• 1- Adil – (Nisa 58, Nisa 135, Maide 8, Maide 41-42, Mutaffifin 1-3, Şuara 183)
  2- Affedici – (Nur 22, A’raf 199, Nisa 149, Şura 40, Hud 113)
  3- Ahlaklı – (Kalem 4, Yusuf 33, Nahl 90, Nur 19)
  4- Aklını Kullanan – (Yunus 100, İsra 72, Enbiya 10, Ali İmran 190)
  5- Barışçıl – (Bakara 208, Şura 40, Nisa 128, Fussilet 34, Hucurat 9-10, Şuara 152, 183, Maide 64)
  6- Çalışkan – (İnşirah 7-8, Kasas 77, Mu’minun 3)
  7- Dürüst – (Hacc 30, Nahl 94, A’raf 85, Hud 84-85, İsra 35, Nahl 105)
  8- Güler Yüzlü – (İnsan 8-10)
  9- Güvenilir – (A’raf 68, Mearic 32)
  10- Mütevazi – (A’raf 40, Lokman 18, Hadid 23)
  11- Nefsine Hakim – (Nur 30,31, Enam 48, Şems 9-10, Naziat 40-41)
  12- Okuyan Araştıran – (Ali İmran 179, 191, Nisa 94, En’am 98, Yunus 101)
  13- Öfkesini Kontrol Eden – (Şura 37, Ali İmran 134)
  14- Sabırlı – (Bakara 155, Asr 3 , Ali imran 17, 125, 146, 200, Hud 11, 115)
  15-Temiz – (Bakara 125, Muddesir 4, A’raf 31)
  16- Yardımsever – (Nisa 56, İnsan 8, Maide 2)
  17- Akrabaya İyi Davranan – (Bakara 83, Nisa 36)
  18- Alay Etmeyen – (Hucurat 11)
  19- Anne-Babaya İyi Davranan – (Bakara 83, Nisa 36, En’am 151, İsra 23)
  20- Dedikodu Yapmayan – (Hucurat 12, Kalem 10-13)
  21- Güzel Söz Söyleyen – (İsra 53, İbrahim 24-26, Fussilet 34)
  22- Hırsızlık Yapmayan – (Maide 38-39)
  23- Hile Yapmayan – (Rahman 8, Nahl 35, A’raf 85, Hud 84-85, Şuara 183)
  24- İftira Atmayan – (Nisa 112)
  25- İsraf Etmeyen- (A’raf 31, İsra 26-27, En’am 141)
  26- İstişare Eden – (Ali İmran 159, Şura 38)
  27- Karşılıksız İyilik Yapan – (Muddesir 6, Bakara 195, Ali İmran 148, 172, Nisa 40)
  28- Malından Bağışlayan – (Tevbe 34-35, Leyl 5, Bakara 254, Nisa 56, Bakara 215, Ali İmran 92, 134)
  29- Öğüt Veren – (Zariyat 55, Tevbe 71)
  30- Selamlaşan – (Nisa 86, Nur 61, Nisa 94)
  31- Sözünde Duran – (Mearic 32, İsra 34, Saff 2-3)
  32- Yalan Söylemeyen – (Hacc 30, Nahl 94)
 • Ama asla! Doğrusu o cehennem, alev alev yanan bir ateştir,
  Derileri soyup kavuran bir ateş!
  Arkasını dönüp gideni çağırır,
  Ve mal toplayıp yığın yaparak saklayanı!
  Mearic 15,16,17,18