstermekten başka bir şey değildir. Örneğin, "Akıllı Hans" adlı bir at, kendisinden bir toplama yapması istendiğinde ayağıyla toplam sayısı kadar yere vurur, sonra dururdu. Eğer eğiticisi değil de, bir başkası olsa, Hans yine doğru cevap vermekteydi, çünkü Hans istenilen toplamın son sayısını ayağıyla yere vurduğu anda, karşısındaki, vücudunun hafif de olsa gerilmesini önleyememekteydi. Hepimiz bu yeteneğe sahibiz (Nitekim, falcılar da doğru yolda olup olmadıklarını anlamak için sık sık bu metoda başvururlar). Ancak konuşma öncesi dönemde çocukta bu yetenek çok daha güçlü olur. Eğer anne tedirgin ve sinirli hareketler yapıyorsa, bunları istediği kadar gizlemeye uğraşsın, çocuğunun bu işareti almasını engelleyemez. Eğer bir yandan da var gücüyle gülümsüyorsa, bu, çocuğun aklım iyiden iyiye karıştırmaktan başka bir işe yaramayacaktır.
  • "Yaygın inanca rağmen, yarasaların gerçekte kör olmadığını biliyor muydunuz? Yarasaların gözleri pekâlâ çalışır durumdadır; mesele, gündüzlerini uykuda geçirip ancak karanlık basınca avlanmaya çıkmalarıdır (ki bu da kuşkusuz, verdikleri kötücül izlenime katkıda bulunan bir etkendir)."
    Ben Ambridge
    Sayfa 188 - Domingo Yayınları
  • 287 syf.
    ·5 günde·Beğendi·8/10
    İnsan zekâsı hayvan zekâsına karşı. Ben Ambridge'nin ilk kitabında insanlara yönelik testler vardı ve oldukça iyi bir kitaptı PSY-Q. Bu yeni kitapta PSY-Q'dan farklı olarak, verilen testlerin hayvanlara uygulanan versiyonları da var. Üstelik bu hayvanlar, maymundan böceğe kadar çeşitleniyor. Kitabın temel savı, insanın da bir hayvan olduğu; "aradaki farkın tür değil, derece farkı" olduğudur. Bu söz de Charles Darwin'e ait. Kitap, evrimsel bir bakış açısıyla kaleme alınmış. Dolayısıyla, özellikle ilk sayfalarda Darwin'e hatrı sayılır atıf bulunuyor. Yeri gelmişken, Darwin Türlerin Kökeni kitabında, "evrim" kavramını hiç kullanmamış; bunun yerine, "doğal seçim" kavramını kullanmıştır. Kitapta 74 adet test ya da açıklayıcı olay var. Bunlar, bir durum karşısında karar vermekten, azlık ya da çokluğu tahmin etmeye, bir güzergâhı hatırlamaktan bir yüzü tanımaya kadar çeşitlilik gösteriyor. Testlerin bazıları, arkadaş ortamlarında sohbeti renklendirebilecek türden. Kitabın dili esprili. Hayvanlar alemine dair ilginç bilgilerle dolu. Mesela, üç kilogramın üstündeki tüm canlıların (bir fareden file kadar) idrar boşaltma süreleri 21 saniye imiş. Evet, bilim insanları üşenmemiş bunu bile ölçmüşler. Kitabın kaynakçasının yanı sıra ilgili testlerin anlatıldığı sayfalarda ek okuma veya video önerileri de bulunuyor. Eğlenerek okunabilecek, okurken yeni bilgilerin öğrenilebileceği bir kitap olmuş.